اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي زبان شناسي
مدیر گروه زبان شناسي
زبان هاي خارجي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37932113-031
تلفکس: 36687391-031
پست الکترونیک: a.rafiei@fgn.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه زبان شناسی
درآبان ماه سال 91 با توجه به وضعيت اعضاي هيات علمي و بر اساس امتيازات كسب شده و داشتن شرايط خاص گروه شيمي به دانشكده شيمي ارتقاء يافت. همزمان با اين ارتقاء, در ساختار دانشكده از نظر سازماني تغييراتي ايجاد شد كه در جريان آن گرايش شيمي آلي به گروه شيمي آلي تبديل شد. در حال حاضر گروه با 7 عضو هيات علمي فعاليت مي كند چنانچه در آينده دانشكده شيمي از نظر فضاي آزمايشگاهي رشد نمايد گروه شيمي آلي نيروهاي جديد نيز جذب خواهد نمود.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal