آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی )ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1403 - 1402 و پس از آن(

آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی )ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1403 - 1402 و پس از آن(

آیین نامه و شیوه نامه اجرایی یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی )ویژه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1403 - 1402 و پس از آن(

برای دریافت خبر لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید./DorsaPax/userfiles/Sub6/Research Center/akhbar/shiveh.pdf
تاریخ:
1402/10/12
تعداد بازدید:
110
منبع:
Powered by DorsaPortal