۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
منیژه یوحنائی
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : انگلیسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,Language and Linguistics,University of Essex,انگلیس,1372-1376
فوق لیسانس,آموزش زبان انگلیسی,دانشگاه تربیت مدرس,ایران,1363-1368
لیسانس,زبان و ادبیات انگلیسی,دانشگاه علامه طباطبایی,ایران,1354-1358
جستجو:
|
Incidental Learning of English Orthography through Flashcards by Young Iranian EFL Learners,The 16th international TELLSI conference,بین المللی,سخنرانی,1397,منیژه یوحنائی,سپیده قندهاری | Detail
Effect of Practice Type (Drill-based, Task-variation, and Task Repetition) on Learning English Subjunctives and Modals by Persian Intermediate EFL Learners,The 16th international TELLSI conference,بین المللی,سخنرانی,1397,نرگس شیروانیان,منیژه یوحنائی | Detail
The effect of competitive role play task on young adult Persian EFL learners' accuracy,the practical side of language teaching,بین المللی,سخنرانی,1395,بتول صفری,منیژه یوحنائی | Detail
Young learners and the role of formulaic chunks in triggering English articles,2nd conference on interdisciplinary aproaches to language teaching, literature and translation studies /LTLTS2,بین المللی,سخنرانی,1394,منیژه یوحنائی,ریحانه شوقی | Detail
The L2 acquisition of telicity,the 13th international TELLSI conference,بین المللی,سخنرانی,1394,منیژه یوحنائی | Detail
Effects of morphological and syntactic cues on the processing of English main verb versus ......,سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی,ملی,سخنرانی,1394,مرضیه نزاکت الحسینی,منیژه یوحنائی,احمد معین زاده | Detail
Identity of IELTS outperformers: teachers' investment and peers' perspective into focus,Third international conference on applead research in language studies,بین المللی,سخنرانی,1394,پرک نجومی,حسین براتی جوی آبادی,منیژه یوحنائی | Detail
Reassembling formal features in second language acquisition: The case of English article use by Persian speakers,EUROSLA 23,بین المللی,سخنرانی,1392,منیژه یوحنائی,مرجان السادات مومن زاده | Detail
Number and article choice: the case of Persian speaking learners of English,International conference on current trends in ELT,بین المللی,سخنرانی,1392,مرجان السادات مومن زاده,منیژه یوحنائی | Detail
The L2 acquisition of Telecity,Landscapes of Language Teaching and Lnguage Translation,منطقه ای,سخنرانی,1392,منیژه یوحنائی | Detail
The effect of an output-packet practice task on the proceduralization of knowledge in intermediate Iranian foreign language learners,The 1st conference on Language Learning and Teaching: An interdisciplinary approach,بین المللی,سخنرانی,1391,مهرنوش فخارزاده,منیژه یوحنائی | Detail
The effect of input vs. output form-focused practice on the explicit and implicit knowledge of intermediate Iranian foreign language learners,EUROSLA 22,بین المللی,سخنرانی,1391,مهرنوش فخارزاده,منیژه یوحنائی | Detail
The syntactic properties of the pro-drop parameter in L2 English of Persian speakers,Fourth postgraduate conference on issues in TEFL and English literature,ملی,سخنرانی,1390,احمد رضا علی باباdی,منیژه یوحنائی | Detail
Teaching English In/Definite articles to Persian EFL learners,19th MELTA international conference2010,بین المللی,سخنرانی,1389,فاطمه رحمانی,منیژه یوحنائی | Detail
یادگیری مقوله های کارکردی زبان ارمنی توسط فراگیران فارسی زبان,نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی,بین المللی,سخنرانی,1387,منیژه یوحنائی,زهرا میرزا | جزئیات
تحلیل ساختارهای دو مفعولی در گویش طبری,نخستین هم اندیشی گویش شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1380,منیژه یوحنائی | جزئیات
یادگیری نحو زبان فارسی توسط گویشوران انگلیسی,نخستین همایش بررسی روشهای نوین آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان,ملی,سخنرانی,1378,منیژه یوحنائی | جزئیات
Transaltion and the directionality of resetting functional categories,Third Tabriz Translation conference,ملی,سخنرانی,1377,منیژه یوحنائی | Detail
جستجو:
|
افزایش دقت و روانی نگارش از طریق الگوسازی تمرین ها با پیچیدگی شناختی متفاوت ,دکتری,1398,منیژه یوحنائی,زهرا امیریان
بررسی تاثیر راهبردهای حمایتی معلم محور در مقایسه با راهبردهای رایانه محور بر صحت ، پیچیدگی، و روانی گفتار ...,کارشناسی ارشد,1396,سعید کتابی,منیژه یوحنائی
ترجمه کتاب ادبیات کودک,کارشناسی ارشد,1396,منیژه یوحنائی,اکبر حسابی
یادگیری ضمنی حروف زبان انگلیسی از طریق فلش کارت بوسیله زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1396,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
تاثیر نوع تمرین (تکرار محور، تکلیف متنوع و تکلیف تکراری) بر یادگیری وجوه التزامی و افعال معین توسط ....,کارشناسی ارشد,1396,منیژه یوحنائی,احمد معین زاده
تاثیر استفاده از زبان اول به عنوان راهکاری در فرضیه توجه بر یادگیری ویژگیهای دستوری در هنگام تدریس ......,کارشناسی ارشد,1396,منیژه یوحنائی,محمدتقی شاه نظری
رابطه بین تمایل به برقراری ارتباط فراگیران ایرانی و ویژگیهای شناختی و شخصیتی آنها,کارشناسی ارشد,1396,زهرا امیریان,منیژه یوحنائی
مدل بسندگی زبان و آزمون زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی: آیا به واقعیت نزدیک است؟,کارشناسی ارشد,1396,حسین براتی جوی آبادی,منیژه یوحنائی
گفتمان شفاهی آموزش زبان انگلیسی در دو بافت دانشگاهی و آموزشگاهی در ایران,دکتری,1394,داریوش نژاد انصاری مهابادی,منیژه یوحنائی
The triggering role of formulaic language in learning English articles by young EFL learners,کارشناسی ارشد,1394,منیژه یوحنائی,احمد معین زاده
The effect of usiung competitive role play task on young adult Persian EFL learners accuracy in linguistic knowledge,fluency in their oral production and motivation to learn english ,کارشناسی ارشد,1394,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
Processing and learning English ambiguous morphosyntactic constructions by Persian EFL learner ,دکتری,1393,منیژه یوحنائی,احمد معین زاده
The Relative Effects of Advance Organizers versus Input Enhancement on the Accuracy of Intermediate and advanced EFL Learners' Spoken and Written Productions,دکتری,1393,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
Superiority Effect and Ameliorated Superiority Violations in the L2 Acquisition of Multiple Wh-questions by Adult Iranian EFL Learners,دکتری,1393,احمد معین زاده,منیژه یوحنائی
L2 lrarners' Incidental acquisition of receptive versus productive knowledge of adjective-noun order in the first exposure through input-based tasks: A case of Iranian young learners of English ,کارشناسی ارشد,1393,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
Intentional vs. incidental vocabulary learning through games by young EFL Persian speakers,کارشناسی ارشد,1393,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
تاثیر نوع کارگونه بر فراگیری،روند-شناسی شدن و انتقال دانش دستور زبانی در زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط,دکتری,1392,منیژه یوحنائی,داریوش نژاد انصاری مهابادی
فراگیری /بازترکیبی مشخصه های صوری حروف تعریف انگلیسی توسط فارسی زبانان : پیوند مشخصه های شناختگی ، خاص ، عام ، عدد و شمارا /ناشمارا در دستگاه حروف تعریف,دکتری,1392,منیژه یوحنائی,زهره کسائیان
تاثیر انواع فعالیت های برون دادی زبان بر یادگیری و به پادسپاری کلمات انگلیسی : مورد زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1392,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
دانش زبانی قانون محور در رابر دانش زبانی الگو محور : وضعیت ساختارهای وجودی مثبت و منفی و غیر مفعولی در زبان بینابین فارسی زبانان فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم,کارشناسی ارشد,1392,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
ارزیابی کتابهای درسی انگلیسی دوره دبیرستان در ایران: ارزیابی معلمان و دانش آموزان و معیار استاندارد کتابهای دستور زبان انگلیسی و لیست 3000 کلمه آکسفورد,کارشناسی ارشد,1392,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
کاربرد فعالیت ها و تکنیک های نمایش در روانی گفتار فارسی آموزان خارجی,کارشناسی ارشد,1392,عادل رفیعی,منیژه یوحنائی
ترجمه کتاب "سلوک فلسفی",کارشناسی ارشد,1392,حسین براتی جوی آبادی,منیژه یوحنائی
The frequent administration of English tests and high school students' anxiety, motivation, feelings and final achievement test scores,کارشناسی ارشد,1392,حسین براتی جوی آبادی,منیژه یوحنائی
دانش آشکار زبان دوم و صحت ساختارهای دستوری در ترجمه ی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی,کارشناسی ارشد,1391,منیژه یوحنائی,داریوش نژاد انصاری مهابادی
بررسی تاثیر آشنایی با موضوع متن و قابل تست بر عملکرد آزمون دهندگان ایرانی در امتحان درک مطلب,کارشناسی ارشد,1391,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
بررسی تاثیر نگارش به زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بر هویت زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1391,احمد معین زاده,منیژه یوحنائی
Translation of Poetic Diction in Literary Translation: A Case Study of Macbeth and its Persian Translations,کارشناسی ارشد,1390,منیژه یوحنائی,حسین پیر نجم الدین
بررسی گروه مبتدا و گروه کانون در زبان فارسی براساس نحو کمینه گرا ,کارشناسی ارشد,1390,والی رضایی,منیژه یوحنائی
The Effects of Receptive and Productive Tasks on Verb-Noun Collocation Learning and Retention,کارشناسی ارشد,1390,احمد معین زاده,منیژه یوحنائی
آموزش زبان انگلیسی به کودکان فارسی زبان: مقایسه ای بین روش طبیعی و روش گفتاری - شنیداری,کارشناسی ارشد,1390,حسین براتی جوی آبادی,منیژه یوحنائی
The Effects of Negotiated Feedback and Recasts on the Acquisition of Implicit and Explicit Knowledge of Wh Question Forms by Iranian EFL Learners,دکتری,1390,احمد معین زاده,منیژه یوحنائی
تاثیر روش های مختلف تدریس بر یکپارچگی متن زبان آموزان :مورد زبان آموزان فارسی زبان سطح متوسط,کارشناسی ارشد,1390,منیژه یوحنائی,زهرا امیریان
فراگیری ختمیت و وجه انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی ,کارشناسی ارشد,1390,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
بررسی تاثیر عبارات کلیشه ای زبان دوم بر صحت و سلاست گرامری در تکالیف نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی,کارشناسی ارشد,1390,منیژه یوحنائی,زهرا امیریان
رابطه بین عقیده ی زبان آموزان ایرانی درباره ی یادگیری به روش حفظی ، استفاده ی آنها از راهبردهای یادگیری واژگان ،و موفقیت آنها در یادگیری واژگان :تحقیقی به روش بلند فکر کردن,کارشناسی ارشد,1390,منصور توکلی,منیژه یوحنائی
بررسی صنایع ادبی در ترجمه عناوین تبلیغات چاپی انگلیسی به فارسی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی,کارشناسی ارشد,1390,سعید کتابی,منیژه یوحنائی
ویژگی های نحوی پارامتر ضمیر انداز در زبان بینابین فارسی زبانان فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ,دکتری,1389,منیژه یوحنائی,منصور توکلی
اثر ارزشیابی بر اساس برنامه آموزشی بر روی یادگیری دستورزبان و خواندن زبان انگلیسی در بین دانش آموزان ایرانی دبیرستان,کارشناسی ارشد,1389,منصور توکلی,منیژه یوحنائی
تاثیر ارتقای داده در مقابل تمرینات ارتقای سطح آگاهی بر فراگیری ساختار افعال لازم در زبان,کارشناسی ارشد,1389,منیژه یوحنائی,داریوش نژاد انصاری مهابادی
بررسی نحوی و معنایی "که"در جمله وارهای قیدی فارسی ,کارشناسی ارشد,1389,منیژه یوحنائی,والی رضایی
بررسی تاثیر نوع قلم و اندازه ی قلم فارسی و فاصله بین حروف در سرعت تشخیص تکواژها و سرعت خواندن و نوع قلم و آشنایی و نااشنایی دانش اموزان با متن در سرعت خواندن توسط دانش اموزان مقطع راهنمایی,کارشناسی ارشد,1389,منیژه یوحنائی,بتول علی نژاد
بررسی زمان دستوری در گونه پاپونی گویش کوهمره ای و مقایسه آن با فارسی معیار,کارشناسی ارشد,1389,احمد معین زاده,منیژه یوحنائی
تاثیر استفاده از پاور پوینت بر یادگیری و نگرش فراگیران ایرانی با تاکید بر مهارت نگارش,کارشناسی ارشد,1389,سعید کتابی,منیژه یوحنائی
تاثیر خود تصحیحی هدایت شده بر پیشرفت نوشتاری دانش آموزان:مورد دانش آموزان فارسی زبان سطح متوسطه,کارشناسی ارشد,1389,داریوش نژاد انصاری مهابادی,منیژه یوحنائی
تجزیه و تحلیل خطاهای کاربرد زمان در انشاهای فراگیران ایرانی زبان انگلیسی,کارشناسی ارشد,1388,احمد معین زاده,منیژه یوحنائی
تاثیر رو نوشت فیلم در فعالیت های کار محور بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان زبان دوم مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی,کارشناسی ارشد,1388,منیژه یوحنائی,احمد معین زاده
شیوه های آموزشی حروف تعریف معرفه و نکره انگلیسی به زبان آموزان ایرانی:به کارگیری کار و وظیفه در روشهای تدریس ضمنی و صریح آموزش دستو زبان,کارشناسی ارشد,1388,منیژه یوحنائی,منصور توکلی
بررسی خطاهای فراگیران زبان عربی در ترجمه " که"به عربی,کارشناسی ارشد,1388,منصوره زرکوب,حمید احمدیان,منیژه یوحنائی
Developmental versus fossilized errors in expository writings of Iranian EFL learners,کارشناسی ارشد,1387,منیژه یوحنائی,سعید کتابی
The Crosslinguistic acquisition of Tense and Passive constructions from a generative perspective. A morphological variability study,دکتری,1387,منیژه یوحنائی,حسین براتی جوی آبادی
Parameter Resetting in Second and Third Language Acquisition: The Case of Persian Monolingual and Arabic-Persian Bilingual Learners of English,دکتری,1386,منیژه یوحنائی,احمد معین زاده,منصوره زرکوب
The relationship between syntactic clustering of obligatory/null subject parameter and proficiency levels in L2 acquisition,دکتری,1385,منیژه یوحنائی,محمد رضا طالبی نژاد
English collocations produced by Iranian EFL learners: Is there any difference in the degree of difficulty of producing grammatical versus lexical collocations,کارشناسی ارشد,1384,عباس اسلامی راسخ,منیژه یوحنائی
The effect of implicit and explicit FonF on the acquisition of syntactic structures versus morphological markers of English by adult Persian speakers,دکتری,1384,منیژه یوحنائی,محمد رضا طالبی نژاد
L2 lexical attrition: the study of maintenance patterns after a break in instruction,کارشناسی ارشد,1384,منیژه یوحنائی,سعید کتابی
The status of relative and resumptive pronouns in the interlanguage of adult Persian speakers acquiring L2 English/German ,کارشناسی ارشد,1383,منیژه یوحنائی,فرشته مهرابی کوشکی
Third versus second language acquisition of psych verbs in English by Arabic-Persian bilinguals and Persian monolinguals ,کارشناسی ارشد,1383,منیژه یوحنائی,منصوره زرکوب
The effect of tape recording technique on EFL learners’ speaking fluency and accuracy,کارشناسی ارشد,1381,منیژه یوحنائی,احمد معین زاده
فرهنگ تحلیلی و توصیفی نظریه های مختلف دستور زایشی,دکتری,1381,منیژه یوحنائی,سید محمدتقی طیب
Acquisition of Dative Alternation in L2 English,دکتری,1380,محمد حسین تحریریان,منیژه یوحنائی
نحو گویش مازندرانی (ساروی) در قالب نظریه دستور و پارامترها,کارشناسی ارشد,1379,منیژه یوحنائی
یادگیری مقوله های کارکردی در زبانهای فارسی و ارمنی توسط فراگیران آن زبانها ,کارشناسی ارشد,1379,منیژه یوحنائی
جستجو:
|
فرهنگ توصیفی نظریه های دستور زایشی,تالیف,کنکاش,1388,منیژه یوحنائی,فضل ا... بدری زاده
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal