جبران معدل دانشجويان دكتري
قابل توجه دانشجويان دكتري گروه انگليسي
   با توجه به تبصره 1 ماده 11 آيين نامه آموزشي دكتري ورودي 95 و تبصره 3 اجرايي ماده 30 آيين نامه يكپارچه آموزشي ورودي 97 در خصوص جبران معدل دانشجويان دكتري باستحضار مي رساند:
طبق آيين نامه، ارائه درس براي جبران معدل پس از اتمام واحد هاي آموزشي امكان پذير است. بنابراين گروه آموزشي موظف است قبل از ارائه درس به دانشجو براي جبران معدل كل، مجوز لازم را از اداره آموزش اخذ نمايد. لذا تاكيد مي گردد هر گونه ارائه درس براي جبران معدل به دانشجويان (پس از پايان واحد هاي آموزشي) منوط به اخذ مجوز مي باشد و در صورت عدم اخذ مجوز، مسئوليت عواقب ناشي از آن به عهده شخص دانشجو و گروه آموزشي مي باشد. 
تاریخ:
1398/03/26
تعداد بازدید:
487
منبع:
Powered by DorsaPortal