آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

به پیوست آیین نامه "تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان" (ابلاغ 1397) و اصلاحیه ماده 2 آن (ابلاغ 1403) جهت استحضار و بهره برداری و همچنین اطلاع رسانی به گروه های آموزشی و دانشجویان دانشکده حضورتان ارسال می گردد.
شایان ذکر است بر اساس این آیین نامه، دانشجوی دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای (دکتری عمومی) که در پایان نیمسال سوم یا چهارم در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر بوده و دارای یکی از ویژگی های زیرباشد، مجاز است علاوه بر رشته تحصیلی خود، در یک از رشته های اولویت دار دوره کارشناسی پیوسته هر یک از موسسه ها تحصیل کند:

الف- پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در دوره کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای که با تایید سازمان سنجش نمره کل قبولی آنها، 5 / 2 انحراف معیار از میانگین نمره های شرکت کنندگان در گروه آزمایشی مربوط بیشتر باشد.

ب- دارندگان مدال های جهانی و طلای کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش/DorsaPax/userfiles/Sub6/akhbar/pajoheshi/B.pdf
تاریخ:
1403/01/26
تعداد بازدید:
148
منبع:
Powered by DorsaPortal