عدم اعتبارمجلات مربوط به انتشارات Canadian Center of Science and Education
قابل توجه دانشجويان دكتري
احتراما، با توجه به عدم اعتبار مجلات مربوط به انتشارات Canadian Center of Science and Education به استحضار مي رساند از تاريخ 01 / 07 / 96 مقالات چاپ شده و يا پذيرش شده در اين مجلات به هيچ وجه جهت صدور مجوز دفاع دانشجويان دكتري مورد قبول اين حوزه نمي باشد.  به پيوست ليست اين مجلات ارسال مي گردد./Dorsapax/userfiles/Sub6/554445.pdf
 
تاریخ:
1398/04/19
تعداد بازدید:
1327
منبع:
Powered by DorsaPortal