اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي آموزش زبان انگليسي
مدیر گروه زبان و ادبيات انگليسي
زبان هاي خارجي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37932116 -031
تلفکس: 36687391-031
پست الکترونیک: z.amirian@fgn.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه زبان وادبیات انگلیسی
گروه زبان و ادبيات انگليسي در سال 1337 تاسيس گرديد. اين گروه هم اكنون داراي مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد كه در مقطع كارشناسي داراي گرايشهاي زبان و ادبيات انگليسي و مترجمي زبان انگليسي، در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايشهاي آموزش زبان انگليسي، مترجمي زبان انگليسي و زبان و ادبيات انگليسي و در مقطع دكتري داراي گرايش آمـوزش، مترجمي و ادبيات زبان انگليسي مي باشد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal