۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۱ آذر
محمد جواد شکریان زینی
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : فرانسه
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبان و ادبیات فرانسه,دانشگاه لیموژ,فرانسه,1380-1384
فوق لیسانس,ادبیات مدرن و تطبیقی فرانسه,دانشگاه لیموژ,فرانسه,1372-1373
لیسانس,زبان و ادبیات فرانسه,دانشگاه اصفهان,ایران,1364-1368
جستجو:
|
La littérature moderne persane: une réception plutôt unilatérale du savoir littéraire,تبادل دانش بین کشورهای ایران، فرانسه و آلمان,بین المللی,سخنرانی,1395,مینا اعلایی,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی | جزئیات
chansons de guerre: un appel aux mythes,DIRE LA GUERRE,بین المللی,سخنرانی,1393,محمد جواد شکریان زینی,نسرین یوسفیان,فاطمه تقی فرد | جزئیات
پیرامتنیت در ترجمه ,همایش ملی مطالعات ترجمه,ملی,سخنرانی,1389,المیرا رضانواز,محمد جواد شکریان زینی | جزئیات
Essai d'application de la narratologie actantielle sur la fable " le rat qui s'est retiré du monde" de Jean de La FONTAINE,نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,محمد جواد شکریان زینی | Detail
Séminaire d'Ispahan 2000 ,سومین هفته پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1379,محمد جواد شکریان زینی | جزئیات
Grammaire du récit,دومین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1378,محمد جواد شکریان زینی | جزئیات
جستجو:
|
رویکردی تطبیقی به مساله‌ی سیر کمال در "ته زه" آندره‌ژید و "پیامبر" جبران خلیل جبران,کارشناسی ارشد,1397,محمد جواد شکریان زینی,مژگان مهدوی زاده
مطالعه‌ی ویژگی‌ها و نوآوری‌های زبانی در دفتر اول "مثنوی معنوی" از مولانا و "پایتخت" از الوآر ,کارشناسی ارشد,1397,ابراهیم سلیمی کوچی,محمد جواد شکریان زینی
ترجمه فصل چهارم و پنجم کتاب "ترجمه و فرهنگ" اثر ژان-لویی کوردونیه,کارشناسی ارشد,1396,محمد جواد شکریان زینی,زهره جوزدانی
تصویر "من" و "دیگری" در اشعار هانری مشونیک از منظر "نشانه-معناشناسی تجربه",کارشناسی ارشد,1396,اکرم آیتی,محمد جواد شکریان زینی
خوانش تطبیقی "مدیر مدرسه" جلال آل احمد و "مرگ قسطی" لویی فردینان سلین بر اساس نظریه آلوده انگاری ژولیا کرسیتوا,کارشناسی ارشد,1396,ابراهیم سلیمی کوچی,محمد جواد شکریان زینی
نگاهی به سیر تحول ترجمه مائده های زمینی آندره ژید به زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1395,محمد جواد شکریان زینی,مژگان مهدوی زاده
ترجمه ی برگزیده ای از دو کتاب پزشکان و هوانیروز از مجموعه ی روزگاران,کارشناسی ارشد,1395,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی
رمان و گسترش دانش در قرن 19: ژول ورن و امیل زولا,کارشناسی ارشد,1395,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی
بررسی مضمون ادبیات اقلیمی در تپه اثرژان ژیونو و درخت انجیر معابد از احمد محمود,کارشناسی ارشد,1395,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی
تاثیر متقابل دیپلماسی عمومی ایران و فرانسه بر منافع طرفین با تاکید بر دیپلماسی فرهنگی,کارشناسی ارشد,1394,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی
بینافرهنگیت در آثار "بیابان" از لوکلزیو و "لبه ی تیغ" اثر سامرست موآم,کارشناسی ارشد,1394,محمد جواد شکریان زینی,صفورا ترک لادانی
بازنمایی پوچی جنگ در آثار " سفر به انتهای شب" از لوییفردینال سلین و "زمین سوخته" از احمد محمود با رویکرد تطبیقی,کارشناسی ارشد,1394,اکرم آیتی,محمد جواد شکریان زینی
ترجمه ی بخش هایی از کتاب اسطوره شناسی ها از رولان بارت,کارشناسی ارشد,1394,صفورا ترک لادانی,محمد جواد شکریان زینی
آرمانشهر از خلال دو اثرکاندید ولتر و کیمیاگر پائولو کوئیلو با تکیه بر نظریه بوطیقای فضای باشلار,کارشناسی ارشد,1393,مژگان مهدوی زاده,محمد جواد شکریان زینی
ترجمه‌ی فصل اول کتاب نقد جامعه‌شناختی رمان‌های گابونی,کارشناسی ارشد,1393,ابراهیم سلیمی کوچی,محمد جواد شکریان زینی
ترجمه ی مجموعه مقالات نقد و نظریه های ادبی در حوزه «نوشتار زنانه»,کارشناسی ارشد,1393,ابراهیم سلیمی کوچی,محمد جواد شکریان زینی
گذر زمان و مفهوم مرگ در " ایوان مدائن" و " زمانی که بیست یا سی ماه...." ,کارشناسی ارشد,1393,محمد جواد شکریان زینی,اکرم آیتی
ترجمه‌ی بخشهایی از کتاب فرانسه و اسلام بعد ار 1789 میلادی,کارشناسی ارشد,1393,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی
اصفهان از نگاه سیاحان ژان شاردن و کنت دو گوبینو,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد شکریان زینی,صفورا ترک لادانی
نگرشی متفاوت به بیگانه وشی: "بیابان" اثر ژان-ماری گوستاو لوکلزیو و "ما سه نفر" اثر ژان اشنوز,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی
ترجمه مجموعه مقالاتی در در مورد داستان نویسی سفر و سفرنامه ,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی
جستجوی هویت در آثار "سرگذشت نامه ی یک زن" و "جایگاه" از آنی ارنو و "عادت می کنیم" و "چراغ ها را من خاموش می کنم" از زویا پیرزاد,کارشناسی ارشد,1392,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
ترجمه ی سه فصل از کتاب " نقد هنر" اثر آندره ریشارد,کارشناسی ارشد,1392,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
ترجمه ی کتاب "متن توصیفی" نوشته ی آدام و پتی ژان ,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد شکریان زینی,نازیتا عظیمی میبدی
ترجمه ی مجموعه مقالاتی در مورد تاریخ، تمدن و فرهنگ سیاسی-اجتماعی ایران باستان از فرانسه به فارسی,کارشناسی ارشد,1392,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
ترجمه ی سه فصل از کتاب "نقد هنر" از آندره ریشارد,کارشناسی ارشد,1392,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
نگرش به موضوع جنگ در "آتش" اثر هانری باربوس و "تپه برهانی" اثر حمید رضا طالقانی,کارشناسی ارشد,1392,محمد جواد شکریان زینی,نازیتا عظیمی میبدی
"من" در "عاشق" اثر مارگریت دوراس و "آیینه باز تابنده" اثر آلن روب گریه,کارشناسی ارشد,1392,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
بیگانه وشی در "سالامبو" اثر گوستاو فلوبر,کارشناسی ارشد,1392,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
تحول بینش جامعه شناختی ژان ژاک روسو در گفتارها و قرارداد اجتماعی,کارشناسی ارشد,1391,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
جستجوی هویت از خلال کلمات ،اثر سارتر و شما که غریبه نیستید،اثر مرادی کرمانی,کارشناسی ارشد,1391,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
وسوسه پول در خسیس اثر مولیر و باباگوریو اثر بالزاک,کارشناسی ارشد,1391,محمد جواد شکریان زینی,اکرم آیتی
خیال پردازی مادی در رمان تپه اثر ژان ژیونو و صحرا اثر لوکلزیو,کارشناسی ارشد,1391,محمد جواد شکریان زینی,زهره جوزدانی
تصویر شرق در داستان های آسیایی اثر کنت دو گوبینو و از پاریس تا اورشلیم اثر شاتو بریان,کارشناسی ارشد,1391,محمد جواد شکریان زینی,زهره جوزدانی
بررسی فضای استعماری در سدی بر اقیانوس آرام، انیتشا و حسادت,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد شکریان زینی,انورالسادات میرعلائی
بررسی عوامل زیبایی شناختی پذیرش شازده کوچولو اثر معروف سنت اگزوپری در ایران ,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد شکریان زینی,انورالسادات میرعلائی
وجد و نشاط شاعرانه در سه اثر اول ژیونو,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد شکریان زینی,مجید یوسفی بهزادی
ابعاد حرکت در سه اثر داستانی ژان-ماری گوستاو لوکلزیو,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد شکریان زینی,مجید یوسفی بهزادی
کودک یتیم، آواره و بی سرپرست در سه کتاب بینوایان اثر ویکتور هوگو، بی خانمان اثر هکتور مالو و موندو و داستان های دیگر اثر ژان-ماری گوستاو لوکلزیو,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد شکریان زینی,مژگان مهدوی زاده
مطالعه نشانه شناختی نمایشنامه آخر بازی اثر ساموئل بکت,کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد شکریان زینی,انورالسادات میرعلائی
بررسی مسئله فقر در کتاب «خدا مجبور نیست» اثر احمد کوروما، «فرزند خاک» اثر طاهر بن جلون و «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت آبادی",کارشناسی ارشد,1390,محمد جواد شکریان زینی,انورالسادات میرعلائی
مفهوم بیابان در تفکر ژان-ماری گوستاو لو کلزیو و آنتوان دو سنت اگزوپری در «بیابان»، «زمین انسان ها» و «شازده کوچولو»,کارشناسی ارشد,1390,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
بررسی مقایسه ای خداباوری فلسفی در کاندید اثر ولتر و خداباوری مذهبی در امیل اثر روسو,کارشناسی ارشد,1390,مژگان مهدوی زاده,محمد جواد شکریان زینی
بررسی پیرا متنی چند اثر و ترجمه فرانسه ،انگلیسی ، فارسی,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد شکریان زینی,نازیتا عظیمی میبدی
نحوه تجسم پوچی در ساختار روایی بیگانه,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد شکریان زینی,محمودرضا گشمردی
تاثیر شهر در آثار لو کلزیو,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد شکریان زینی,زهره جوزدانی
اخلاقیات و شخصیتها در حکایات زان دولافونتن و گلستان سعدی,کارشناسی ارشد,1389,مجید یوسفی بهزادی,محمد جواد شکریان زینی
مطالعه فضا و مکان در چند داستان کوتاه گی دو موپاسان,کارشناسی ارشد,1389,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
بررسی فضای اسلامی در بیابان اثر لوکلزیو ,کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد شکریان زینی,زهره جوزدانی
بررسی موضوع حکمت در خاطرات آدرین اثر مارگاریت یورسنار,کارشناسی ارشد,1389,مژگان مهدوی زاده,محمد جواد شکریان زینی
بررسی انواع توصیف در دو اثر داستانی زولا "سهم سگان شکاری" و "زرمینال",کارشناسی ارشد,1389,محمد جواد شکریان زینی,نازیتا عظیمی میبدی
نو آوری و شیوه های نگارشی جدید در آثار آندره ژید به ویژه در دو اثر سکه سازان قلابی و ضد اخلاق,کارشناسی ارشد,1389,انورالسادات میرعلائی,محمد جواد شکریان زینی
بررسی ابعاد نوشتاری کونو در کتاب های: گلهای آبی، ززی در مترو و تمرین سبک,کارشناسی ارشد,1389,انورالسادات میرعلائی,محمد جواد شکریان زینی
Espaces culturels dans Désert de Le Clézio,کارشناسی ارشد,1388,محمد جواد شکریان زینی,زهره جوزدانی
Un amour de Swann: Pour une analyse narratologique ,کارشناسی ارشد,1388,محمد جواد شکریان زینی,زهره جوزدانی
La confrontation de l'espace Oriental et Occidental dans La Condition humaine d'André Malraux,کارشناسی ارشد,1388,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
بررسی مفهوم صحرا در کویر اثر لوکلزیو و زمین انسانها و شاهزاده کوچولو آثار سنت اگزوپری ,کارشناسی ارشد,1388,دکتر زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
نسبیت زبانی و ترجمه: ,کارشناسی ارشد,1387,محمد عموزاده مهدیرجی,محمد جواد شکریان زینی
Les configurations de l'espce à travers Désert de J. M. G. Le Clezio ,کارشناسی ارشد,1387,محمد جواد شکریان زینی,سهیلا فتاح
Le non-sens dans Dans le Labyrinthe d'Alain Robbe-Grillet ,کارشناسی ارشد,1387,محمد جواد شکریان زینی,حمید رضا شعیری
La chevalerie: notion étudiée à travers La Chanson de Roland, Vol de nuit et Terre des hommes,کارشناسی ارشد,1387,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
بازگشت به طبیعت در موندو و داستان های دیگر اثر لو کلزیو,کارشناسی ارشد,1386,محمد جواد شکریان زینی,سوسن بیضاوی
Les forces mystérieuses dans COLLINE et REGAIN de Jean GIONO,کارشناسی ارشد,1386,محمد جواد شکریان زینی,مجید یوسفی بهزادی
L'étude de la ville dans "Dans le labyrinthe" d'Alain Robbe-Grillet ,کارشناسی ارشد,1386,سوسن بیضاوی,محمد جواد شکریان زینی
تحول و نسبیت مفهوم خوشبختی در دو اثر در تنگ و ضد اخلاق از آندره ژید ,کارشناسی ارشد,1385,محمد جواد شکریان زینی,سوسن بیضاوی
L'Image de l'Iran dans Trois ans en Asie de Comte de Gobineau et Vers Ispahan de Pierre Loti,کارشناسی ارشد,1385,زهره جوزدانی,محمد جواد شکریان زینی
جستجو:
|
داستان کوتاه,ترجمه,انتشارات دانشگاه لرستان,1397,غلام‌حسین حسینی,محمد جواد شکریان زینی
دریچه ای به شناخت رمان,ترجمه,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1395,محمد جواد شکریان زینی,ابراهیم سلیمی کوچی,شیرین ایازی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal