پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
هیلدا بغوزیانهیلدا بغوزیان کارشناس گروه آلمانی و ارمنی گروه زبان ارمنی 37932388
نادیا كاظمینادیا كاظمی کارشناس پژوهشی پژوهشی 37932121
مریم فاتحیمریم فاتحی کارشناس گروه زبان شناسی گروه زبان شناسی 37932113
لیلا عنبرزادهلیلا عنبرزاده کارشناس گروه زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی 37932146
فرناز معصومی زادهفرناز معصومی زاده کارشناس مرکز زبان آموزی مرکز زبان آموزی 37932122 37932123
فاطمه موسویفاطمه موسوی کارشناس آموزش آموزش 37932131
علی برهانیعلی برهانی کارشناس سمعی و بصری سمعی و بصری 37932395
صدیقه گنجیصدیقه گنجی کارشناس گروه فرانسه گروه زبان فرانسه 37932124
سمیه ظهوریسمیه ظهوری کارشناس ارتقا ارتقا 37932115
ستاره ذاكریانستاره ذاكریان کارشناس کتابخانه 37932132
زهره مرادخانیزهره مرادخانی مسئول دفتر گروه انگلیسی گروه زبان انگلیسی 37932116
زهرا كبیریزهرا كبیری کارشناس آموزش آموزش 37934339
خیراله سلطانیخیراله سلطانی مسئول امور عمومی 37932105
حسن شاه علی رصافحسن شاه علی رصاف کارشناس مرکززبان آموزی مرکز زبان آموزی 37932150
حسن خلیل‌زادهحسن خلیل‌زاده مسئول دفتر دانشکده دانشکده 37932101
حسن امینیحسن امینی کارشناس مرکز فاوا دانشگاه دانشکده زبانهای خارجی 37934243
بهنام نیكوییبهنام نیكویی مسئول حراست دانشکده زبانهای خارجی 37934399
ابراهیم رحمتیابراهیم رحمتی مسئول کتابخانه کتابخانه 37932062
آزاده سمیعیآزاده سمیعی کارشناس گروه عربی گروه زبان عربی 37932125
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal