پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
هيلدا بغوزيانهيلدا بغوزيان كارشناس گروه آلماني و ارمني گروه زبان ارمني 37932388
ناديا كاظميناديا كاظمي كارشناس پژوهشي پژوهشي 37932121
مريم فاتحيمريم فاتحي كارشناس گروه زبان شناسي گروه زبان شناسي 37932113
ليلا عنبرزادهليلا عنبرزاده كارشناس گروه زبان انگليسي گروه زبان انگليسي 37932146
فرناز معصومي زادهفرناز معصومي زاده كارشناس مركز زبان آموزي مركز زبان آموزي 37932122 37932123
فاطمه موسويفاطمه موسوي كارشناس آموزش آموزش 37932131
علي برهانيعلي برهاني كارشناس سمعي و بصري سمعي و بصري 37932395
صديقه گنجيصديقه گنجي كارشناس گروه فرانسه گروه زبان فرانسه 37932124
سميه ظهوريسميه ظهوري كارشناس ارتقا ارتقا 37932115
ستاره ذاكريانستاره ذاكريان كارشناس كتابخانه 37932132
زهره مرادخانيزهره مرادخاني مسئول دفتر گروه انگليسي گروه زبان انگليسي 37932116
زهرا كبيريزهرا كبيري كارشناس آموزش آموزش 37934339
خيراله سلطانيخيراله سلطاني مسئول امور عمومي 37932105
حسن شاه علي رصافحسن شاه علي رصاف كارشناس مركززبان آموزي مركز زبان آموزي 37932150
حسن خليل‌زادهحسن خليل‌زاده مسئول دفتر دانشكده دانشكده 37932101
حسن امينيحسن اميني كارشناس مركز فاوا دانشگاه دانشكده زبانهاي خارجي 37934243
بهنام نيكوييبهنام نيكويي مسئول حراست دانشكده زبانهاي خارجي 37934399
ابراهيم رحمتيابراهيم رحمتي مسئول كتابخانه كتابخانه 37932062
آزاده سميعيآزاده سميعي كارشناس گروه عربي گروه زبان عربي 37932125
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal