۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
محمدتقي شاه نظري درچه
گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,آموزش زبان انگليسي,دانشگاه آوكلند,1390
M.Sc.,آموزش زبان انگليسي,دانشگاه آزاداسلامي واحدخوراسگان,1382
B.Sc.,دبيري زبان انگليسي,دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد,1377
جستجو:
|
THE EFFECT OF USING FACEBOOK VOCAB-DEVELOPER ON IRAQI EFL LEARNERS' VOCABULARY DEVELOPMENT,,1402
حسام الخزعلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمدتقي شاه نظري درچه
The role of WM in second language reading comprehension: Does L2 proficiency level matter?,,1402
محمدتقي شاه نظري درچه
Predicting Translation Students' Cultural Intelligence through Different Types of Creativity,,1402
پوريا صدرنيا, محمدتقي شاه نظري درچه
The Contribution of Working Memory and Word Recognition to Second Language Reading across Different Proficiency Levels: An Eye-Movement Study,,1402
اميرمهدي ماهشانيان اصفهاني, محمدتقي شاه نظري درچه, احمد معين زاده
Investigating the Effect of Task Type and Modality on Flow Experience Among Intermediate Persian EFL Learners,,1402
سميرا قنبران, سعيد كتابي, محمدتقي شاه نظري درچه
can working memory be trained through learning an addition angisge the effects of TPR versus PPP,,1401
مريم رنجبر, عزيزاله دباغي ورنوسفادراني, محمدتقي شاه نظري درچه
Presenting a Profile of Flow Barriers in Modalities of Interaction during Covid-19 Pandemic among Iranian EFL Learners,,1401
سميرا قنبران, سعيد كتابي, محمدتقي شاه نظري درچه
The influence of happy and sad background music on complexity, accuracy, and fluency of second-language speaking,,1401
شهاب الدين دباغي ورنوسفادراني, محمدتقي شاه نظري درچه, عزيزاله دباغي ورنوسفادراني
The effectiveness of Radial Categories in Facilitating EFL learners' Cognitive Operations for Learning Phrasal Verbs,,1400
مريم مهرادصدر, اكبر حسابي, محمدتقي شاه نظري درچه
The effect of raters fatigue on scoring EFL writing tasks,,1399
اميرمهدي ماهشانيان اصفهاني, محمدتقي شاه نظري درچه
A structural relationship model for resilience, L2 learning motivation, and L2 proficiency at different proficiency levels,,1399
جواد دانش, محمدتقي شاه نظري درچه
Looking through the lens of Bourdieu: A corpus-based Study of English Romance Fiction Translation Concerning the Translation Strategies of CSIs,,1399
فهيمه محمدپور, محمدتقي شاه نظري درچه, محمود افروز
نگاهي جامعه شناختي به رفتار مترجمان: بررسي ترجمه چند نمونه از رمان هاي انگليسي به فارسي در ايران,,1399
فهيمه محمدپور, محمدتقي شاه نظري درچه, محمود افروز
Calibrated Parsing Items Evaluation: a step towards objectifying the translation assessment,,1398
عليرضا اكبري, محمدتقي شاه نظري درچه
English teacher training courses in Iranian private language institutes: Issues and options,,1397
منصور گنجي, سعيد كتابي, محمدتقي شاه نظري درچه
Comparing Local and International English Teacher Training Courses:,,1397
منصور گنجي, سعيد كتابي, محمدتقي شاه نظري درچه
Revisited Strategies of Politeness Translation in The Simpsons Sitcom,,1396
عليرضا اکبري, محمدتقي شاه نظري درچه
The Role of Oral Corrective Feedback Types in the Acquisition of the Grammatical Structures,,1395
فيروزه عابديني, محمدتقي شاه نظري درچه
Iranian Students’ Attitudes towards Utilizing Smart Boards in EFL Classrooms,Iranian Journal of Applied Language Studies-دانشگاه سيستان و بلوچستان-همكاري با انجمن زبانشناسي ايران,1395
نسرين شمس, عزيزاله دباغي ورنوسفادراني, محمدتقي شاه نظري درچه
Evaluating an English Teacher Training Course for Iranian Private Language Institutes Teachers,Iranian Journal of English for Academic Purposes- دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار (اين مجله از شماره 4 سال 2015 علمي-پژوهشي مي باشد),1395
منصور گنجي, سعيد كتابي, محمدتقي شاه نظري درچه
Phonological Short-term Memory and L2 Reading Comprehension: A Case of Iranian EFL Learners,,1395
محمدتقي شاه نظري درچه
The Effects of Two Pre-Listening Vocabulary and Enhanced Content-Related Supports on Iranian Intermediate EFL Learners’ Listening Comprehension Sub-Skills,,1394
اصغر رامشيان فر, محمدتقي شاه نظري درچه, منصور توكلي
Spider-Web Lattice vs. Iceberg Theory: Which One Holds Sway over in Cultural Translation?,,1394
عليرضا اكبري, محمدتقي شاه نظري درچه
The Rejuvenation of Equivalence Paradigm in Literary Texts: Equimediation as the Seul et Alleiniges Paradigm in Translation,,1394
عليرضا اكبري, محمدتقي شاه نظري درچه
The Comparative Effects of Comprehensible Input, Output and Corrective Feedback on the Receptive Acquisition of L2 Vocabulary Items,,1394
محمد نوبخت, محمدتقي شاه نظري درچه
Dictogloss Method as an Entrée to Hike EFL Learners’ Grammatical Competence,,1394
عليرضا اكبري, محمدتقي شاه نظري درچه
Translating for children: Equivalence paradigm or purpose paradigm? An explanatory attempt,,1393
مجتبي عسگري, محمدتقي شاه نظري درچه, عليرضا اكبري
HomoKult: A New Model in Translation,,1393
عليرضا اكبري, محمدتقي شاه نظري درچه
Evaluating Professional Interpreters under Appraisal Theory: The Case Study of Rouhanis Address at UN General Assembly,مطالعات ترجمه,1393
سمير حسنوندي, محمدتقي شاه نظري درچه
The relationship between Working Memory and L2 Reading Comprehension,تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي,1393
Rebecca Adams, محمدتقي شاه نظري درچه
A Critical Overview on Models of Reading Comprehension with the Focus on Cognitive Aspects,دانش و پژوهش در آموزش زبان انگليسي-دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان,1392
محمدتقي شاه نظري درچه, عزيزاله دباغي ورنوسفادراني
The relationship between modified output and working memory capacity,,1392
محمدتقي شاه نظري درچه, Rebecca Adams, سعيد كتابي
The development of a Persian reading span test for the measure of L1 Persian EFL learners’ working memory capacity,تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي,1392
محمدتقي شاه نظري درچه
A comparative analysis of the frequency and function of if-clauses in applied linguistics and chemistry articles,,1391
اكبر حسابي, مرتضي راعي دهقي, محمدتقي شاه نظري درچه
What Is the Optimum Length of a Cloze Test?,,1391
محمدتقي شاه نظري درچه, سعيد روشن, اكبر حسابي
Developing a Non-Language Related Span Test for the Use in Language-Specific and Cross-Language Studies,,1391
محمدتقي شاه نظري درچه, سعيد روشن
Instructing Teachers to Provide Support Mechansisms in Iranian EFL Virtual Classes during Covid-19 Pandemic,,
سعيد كتابي, پرگل رياضيات, محمدتقي شاه نظري درچه, محمد اميريوسفي
جستجو:
|
The role of working memory in second language reading comprehension (1958),American Association of Applied Linguistics, AAAL Conference 2012,1391/01/06 _ 1391/01/06,محمدتقي شاه نظري درچه
The relationship between Working Memory and L2 Reading Processes (2041),Auckland Postgraduate Conference on Linguistics and and Applied Linguistics,1389/12/28 _ 1389/12/28,محمدتقي شاه نظري درچه
Modified output and working memory capacity (2449),Fourth International Free Linguistics Conference,1389/07/17 _ 1389/07/17,محمدتقي شاه نظري درچه
Working Memory Capacity and Second Language Reading Comprehension: A Pilot Study on L2 Learners across Three Proficiency Levels (2336),Faculty of Arts and Social Sciences Graduate Conference,1389/07/28 _ 1389/07/28,محمدتقي شاه نظري درچه
Short-answer Reading Test: A good measure for lower and higher lever L2 reading processes (3230),ISLPR Global International Conference on TESOL ),1393/05/21 _ 1393/05/21,محمدتقي شاه نظري درچه
On the Other Side of Equivalence Paradigms in New Translation Studies: Equimediation Paradigm as a Case in Point (3603),SOCIO-INT14 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES,1393/06/17 _ 1393/06/17,عليرضا اکبري, محمدتقي شاه نظري درچه
Individual Differences in Working Memory and Production of Modified Output (3760),The 13th International TELLSI Conference,1394/08/28 _ 1394/08/28,محمدتقي شاه نظري درچه
Morphology of Iranian Folktales and Translation: Propp’s Model as a Case in Point (1259),3rd Intternattiionall Conference on Applied Research in Language Studies,1394/10/30 _ 1394/10/30,مجتبي عسگري, عزيز الله دباغي, محمدتقي شاه نظري درچه
Desiree, Hysteria and the Problem of Realizing the Name (4240),The First International English-French Conference on Applied Linguistics and Literature,1395/02/23 _ 1395/02/23,محمد احمدي, پيام عباسي, محمدتقي شاه نظري درچه
Is Simultaneous Interpretation Speed Dependent? The Case of Pragmatic Strategies in Interpretation (1360),4th International Conference on Appled Research in Language Studies,1395/09/05 _ 1395/09/05,مهسا احمدي, محمدتقي شاه نظري درچه, سعيد كتابي
|
تاثير بازخورد مبتني بر چت جي پي تي بر درستي ساختارهاي دستوري زبان آموزان ايراني سطح متوسط به بالاي زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1403/03/27, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير بازخورد مبتني بر چت جي پي تي بر درستي ساختارهاي دستوري زبان آموزان ايراني سطح متوسط به بالاي زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1403/03/27, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير فعاليت كلاسي ثانويه بر دانش لغوي زبان آموزان ايراني: تسهيل يادگيري بر مبناي اطلاعات ورودي? توجه و برونداد,كارشناسي ارشد,1403/02/29, ,محمدتقي شاه نظري درچه
عنوان بندي و زيرنويس نگاري براي ناشنوايان و كم شنوايان,كارشناسي ارشد,1402/11/03, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ارتباط ميان جنبه ي موقعيتي هويت شغلي مدرسان زبان انگليسي ايراني و شيوه ي تلفيق فناوري,كارشناسي ارشد,1402/10/10, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ارتباط حافظه فعال، فرايند هاي اوليه و ثانويه در خواندن، و توانايي خواندن و درك مطلب در زبان دوم,دكتري,1402/10/10, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ترجمه فارسي كتاب ضروريات مطلق كارآفريني,كارشناسي ارشد,1402/09/29, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير استفاده از فيس بوك بر يادگيري واژگان توسط فراگيران عراقي زبان انگليسي,دكتري,1402/04/20, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تأثير بازخورد اصلاحي ضمني شفاهي (تكرار و درخواست شفاف سازي) بر بهبود دقت و روان زبان آموزان ايراني متوسطه انگليسي,كارشناسي ارشد,1402/02/31, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تحليل محتواي كتاب هاي فارسي دوره ابتدائي سال 1401-1400 و تنظيم مفاهيم آن ها در قالب واژه نامه دو سويه,كارشناسي ارشد,1402/02/31, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تعامل بين بازخورد اصلاحي متمركز در مقابل بازخورد جامع و استعداد زبان و تأثيرات آن ها بر يادگيري و استفاده زبان آموزان زبان انگليسي از جملات معلوم و مجهول,كارشناسي ارشد,1401/12/21, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تجزيه و تحليل كتب آموزش زبان انگليسي دوره اول دبيرستان عراق(1و 2و 3): توصيف عيني، تجزيه و تحليل غير عيني و استنتاج هاي غير عيني,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تجزيه و تحليل كتب آموزش زبان انگليسي دوره اول دبيرستان عراق(1و 2و 3): توصيف عيني، تجزيه و تحليل غير عيني و استنتاج هاي غير عيني,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تهران بين خيال و واقعيت:مطالع? نقد جغرافيايي فضاي شهري در رمان هاي تهران مخوف و سفر به ايران,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ارتقاي حافظه ي فعال از طريق يادگيري زبان دوم: تاثير دو روش پاسخ فيزيكي كامل و روش ارائه-تمرين-توليد,دكتري,1401/10/20, ,محمدتقي شاه نظري درچه
رابطه ي بين صفات شخصيتي فراگيران ايراني زبان انگليسي و اضطراب گفتاري و دانش دستوري آنان,كارشناسي ارشد,1401/09/27, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير تكاليف متمركز و غير متمركز بر دقت و رواني مهارت نوشتاري بر مهارت خودگرداني زبان اموزان انگليسي به عنوان يك زبان خارجي,كارشناسي ارشد,1401/09/19, ,محمدتقي شاه نظري درچه
به كارگيري طبقه بندي شعاعي و يادگيري معكوس براي تدريس افعال دو قسمتي به زبان آموزان ايراني با در نظر گرفتن سبك هاي شناختي و بار شناختي فراگيران,دكتري,1401/09/13, ,محمدتقي شاه نظري درچه
مكانيسم هاي حمايت يادگيري در كلاس هاي مجازي در دوران شيوع بيماري كوويد19: مطالعه ي موردي در فراگيران و معلمان مرد و زن كلاس هاي زبان انگليسي بعنوان زبان خارجي در ايران,دكتري,1401/08/15, ,محمدتقي شاه نظري درچه
"تجزيه و تحليل خطاهاي دستوري دانش آموزان ايراني دربخش پاراگراف نويسي امتحان نهايي زبان انگليسي",كارشناسي ارشد,1401/06/29, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تجربه ي ‘غرقگي ‘ فراگيران ايراني زبان انگليسي در محيط رايانه اي: نوع تمرين و نحوه ي ارائه در كانون توجه.,دكتري,1401/06/28, ,محمدتقي شاه نظري درچه
اشنايي با موضوع در درك مطلب زبان دوم ،آيا تكرار فعاليت در عملكرد خواندن و انگيزه يادگيرندگان زبان دوم نقشي دارد ؟,كارشناسي ارشد,1401/06/08, ,محمدتقي شاه نظري درچه
بررسي تاثير استفاده از متون الگو و تصحيح خطا به عنوان روش هاي بازخوردي بر نوشتار زبان آموزان ايراني به زبان دوم,كارشناسي ارشد,1401/06/08, ,محمدتقي شاه نظري درچه
النص الموازي في شعر شلال عنوز,كارشناسي ارشد,1401/05/30, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثيرات تدريس ضمني و تدريس صريح عبارات كليشه اي بر پيچيدگي و صحت نگارش در ميان زبان آموزان ايراني,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تأثير عقيده كلامي در تحقيقات بلاغي تا قرن هفتم هجري,كارشناسي ارشد,1400/06/30, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ترجمه كتاب "ترجمه ماشيني و پژوهش جهاني" از انگليسي به فارسي,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,محمدتقي شاه نظري درچه
در پيرامون تاثير پشتيباني صوتي و تصويري توسط موبايل بر پيشرفت مهارت گفتاري انگليسي زبان اموزاني كه زبان اولشان فارسي هست . ايا حافظه ي فعال و كوتاه مدت نقش واسطه اي دارد ؟,كارشناسي ارشد,1400/06/22, ,محمدتقي شاه نظري درچه
برگردان انگليسي به فارسي كتاب از مبارزان آزادي تا گروه هاي جهادي از انگليسي به فارسي,كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,محمدتقي شاه نظري درچه
انتظارات زبان آموزان ايراني از مدرسين زبان انگليسي: نگرشي بر اساس روانشناسي مثبت نگر,كارشناسي ارشد,1399/11/19, ,محمدتقي شاه نظري درچه
نگاهي از لنز دوربين بورديو: مورد پژوهي رمان هاي عاشقانه انگليسي,دكتري,1399/09/23, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ترجمه كتاب ايراني هاي مقيم لندن غم غربت,كارشناسي ارشد,1399/09/18, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير ميزان غني بودن متن بر بازيابي لغات فراگيران زبان خارجي سطح متوسط ايراني ظرفيت حافظه فعال به عنوان عامل ميانجي,كارشناسي ارشد,1399/08/06, ,محمدتقي شاه نظري درچه
بررسي كيفيت ترجمه متون پزشكي: دانشجويان مترجمي در مقايسه با دانشجويان حوزه پزشكي و سلامت داراي مهارت در زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1398/04/31, ,محمدتقي شاه نظري درچه
انسجام قسمت شفاهي آزمون هاي شبيه سازي شده ي آيلتس,كارشناسي ارشد,1398/04/04, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير استفاده از زبان اول بر تدريس قواعد به دانش آموزان ايراني سطوح متوسط و ابتدايي,كارشناسي ارشد,1397/12/21, ,محمدتقي شاه نظري درچه
بررسي پيكره اي نشانگرهاي فراگفتمان در سه سياق تك گفتاري در سخنراني هاي «تد»,كارشناسي ارشد,1397/10/29, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير ضبط كردن روند تدريس در فرايند ريز آموزي به دانشجويان رشته ي آموزش زبان انگليسي(دانشجو معلم ها) مزايا و معايب,كارشناسي ارشد,1397/10/17, ,محمدتقي شاه نظري درچه
بررسي چگونگي ترجمه كنش گفتارهاي موجود در نمايشنامه هاي مرگ فروشنده، باغ وحش شيشه اي و گوريل پشمالو از انگليسي به فارسي,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,محمدتقي شاه نظري درچه
بررسي ارتباط ميان پيچيدگي فعاليت، حساسيت گرامري و بازخورد اصلاحي و تاثير آنها بر توليد زباني اصلاح شدهاز طريق درخواست شفاف سازي ساده,كارشناسي ارشد,1396/06/25, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير دو حمايت پيش شنود واژگان و محتوايي تقويت شده,كارشناسي ارشد,1393/11/18, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ترجمه كتاب تصحيح خطا در كلاس درس زبان خارجي اثر ميروشلاو پاولاك,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثيرات چهاروب بندي مطالب بر روي پيچيدگي صحت و روايي گفتار زبان آموزان,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
بررسي تاثير تكاليف غيرمتمركز و متمركز بر دانش دستوري و يادگيري و ياد آوري واژگان در فراگيران ايراني انگليسي,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
درك مطلب در متون ترجمه شده فني,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
رويكرد شناختي به ترجمه,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
تاثير موسيقي پس زمينه بر اجراي تكليف گفتاري در زبان خارجه در ميان يادگيرندگان انگليسي بعنوان زبان خارجه با ظرفيت پايين و بالاي حافظه فعال,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
موضوع هنوز انتخاب نشده,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
"بررسي تاثير دستورالعمل هاي رويكرد استراتژي خواندن ارتباطي و استفاده از راهبردهاي فراشناختي بردرك مطلب زبان آموزان ايراني.",كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
اثر بخشييا افييه از ا پافيي فيزيكاTPR زر يازگيري واژگان به عنوان تكنيك آمو شييا براي دوزدان يازگيرند بان انگليسا زر ايران,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
راهبردهاي به كار رفته در زيرنويس و دوبله زبان اشاره آمريكايي به زبان فارسي در فيلم كودا (2021),كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
مقايسه ي تاثير بازخورد مبتني بر چت جي پي تي 3.5 در مقابل بازخورد معلم بر روي استرس در هنگام صحبت كردن، در ميان زبان آموزان ايراني داوطلب آزمون آيلتس,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ارزشهاي نهاد خانواده و كتابهاي درسي زبان انگليسي (به عنوان زبان خارجي): مطالعه تطبيقي كتابهاي درسي انگليسي دبيرستان در ايران و هنگ كنگ,كارشناسي ارشد,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
توصيف و ارزيابي دورههاي تربيت مدرس زبان انگليسي در موسسات خصوصي ايران,دكتري,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
كيفيت ارزيابي ترجمه متون اقتصادي از طريق روش هاي ارزيابي جامع‌نگر (هالستيك)، تحليلي ، ارزيابي موارد از پيش انتخاب شده (PIE) و بهبود ارزيابي موارد از پيش انتخاب شد (OPIE),دكتري,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
جايگاه توانش پس ويرايش ترجمه ماشيني در برنامه هاي تربيت مترجم انگليسي-فارسي و بازار خدمات ترجمه انگليسي-فارسي ايران:رويكرد آموزشي,دكتري,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
ساختارهاي مجهول و بيش مجهول انگليسي در كنش زبان آموزان عراقي: مطالعه ي موردي در دانشگاه كوفه,دكتري,, ,محمدتقي شاه نظري درچه
جستجو:
|
English for the Students of Law and Political Science,دانشگاه اصفهان,1396,محمدتقي شاه نظري درچه, محمد نوبخت
دوره كاربردي اصطلاحات در ترجمه ي ديداري شنيداري,دانشگاه اصفهان,1396,محمدتقي شاه نظري درچه, احسان مصلحي, آرمان اميري
پژواك زبان (يادمان چهلمين سال تأسيس دانشكده زبان دانشگاه اصفهان),حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان,1395,محمدتقي شاه نظري درچه, مسعود منصوري, زهرا جان نثاري لاداني, سميه حسنعليان, محمد رحيمي خويگاني, مژگان مهدوي زاده, اسفنديار طاهري
Presentation Skills,دانشگاه اصفهان,1394,محمدتقي شاه نظري درچه, احسان طائبي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
تقدير نامه,,,1397 ( 2018 )
تقدير نامه,,,1397 ( 2018 )
تقدير مدرس كارگاه ( نگارش آكادميك به زبان انگليسي),,,1395 ( 2017 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
167 سمينار مسائل آموزش زبان 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
171 اصول و نظريه هاي آموزشي زبان 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
290 بيان شفاهي داستان 1401/10/18 يك شنبه 14:00-16:00
405 آزمايشگاه زبان 1 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
هيچ داده اي براي نمايش وجود ندارد
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal