۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
زهرا جان نثاري لاداني
گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,زبان و ادبيات انگليسي,دانشگاه تهران,1390
M.Sc.,زبان و ادبيات انگليسي,دانشگاه شهيد بهشتي,1384
B.Sc.,زبان و ادبيات انگليسي,دانشگاه شهيد بهشتي,1382
جستجو:
|
Human Machines and Machinic Humans in Philip K Dick's We Can Build You,,1402
نيلوفر بهروز, زهرا جان نثاري لاداني, حسين پيرنجم الدين
Need' and Desire' in Shakespeare's Sonnets and Mawlana's Ghazals,,1402
سيده سحر مرتضوي, زهرا جان نثاري لاداني, حسين پيرنجم الدين
Writing Space and Death Experience in Saul Bellows Novels,,1401
توحيد تيموري, زهرا جان نثاري لاداني, پيام عباسي
Monstrosity in P. B. Shelley's The Triumph of Life through Akkerman's Citadel-to-Garden trajectory,,1401
روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
شگرف خرد در سروده هاي ويليام كارلوس ويليامز,Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji,1401
نيلوفر بهروز, زهرا جان نثاري لاداني
"Like Flowers or Creeping Worms": The Poet as Phallic Symbol in Shelley's Alastor, or The Spirit of Solitude,,1400
روح اله داتلي بكي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
Deconstructing master narratives through cognitive games in Hanay Geiogamah\u2019s Body Indian, Foghorn, and 49,,1400
سارا ساعي , زهرا جان نثاري لاداني
Poetry as an Event of Silence in Archibald MacLeish's "Ars Poetica": A Heideggerian-Deleuzean Reading,نقد زبان و ادبيات خارجي(پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه شهيد بهشتي,1400
حجت گودرزي, زهرا جان نثاري لاداني
Urban Decay or the Uncanny Return of Dionysus,,1400
روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
Reading Through Emotions: An Affective Narratolological Approach to Alice Munro's Short Stories,,1400
سحر صادقي, حسين پيرنجم الدين, زهرا جان نثاري لاداني
False Hermaphrodite in PB Shelley's Alastor, or The Spirit of Solitude,,1399
روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
The Sublime in Philip K. Dick's Flow My Tears, the Policeman Said,,1399
نيلوفر بهروز, زهرا جان نثاري لاداني, حسين پيرنجم الدين
Paradise Lost, Bible, and Quran: A Semantic Pathology of Judo - Christian Tradition of the Fall Narrative,پژوهشهاي زبانشناختي قرآن(کاوشي نو در معارف قرآني سابق)-دانشگاه اصفهان(اين مجله از فروردين 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1398
زهرا جان نثاري لاداني
Four Discourses and Sinthomatique Writing in Saul Bellow’s Herzog: A Lacanian Approach,,1397
توحيد تيموري, زهرا جان نثاري لاداني, پيام عباسي
The Idea of Carnival in Kitsis and Horowitz’s Once Upon a Time: A Bakhtinian Reading,,1397
حسنا کسمايي, زهرا جان نثاري لاداني, پيام عباسي
Other Spacetimes: Interviews with Speculative Fiction Writers,,1396
زهرا جان نثاري لاداني
The Representation of Fukuyama’s Pathways to a Posthuman Future in Brave New World and Never Let Me Go,,1396
شراره کاشي, زهرا جان نثاري لاداني
Love is empire: A cognitive analysis of metaphors of empire in John Donnes love poetry,,1396
زهره سهرابي, حسين پيرنجم الدين, زهرا جان نثاري لاداني
LOVE IS EMPIRE: A COGNITIVE ANALYSIS OF METAPHORS OF EMPIRE IN JOHN DONNE’S LOVE POETRY,,1396
زهره سهرابي, حسين پيرنجم اادين, زهرا جان نثاري لاداني
شعر بوم گراي نيما يوشيج و ويليام باتلر ييتس در مبارزه با استعمار,,1395
زهرا جان نثاري لاداني, توحيد تيموري
شعر بوم گراي نيما يوشيج و ويليام باتلر ييتس در مبارزه با استعمار,,1395
زهرا جان نثاري لاداني, توحيد تيموري
زندان در سرزميني بر فراز تپه: ملكوم اكس و قدرت دانش,,1394
زهرا جان نثاري لاداني, سيد محمد مرندي
The Autobiographical Novels of Sidonie-Gabrielle Colette and Virginia Woolf: A Comparative Study,,1394
زهرا جان نثاري لاداني, صفورا ترك لاداني
پلكان، چخوف، مارييچ: الگوهاي آستانگي و روياي معادله در نمييش نامه هاي رادي,,1394
زهرا جان نثاري لاداني
ترجمه ادبيات كودك از منظر پارادايم اسكوپوس و تعادل (مطالعه موردي: داستان شازده كوچولو),,1394
سمير حسنوندي, مجتبي عسکري, اسماء عاليشوندي, زهرا جان نثاري لاداني
Toni Morrisons Beloved and The Bluest Eye: A Cultural Materialistic Approach,,1393
مينا آقاخاني شهرضائي, زهرا جان نثاري لاداني
Henry Nevilles The Isle of Pines and the Emergence of Racial and Colonial Discourses in the Genre of Utopia in Britain,,1393
زهرا جان نثاري لاداني
William Faulkners Dialogue with the Pastoral Genre,,1393
زهرا جان نثاري لاداني
بررسي ترجمه هايكو در ايران,,1393
امير حسنوندي, سمير حسنوندي, زهرا جان نثاري لاداني
Reading Brechtian Minds in Mother Courage and Her Children through Cognitive Analysis,,1393
زهرا جان نثاري لاداني, عليرضا پرنده
بيلي باد ملوان در مرز ميان رمانس و رمان: ملويل و تناقض هاي فرهنگي، فلسفي، و ادبي,,1393
زهرا جان نثاري لاداني
بررسي مقايسه اي مضامين شعري نازك الملائكه و جان كيتس(مطالعه موردپژوهانه نگرش دو شاعر به مرگ),,1392
نرجس انصاري, زهرا جان نثاري لاداني
چالش هاي سنت و مدرنيته در چند داستان كوتاه معاصر ايراني,,1391
زهرا جان نثاري لاداني
«عينك پيگماليون»,,1390
زهرا جان نثاري لاداني
«دنياهاي اگر»,,1390
زهرا جان نثاري لاداني
آرمانشهر علمي فرانسيس بيكن و داستان هاي علمي-تخيلي استنلي گرامن واينبام,,1390
سيد محمد مرندي, زهرا جان نثاري لاداني
Classicism and/ or Romanticism: A Survey of Aesthetics in The Winters Tale,پژوهش زبانهاي خارجي-دانشگاه تهران,1388
زهرا جان نثاري لاداني, فاضل اسدي
آرمانشهر يا هزارتوي خرد؟ جدل ويليام بليك با فرانسيس بيكن,,1388
بهزاد قادري سهي, زهرا جان نثاري لاداني
Translation of Poetry: Towards a Practical Model for Translation Analysis and Assessment of Poetic Discourse,,1386
حسين وحيددستجردي, هادي حكيم شفايي, زهرا جان نثاري لاداني
"The Rise of the Pulps",,
زهرا جان نثاري لاداني
جستجو:
|
The Paradox of Other in William Faulkner’s The Sound and the Fury and Light in August (4285),The Fourth Biennial Conference of Comparative Literature: The Self and Others,1386/06/28 _ 1386/06/28,زهرا جان نثاري لاداني
The Machine and the Mind in Stanley G. Weinbaum’s Science Fiction (2242),Dreams Not Only American: Science Fictions Transatlantic Transactions,1390/04/17 _ 1390/04/17,زهرا جان نثاري لاداني
The Crack Right Across the Brow: American Contradictions Revisited in Billy Budd, Sailor (4404),The Third Postgraduate Conference on Issues in FEFL and English Literature,1387/10/05 _ 1387/10/05,زهرا جان نثاري لاداني
(),,1387/12/02 _ 1387/12/02,زهرا جان نثاري لاداني
(),,1387/08/15 _ 1387/08/15,زهرا جان نثاري لاداني
(12295),,1393/06/06 _ 1393/06/06,شراره كاشي, زهرا جان نثاري لاداني, ديبا ارجمندي
The Rebirth of Magic in the Renaissance: A Comparative Study on Magic in Macbeth and The Tempest (3512),Second Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Studies,1394/07/14 _ 1394/07/14,زهرا جان نثاري لاداني, حسنا کسماdي, صفورا حاجي اسماعdلي
The Challenges of Teaching Paradise Lost to Muslim Iranian Student (5032),,1394/11/10 _ 1394/11/10,زهرا جان نثاري لاداني, حسنا كسمايي
Who Gazes Back in the Mirror: A Post-Structural Account of the Embodied Other in Raymond Carver's Neighbors (4397),The Third International Conference on Applied Research in Language Studies,1394/11/08 _ 1394/11/08,فائزه رضايي, زهرا جان نثاري لاداني
A Harawayian Reading of the Cyborg in Brave New World and Never Let Me Go (4240),The First International English-French Conference on Applied Linguistics and Literature,1395/02/23 _ 1395/02/23,شراره كاشي, زهرا جان نثاري لاداني
Law, Justice, and Liberal Being in Forster's A Passage to India and Howards End (2891),International Conference on Literature and Linguistics,1395/04/29 _ 1395/04/29,مينا فرزين منش, زهرا جان نثاري لاداني
Reading Pynchon’s The Crying of Lot 49 through Mind Modeling: A Cognitive Poetics Approach (2891),International Conference on Literature and Linguistics,1395/04/29 _ 1395/04/29,ريحانه کرباسي, زهرا جان نثاري لاداني
A New Building on an Old Foundation: Re-evaluation of Traditional Strategies for Translating Conceptual Metaphors (2443),Fourth International Conference on Applied Research in Language Studies,1395/09/05 _ 1395/09/05,سعيد زرگريان, احمد معين زاده, زهرا جان نثاري لاداني
Teaching Mrs. Dalloway in Terms of Visual Arts to Iranian University Students (1196),3rd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature and Translation Studies,1396/08/03 _ 1396/08/03,زهرا جان نثاري لاداني
Characters in the Heteroglot, Carnizalized World of "Once Upon a Time" (4368),The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics,1396/11/13 _ 1396/11/13,زهرا جان نثاري لاداني, حسنا كسمايي
The "Instinct of Workmanship" in Dos Passos's U.S.A. Trilogy (3527),Second International Conference on Language, Literature, Culture and History Studies,1398/02/18 _ 1398/02/18,فرهاد طهماسبي نام, زهرا جان نثاري لاداني, حسين پيرنجم الدين
Shelley's Ozymandias: A Mytho-archetypal Approach (2554),ICELS,1398/09/21 _ 1398/09/21,روح اله داتلي بيگي, پيام عباسي, زهرا جان نثاري لاداني
Dos Passos's Conspicuous Form in the U.S.A Trilogy (2385),First International Conference on English Language Studies (ICLES),1398/09/22 _ 1398/09/22,فرهاد طهماسبي نام, زهرا جان نثاري لاداني, حسين پيرنجم الدين
Worlding Agendas and the Strata of Elitism in Fazel Bakhsheshi's SF Novels (2384),First International Conference on English Language Studies (ICELS),1398/09/22 _ 1398/09/22,زهرا جان نثاري لاداني
Quantum Mechanics in Frederik Pohl's The Coming of Quantum Cats (2384),First International Conference on English Language Studies (ICELS),1398/09/22 _ 1398/09/22,مهدي نصري نصر آبادي, زهرا جان نثاري لاداني
|
اقتصادهاي لاركيني: بررسي شعر فيليپ لاركين از منظر نقد اقتصادي نو,دكتري,1403/05/15, ,زهرا جان نثاري لاداني
مطالعه تطبيقي ويران شهر در دنياي قشنگ نو اثر آلدوس هاكسلي و انسان ها و ابربرج ها اثر ايرج فاضل بخششي,كارشناسي ارشد,1403/02/29, ,زهرا جان نثاري لاداني
روان زخم در نوه آمريكايي نوشته انعام كجاجي از منظر كتي كاروت,كارشناسي ارشد,1402/11/09, ,زهرا جان نثاري لاداني
روان زخم در نوه آمريكايي نوشته انعام كجاجي از منظر كتي كاروت,كارشناسي ارشد,1402/11/09, ,زهرا جان نثاري لاداني
اخلاق در شعرديلن توماس و و. ه. اودن: رويكردي تطبيقي- لويناسي,دكتري,1402/10/18, ,زهرا جان نثاري لاداني
امر والاي اهريمني در نمايشنامه دكتر فاستوس نوشته كريستوفر مارلو,كارشناسي ارشد,1402/09/27, ,زهرا جان نثاري لاداني
تعريف مباني ترجمه متن‌محور بر اساس نقش عناصر پيوستگي و انسجام در روابط جمله‌هاي متن مبدأ و مقصد,دكتري,1402/06/19, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي تطبيقي استعاره هاي شناختي در اشعار جان دان و بيدل دهلوي,كارشناسي ارشد,1402/05/28, ,زهرا جان نثاري لاداني
پديدارشناسي، اخلاق و بلاغت در شكسپير,دكتري,1402/04/25, ,زهرا جان نثاري لاداني
پديدارشناسي، اخلاق و بلاغت در شكسپير,دكتري,1402/04/25, ,زهرا جان نثاري لاداني
جادوگران ديونيزي: رويكرد نيچه اي به نمايشنامه‌هاي مكبث و ليرشاه شكسپير,كارشناسي ارشد,1402/04/18, ,زهرا جان نثاري لاداني
جادوگران ديونيزي: رويكرد نيچه اي به نمايشنامه‌هاي مكبث و ليرشاه شكسپير,كارشناسي ارشد,1402/04/18, ,زهرا جان نثاري لاداني
واكاوي مفهوم شخصيت مسأله دار و آگاهي طبقاتي در رمان رجال في الشمس اثر غسان كنفاني: براساس نظريه جورج لوكاچ,كارشناسي ارشد,1402/03/29, ,زهرا جان نثاري لاداني
رمزگشايي درنگيده در رمان به سوي فانوس دريايي ويرجينيا وولف,كارشناسي ارشد,1401/12/22, ,زهرا جان نثاري لاداني
فضاي سوم ادوارد سوجا در رابطه با همرنگي اجتماعي: بررسي پرواز بر فراز آشيانه فاخته اثر كن كزي,كارشناسي ارشد,1401/12/14, ,زهرا جان نثاري لاداني
فضاي سوم ادوارد سوجا در رابطه با همرنگي اجتماعي: بررسي پرواز بر فراز آشيانه فاخته اثر كن كزي,كارشناسي ارشد,1401/12/14, ,زهرا جان نثاري لاداني
رمان آب شور جسيكا اندروز: رويكردي فمينيستي,كارشناسي ارشد,1401/11/24, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي جهان هاي ممكن در اشعار منتخب جان كيتس رويكرد بوطيقاي شناختي,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,زهرا جان نثاري لاداني
خوانش تطبيقي رمان هاي بر امواج، نوشته مارگارت اتوود، و اما وارد جمله اي از اليزابت بيشاپ مي شود، نوشته ويليام گاس، از ديدگاه اكوفمينيستي,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,زهرا جان نثاري لاداني
1-فارسي:Persian Titleداستانهاي ژانر توطئه در ادبيات پسامدرن آمريكا: بررسي رمان راز داوينچي و نماد گمشده اثر دن براون ديدگاه تيموتي مِلي,كارشناسي ارشد,1401/10/17, ,زهرا جان نثاري لاداني
مطالعه استعاره مفهومي در دوشيزه مالفي اثر جان وبستر,كارشناسي ارشد,1401/09/26, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي تطبيقي گزيده آثار ساموئل بكت و آلبر كامو در پرتو نظريه هاي دكتر اروين دي. يالوم,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,زهرا جان نثاري لاداني
جهانهاي ممكن در گزيده اشعار لوييز گليك: رويكردي مبتني بر بوطيقاي شناختي,كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,زهرا جان نثاري لاداني
روان زخم در رمان كانادا اثر ريچارد فورد,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي ساختار روايي رمان " دويدن در پي گرگ ها" اثر علي بدر,كارشناسي ارشد,1401/06/09, ,زهرا جان نثاري لاداني
بلاغة الإقناع في أصول الكافي للكليني,كارشناسي ارشد,1401/06/06, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي حافظه فرهنگي در مريلين رابينسون,كارشناسي ارشد,1401/05/23, ,زهرا جان نثاري لاداني
صحنه پردازي و احساس گرايي در داستان كودكان: مورد باغ مخفي توسط فرانسيس هاجسون برنت و زيباي سياه توسط آنا سوول,كارشناسي ارشد,1401/04/13, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي تطبيقي نمادگرايي پرتره در تصوير دوريان گري اثر اسكار وايلد و واپسين چهره مرگ اثر وعد حسين,كارشناسي ارشد,1400/12/02, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي آثار منتخب ارنست همينگوي از ديدگاه مطالعات اقتباس,كارشناسي ارشد,1400/11/24, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي پرسه زن در رمان هاي خانم دالووي اثر ويرجينيا وولف، شهر شيشه اي اثر پُل آستر، و نورومانسر اثر ويليام گيبسون,كارشناسي ارشد,1400/11/23, ,زهرا جان نثاري لاداني
انعكاس هويت مكان در تصوير شهر در كتاب همه انسان‌ها مثل هم زندگي نمي‌كنند اثر ژان پل دوبوآ با رويكرد روانشناسي محيطي,كارشناسي ارشد,1400/10/20, ,زهرا جان نثاري لاداني
خوانش شناختي استعاره هاي مفهومي زندگي، مرگ و زمان در سرزمين بي حاصل اثر تي اس اليوت,كارشناسي ارشد,1400/08/09, ,زهرا جان نثاري لاداني
فراداستان تاريخ نگارانه در بازي هاي رايانه اي و رمان هاي منتخب كيش يك قاتل,كارشناسي ارشد,1400/07/12, ,زهرا جان نثاري لاداني
تخيل بدنمند در گزيده آثار لزلي مارمون سيلكو از منظر شناختي,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي روانشناختي ساحت پدر در رمان كشتن مرغ مينا (مقلد) نوشته هارپر لي,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,زهرا جان نثاري لاداني
رمان علمي- تخيلي و گفتمان پسا استعماري در رمان «فرانكشتاين في بغداد» احمد سعداوي,كارشناسي ارشد,1400/06/25, ,زهرا جان نثاري لاداني
مطالعه‌ي تطبيقي تجلي بيگانگي در "سرزمين بي‌حاصل" نوشته‌ي تي اس اليوت و "قصيده هاى منتخب" صلاح عبدالصبور,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي تطبيقي اقتباس‌هاي نمايشي ليرشاه: هفت لير (هوارد باركر)، لير (ادوارد باند)، و مصائب ليريك پيرامون ادموند (حسن محمدي),كارشناسي ارشد,1400/06/17, ,زهرا جان نثاري لاداني
بوطيقاي فضا: رويكردي كهن‌الگو-اسطوره‌شناختي به سروده‌هاي پرسي بيش شلي,دكتري,1400/06/10, ,زهرا جان نثاري لاداني
مكانيك كوانتوم، جهان‌هاي موازي، و اصل عدم قطعيت در رمان ظهور گربه‌هاي كوانتومي نوشته فردريك پُل,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,زهرا جان نثاري لاداني
پساانسان در آثار منتخب فيليپ ك. ديك,دكتري,1399/09/22, ,زهرا جان نثاري لاداني
گوتيك در آثار منتخب هاورد فيليپس لاوكرافت و صادق هدايت :يك بررسي تطبيقي,كارشناسي ارشد,1399/05/21, ,زهرا جان نثاري لاداني
روايت شناسي احساس در منتخبي از داستان هاي كوتاه آليس مانرو,كارشناسي ارشد,1399/05/21, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي تطبيقي عشق در آثار برگزيده شكسپير و مولانا بر اساس رويكرد امانوئل لويناس,كارشناسي ارشد,1399/04/24, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي داستان هاي كوتاه استنلي جي. واينباوم از چشم انداز نقد زيست بوم گرا,كارشناسي ارشد,1398/05/14, ,زهرا جان نثاري لاداني
فرهنگ مصرف گرايي در سه گانه داس پسوس,كارشناسي ارشد,1398/02/09, ,زهرا جان نثاري لاداني
محبوب و آبي ترين چشم اثر توني موريسون از چشم انداز ماترياليسم فرهنگي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
انسان انسان مي شود روان بدن و جامعه در داستانهاي برگزيده ريموند كالور,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي تلاش هاي زباني با در نظر گرفتن مفهوم ميل به مرگ در سگانه بكت,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
اقتباس سينمايي كيتسيس و هورويتز از فولكلور و فانتزي در سريال يكي بود يكي نبود از چشم انداز نقد پسامدرنيستي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
گفتمان شرق شناسانه در رمان دون با تمركز بر اسلام و عراق,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي رمانهاي برگزيده ادوارد مورگان,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي جهان هاي ممكن در رمان حراج قطعه ي شماره 49 نوشته توماس پينچو ن از چشم انداز بوطيقاي شناختي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي استعاره هاي مرتبط با بيماري رواني در رمان حباب شيشه اثر سيلويا پلات از چشم انداز بوطيقاي شناختي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا جان نثاري لاداني
بازنمود مكان و فضا در داستان هاي سال بلو,دكتري,, ,زهرا جان نثاري لاداني
خوانش عاطفي شناختي رمانهاي سهگانه آدم ديوانه مارگارت اتوود,دكتري,, ,زهرا جان نثاري لاداني
اقتصاد در شعر والس استيونز: خوانشي از ديدگاه نقد اقتصادي جديد,دكتري,, ,زهرا جان نثاري لاداني
دكترين سايدها و گفتمان عاطفي در هملت، پاملا، همنام و تيمبوكتو,دكتري,, ,زهرا جان نثاري لاداني
اخلاق و تكينگي فناوري در رمان‌هاي منتخب ديويد سيپمسون,دكتري,, ,زهرا جان نثاري لاداني
نمودهاي باروك در آثار شكسپير بر پايه نظريات حس واره,دكتري,, ,زهرا جان نثاري لاداني
انسان گرايي ليبرال در آثار دان دليلو,دكتري,, ,زهرا جان نثاري لاداني
بررسي تطبيقي شعر باروك ريچارد كرشو و شعر سبك هندي عرفي شيرازي با رويكرد نقد اقتصادي نو,دكتري,, ,زهرا جان نثاري لاداني
جستجو:
|
Ecofeminist Science Fiction, International Perspectives on Gender, Ecology, and Literature,راتلج، تلور و فرانسيس,1400,زهرا جان نثاري لاداني
Arab and Muslim Science Fiction: Critical Essays,McFarland and Company, Inc., Publishers,1400,زهرا جان نثاري لاداني
The Repercussions of Renaissance British Utopia in the 1920s-1930s American Science Fiction,دانشگاه اصفهان,1395,زهرا جان نثاري لاداني, سيدمحمد مرندي
پژواك زبان (يادمان چهلمين سال تأسيس دانشكده زبان دانشگاه اصفهان),حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان,1395,محمدتقي شاه نظري درچه, مسعود منصوري, زهرا جان نثاري لاداني, سميه حسنعليان, محمد رحيمي خويگاني, مژگان مهدوي زاده, اسفنديار طاهري
Robert A. Heinlein in Historical and Cultural Context به عنوان فصل دوم از كتاب Critical Insights: Robert A. Heinlein صفحات 27-41,Salem Press Inc,1394,زهرا جان نثاري لاداني
هنر قرائت قرآن(380 ص),وزارت ارشاد- مرکز توسعه و ترويج فعاليتهاي قراني کشور- زمان نو,1390,محمدرضا ستوده نيا, زهرا جان نثاري لاداني
John W. Campbell and His Writers به عنوان بخشي از فصل دوم در صفحات 128 تا 130 از كتاب The Sense of Wonder: A Century of Science Fiction,Wildeside Press,1390,زهرا جان نثاري لاداني
جستجو:
|
جستجو:
|
استاد ناظر بر تمرينات و اجراي نمايش انگليسي «مرگ سوار قطار مي شود» 25 الي 28 ارديبهشت 95,1399/05/16
استاد ناظر بر تمرينات و اجراي نمايشي انگليسي « گدا و ملكه» 22 الي 24 آذر 94,1399/05/16
جستجو:
|
بيست و چهارمين دوسالانه جايزه کتاب اصفهان (براي کتاب The Repercussions of Renaissance British Utopia in the 1920s-1930s American Science Fiction),,,1397 ( 2019 )
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان,,,1397 ( 2018 )
سومين مدرس برتر گروه زبان و ادبيات انگليسي,,,1394 ( 2016 )
رتبه اول رشته پژوهش قرآن کريم (بخش کتاب قرآن و عترت: کتاب هنر قرائت قرآن)، بيست و هفتمين دوره مسابقات قرآن سراسري دانشجويي کشور، مرحله کشوري (دانشگاه هاي دولتي),,,1391 ( 2012 )
رتبه اول رشته پژوهش قرآن کريم، بيست و هفتمين دوره مسابقات قرآن سراسري دانشجويي کشور، مرحله دانشگاهي,,,1391 ( 2012 )
گواهي سوم رشته ترتيل قرآن کريم، بيست و هفتمين دوره مسابقات قرآن سراسري دانشجويي کشور، مرحله دانشگاهي,,,1391 ( 2012 )
رتبه دوم آزمون دكتري زبان وادبيات انگليسي,,,1386 ( 2007 )
رتبه دوم دوره كارشناسي ارشد,,,1384 ( 2005 )
رتبه اول دوره كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي,,,1382 ( 2003 )
رتبه اول مسابقات سراسري قرائت قرآن كريم: يادواره يادگار حضرت امام (ره)، رشته قرائت,ساري,,1377 ( 1998 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
183 سيري درتاريخ ادبيات 2 1401/10/24 شنبه 14:00-16:00
219 نمايشنامه نوين اروپا و آمريكا 1401/10/19 دوشنبه 14:00-16:00
300 نظم و نثر دوره باروك (1750-1600) 1401/10/27 سه شنبه 10:00-12:00
316 ادبيات رنسانس 1401/10/21 چهارشنبه 10:00-12:00
346 بررسي ادبيات رنگين پوستان و مهاجران ايالات متحده آمريكا 1401/10/26 دوشنبه 14:00-16:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal