پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
نرگس قناعتنرگس قناعت کارشناس گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان‌های خارجی 37932125
نادیا کاظمینادیا کاظمی کارشناس پژوهشی دانشکده زبان‌های خارجی 37932121
محمد قاسم شبانیمحمد قاسم شبانی کارشناس گروه آلمانی، ارمنی و چینی دانشکده زبان‌های خارجی 37932388
محمد عموزادهمحمد عموزاده استاد گروه زبان شناسی 7934217
فرهاد صناعیفرهاد صناعی کارشناس گروه زبان انگلیسی دانشکده زبان‌های خارجی 37932146
فرناز معصومی زادهفرناز معصومی زاده کارشناس مرکز زبان آموزی دانشکده زبان‌های خارجی 37932122 37932123
فائزه پسندیفائزه پسندی کارشناس گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده زبان‌های خارجی 37932125
علی برهانیعلی برهانی کارشناس دانشجویی فرهنگی و سمعی و بصری دانشکده زبان‌های خارجی 37932104
علی برهانیعلی برهانی مسئول امور عمومی دانشکده زبان‌های خارجی 37932105
سمیه ظهوریسمیه ظهوری کارشناس ارتقا دانشکده زبان‌های خارجی 37932115
ستاره ذاکریانستاره ذاکریان کارشناس کتابخانه دانشکده زبان‌های خارجی 37932062
زهرا انیک آزهزهرا انیک آزه کارشناس گروه زبان شناسی دانشکده زبان‌های خارجی 37932113
رعنا رئیسیرعنا رئیسی استاد گروه زبان آلمانی 7934295
حسن شاه علی رصافحسن شاه علی رصاف کارشناس مرکززبان آموزی دانشکده زبان‌های خارجی 37932150
حسن خلیل‌زادهحسن خلیل‌زاده مسئول دفتر دانشکده دانشکده زبان‌های خارجی 37932100 37932102
حسن امینیحسن امینی کارشناس مرکز فاوا دانشگاه دانشکده زبان‌های خارجی 37934243
بهنام نیکوییبهنام نیکویی مسئول حراست دانشکده زبان‌های خارجی 37934399
اعظم مختاریاعظم مختاری کارشناس گروه زبان انگلیسی دانشکده زبان‌های خارجی 37932116
ابراهیم رحمتیابراهیم رحمتی مسئول کتابخانه دانشکده زبان‌های خارجی 37932062
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal