درباره دانشكده

 
دانشـکده زبـان‌های خـارجی درسال 1353 بعنوان یک دانشکده مستقل تاسیس گردید. گروههای آموزشی دانشکده زبان‌های خارجی عبارتند از:گروه زبان وادبیات انگلیسی، گروه زبان وادبیات عربی، گروه زبان وادبیات فرانسه و روسی، گروه زبان و ادبیات آلمانی، ارمنی و چینی و گروه زبانشناسی می باشد.
 
دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان
 
دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان 
 
گروه زبان و ادبیات انگلیسی(قدیمی ترین گروه دانشکده)درسال 1337، گروه زبان وادبیات فرانسه درسال 1338، گروه زبان و ادبیات ارمنی درسال 1339،گروه زبان وادبیات عربی درسال 1341، گروه زبان وادبیات آلمانی درسال 1373 ، گروه زبان شناسی درسال 1385 ، رشته زبان چینی در سال 1392 و رشته زبان روسی در سال 1397 تاسیس گردیدند.
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/09/12
تعداد بازدید:
12948
Powered by DorsaPortal