اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي زبان شناسي
مدیر گروه زبان شناسي
زبان هاي خارجي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37932113-031
تلفکس: 36687391-031
پست الکترونیک: a.rafiei@fgn.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه زبان شناسی
درآبان ماه سال 91 با توجه به وضعیت اعضای هیات علمی و بر اساس امتیازات کسب شده و داشتن شرایط خاص گروه شیمی به دانشکده شیمی ارتقاء یافت. همزمان با این ارتقاء, در ساختار دانشکده از نظر سازمانی تغییراتی ایجاد شد که در جریان آن گرایش شیمی آلی به گروه شیمی آلی تبدیل شد. در حال حاضر گروه با 7 عضو هیات علمی فعالیت می کند چنانچه در آینده دانشکده شیمی از نظر فضای آزمایشگاهی رشد نماید گروه شیمی آلی نیروهای جدید نیز جذب خواهد نمود.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal