معاونت دانشجويي
 

                          
دكتر محمد رحيمي خويگاني
دكتراي زبان و ادبيات عرب
مرتبه علمي : استاديار
تلفن : 37932110
نمابر : 36687391
پست الكترونيكي : m.rahimi@fgn.ui.ac.ir
آدرس پروفايل :http://fgn.ui.ac.ir/m.rahimi 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/14
تعداد بازدید:
769
Powered by DorsaPortal