۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد
زهرا اميريان ورنوسفادراني
گروه آموزشی : زبان و ادبيات انگليسي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,آموزش زبان انگليسي,دانشگاه اصفهان,1387
M.Sc.,زبان و ادبيات انگليسي,دانشگاه اصفهان,1380
B.Sc.,دبيري زبان انگليسي,دانشگاه اصفهان,1378
جستجو:
|
The Effect Of Web-Based Pre-Task Activities On Writing Complexity, Accuracy And Fluency Of Iraqi EFL Students,,1403
زهرا اميريان ورنوسفادراني
The Effect of Using Cooperative Learning Strategies on Learning Grammar by Iraqi EFL Learners,الاداب و اللغات,1403
فاطمه اللامي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, سعيد كتابي
Pragma-Linguistic Invitation-Acceptance Strategies Employed by Iraqi EFL University Students in Face-to-Face Interactions,,1402
صلاح المالكي, عزيزاله دباغي ورنوسفادراني, زهرا اميريان ورنوسفادراني
THE EFFECT OF USING FACEBOOK VOCAB-DEVELOPER ON IRAQI EFL LEARNERS' VOCABULARY DEVELOPMENT,,1402
حسام الخزعلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمدتقي شاه نظري درچه
Developing Reading Texts Taken from the Stories of Kalila and Dimna for Non-Persian Speakers,مطالعات آموزش زبان فارسي,1402
رويا رستمي, عادل رفيعي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
metaphors of Body in Shakespeare's Epyllia: A Feminist-Cognitive Study,,1402
ازل جوازري, پيام عباسي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Construction and Validation of EFL Teachersrsquo; Professional Identity Perception Inventory of Technology-Enhanced Instructions during the COVID-19 Pandemic,,1402
Masoumeh Dousti, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Adaptation and Validation of a Measure for Evaluating Teacher Adaptability in English Teaching Higher Education: A Structural Equation Modelling Approach,آموزش مهارتهاي زبان(علوم اجتماعي و انساني سابق)-دانشگاه شيراز,1402
شكيبا رستمي, منصور توكلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The Effect of Regulatory Focus and Reference of Comparison Feedback on EFL Learnersrsquo; Achievement Emotions and Achievement Goals,,1402
مرضيه مهري قهفرخي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, محسن رضازاده
Intercultural Communicative Competence of Iranian University Students Studying Abroad: exploring key components,,1401
نرگس نوروزي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمد اميريوسفي
Dubbing multilingual movies into Persian: a case of invented languages as the third language,,1401
مريم گلچين نژاد, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Gender and paratextual visibility: A case study of Iranian fiction translators,,1401
Ameneh Yari, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The effect of web-mediated, blended, and purely online learning on EFL learners' writing achievement in the Iranian context: A comparative study,,1401
Masoumeh Dousti, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Application of WebQuest-based Instruction in Higher Education Context: EFL Students' Achievement in Writing Skill,Journal of English Teaching and Learning Language-مطالعات آموزش فراگيري زبان انگليسي(ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه تبريز,1400
معصومه دوستي خانقاه, زهرا اميريان ورنوسفادراني, داريوش نژادانصاري مهابادي
Audiovisual Translation as a Cultural Counter-Hegemonic Device: A Case Study of English-Persian Dubbed Animations,,1400
بهنام رضواني سيچاني, محمد اميريوسفي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Structural Equation Model of Teachers' Mindsets, Self-Efficacy, and Emotional Experiences and Iranian EFL Learners' Willingness to Communicate and L2 Motivational Self System,,1400
زهرا اميريان ورنوسفادراني, ميترا شايان فر, محسن رضازاده
The Impact of Blended Learning on Iraqi Students' Achievement in English Literature Courses and Their Attitudes towards It,,1400
شهد العطبي, سعيد كتابي, حسين پيرنجم الدين, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Strategies used in dubbing multilingual movies into Persian,,1400
مهتاب ابراهيم زاده پوستچي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Applying group dynamic assessment procedures to support EFL writing development: Students' and teachers' perceptions in focus,,1399
حشمت اله افشاري, زهرا اميريان ورنوسفادراني, منصور توكلي
Feeding Written Corrective Feedback Forward: English Language Learners Writing Improvement in a Portfolio-Keeping Atmosphere,Teaching English Language-آموزش زبان انگليسي-انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسي ايران,1398
مژگان حميدنيا, سعيد كتابي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Development and Validation of a Critical Language Pedagogy Literacy Scale in Iranian Universities,العلوم الانسانيه للجمهوري اسلاميه الايرانيه-The Journal of Humanities-دانشگاه تربيت مدرس,1398
سعيد كتابي, داوود پاديز, زهرا اميريان ورنوسفادراني
پويايي سياق كلام (ژانر) در مقالات پژوهشي: رويكرد ژانر-محور به هايپرلينك هاي مقالات پژوهشي در محيط ابرمتني,,1398
زهرا اميريان ورنوسفادراني
Prefacial Visibility of Contemporary Iranian Translators: Implications for Translator Trainers,Iranian Journal of English for Academic Purposes- دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار (اين مجله از شماره 4 سال 2015 علمي-پژوهشي مي باشد),1398
آمنه ياري, زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمد اميريوسفي
Religions Viewpoints of Khalil Jubran (Khalil Gibran): A Critical Review,کليه آلاداب-جامعة بغداد- عراق-(اين مجله مطابق با ابلاغيه شماره94/144070 مورخ 94/7/20 داراي رتبه علمي-پژوهشي مي باشد),1398
سردار اصلاني, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Relationship between classroom environment, teacher behavior, cognitive and emotional engagement, and state motivation*,Journal of English Teaching and Learning Language-مطالعات آموزش فراگيري زبان انگليسي(ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه تبريز,1398
محمد اميريوسفي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, عطيه انصاري
Paratextual Visibility: A Case of Footnotes Used by the Iranian Fiction Translators,مطالعات ترجمه,1398
آمنه ياري, زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمد اميريوسفي
Applying group dynamic assessment procedures to support EFL writing development: learner achievement, learners' and teachers' perceptions,,1398
حشمت اله افشاري, زهرا اميريان ورنوسفادراني, منصور توكلي
Structural Equation Modeling of EFL Learners Willingness to Communicate and Their Cognitive and Personality Traits,,1398
زهرا اميريان ورنوسفادراني, زينب کرمي فر, منيژه يوحنائي
Analysis of Translation Strategies Employed in Awards-winning Subtitled Dramas,,1398
بهنام رضواني سيچاني, محمد اميريوسفي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Interest based Language Teaching: Enhancing Students’ Interest and Achievement in L2 Reading,,1397
مجيد عسگري, سعيد كتابي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Core Reflection as a Way Towards Integrating Theoretical Knowledge and Pedagogical Practice in the Iranian Context: The Case of Prospective Language Teachers,Teaching English Language-آموزش زبان انگليسي-انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسي ايران,1397
بهاره خزاعي نژاد, منصور توكلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
How Iranian EFL Learners, Persian Native Speakers, and English Native Speakers Attempt to Manage Rapport in Service Encounters*,Journal of English Teaching and Learning Language-مطالعات آموزش فراگيري زبان انگليسي(ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه تبريز,1397
محمد اميريوسفي, ريحانه ساساني نژاد, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Making Sense of Core Qualities to Sustain Professional Development through Core Reflection Practice,,1397
بهاره خزاعي نژاد, منصور توكلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The Effect of Using Interest-based Materials on EFL Learners Performance in Reading: Focusing on Gender Differences,Iranian Journal of English for Academic Purposes- دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار (اين مجله از شماره 4 سال 2015 علمي-پژوهشي مي باشد),1397
مجيد عسگري, سعيد كتابي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
تدوين محتواي خواندن متون بازرگاني براي فارسي زبانان سطح متوسط در چارچوب اندرسون (1994) و بر اساس چارچوب مرجع آموزش زبان فارسي,,1396
مهتاب موسوي, عادل رفيعي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Iranian EFL teachers’ practices and learner autonomy: Do gender, educational degree, and experience matter?,,1396
نجمه نصري, حسين وحيددستجردي, عباس اسلامي راسخ, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Political Terms by APLL: Issues of Terminology Implantation and Acceptability,تحقيقات كاربردي در زبان انگليسي,1396
اكبر حسابي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, جواد نظري
Investigating the Translation of Songs in Persian Dubbed Animated Movies,,1395
شيوا امين الرعايائي يميني, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Pedagogical Efficacy of Planned vs. Unplanned Focus on Form Instruction in Scaffolding Transitional Devices Used by Iranian EFL Learners in Writing Paragraphs,Journal of English Teaching and Learning Language-مطالعات آموزش فراگيري زبان انگليسي(ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه تبريز,1394
عزيزاله دباغي ورنوسفادراني, الهه قربانچيان, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Promoting learner autonomy in an Iranian EFL high school context: Teachers’ practices and constraints in focus,,1394
نجمه نصري, عباس اسلامي راسخ, حسين وحيددستجردي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The effect of proficiency on vocabulary learning strategy use: A case of Iranian English Translation students,,1394
مختار فقيه نورمحمدي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
A study of Iranian EFL teachers’ perceptions and practices regarding learner autonomy,,1394
نجمه نصري, عباس اسلامي راسخ, حسين وحيددستجردي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
A contrastive study of translation strategies across literary and philosophical genres,,1393
آنگينه سركيسيان, زهرا اميريان ورنوسفادراني, اكبر حسابي
STAKEHOLDERS’ PERCEPTIONS OF ESP NEEDS OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF LINGUISTICS IN IRAN,,1393
هادي زادهوش, زهرا اميريان ورنوسفادراني, اكبر حسابي
English Translation Students’ Vocabulary Learning Strategies:A Comparative Study of Gender,,1393
مختار فقيه نورمحمدي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, اكبر حسابي
Strategies in Cultural Dubbing of the Humorous Parts of a Drama Series: The Case of “Due South”, Episode 60,,1393
زهرا شريعتي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, عباس اسلامي راسخ
Investigating Development of Interactive Metadiscourse Resources in the Writings of Iranian EFL Learners: A Process-Based Approach to Writing,,1392
ليلا بهرامي, منصور توكلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
uncertainty and uncertainty management:the metacognitive state of problem-solving of professional (expert) translators and students of translation studies,,1392
زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمد جواد باقيات
Exploring the effect of Java mobile dictionaries on Iranian EFL students vocabulary learning,,1392
مصطفي زارع, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The use of lexical bundles in native and non-native post-graduate writing: the case of Applied Linguistics M.A. theses,Journal of English Teaching and Learning Language-مطالعات آموزش فراگيري زبان انگليسي(ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه تبريز,1392
زهرا اميريان ورنوسفادراني, سميه کتابي, حامد اسحاقي
Cultural adaptation in IRIBs dubbing: the case of "Due south" series,,1392
زهرا اميريان ورنوسفادراني, زهرا شريعتي
Strategies for Dubbing of cultural differences: the case of “Due South”, Episode 65,,1392
زهرا شريعتي, عزيزاله دباغي ورنوسفادراني, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The Representation of Social Actors in Bahrain Conflicts: A Critical Discourse Analysis of News Stories in International Press.,,1392
جواد حيات داودي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Microstrategies Employed for Translation of English Humor Subtitled into Persian: A Case Study of The Simpsons Movie,,1392
زهرا اميريان ورنوسفادراني, سلما سليماني دامنه
The effect of dictogloss technique on learners writing improvement in terms of writing coherent texts,,1391
معصومه كوشافر, منيژه يوحنائي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Analysis of Interactional Metadiscourse Markers across Applied Linguistics Disciplines: Focusing on EFL Learners’ Perception,,1391
منصور توكلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, فاطمه مسلمي
Improvement of Metadiscourse Use among Iranian EFL Learners through a Process- based Writing Course,Journal of English Teaching and Learning Language-مطالعات آموزش فراگيري زبان انگليسي(ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه تبريز,1391
منصور توكلي, ليلا بهرامي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The Use of Metacognitive Strategies in Listening Comprehension by Iranian University Students Majoring in English: a Comparison between High and Low Proficient Listeners,,1391
زهرا راطبي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Structural Analysis of Lexical Bundles Across Two Types of English News Papers,,1390
مرضيه رفيعي آفاراني, منصور توكلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The Effect of Portfolio Assessment on the Development of Metadiscourse Awareness in EFL Learners Writing in the Academic Context,,1390
منصور توكلي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
A Swalesian Genre Approach to the Investigation of the Introduction Sections of English, Persian, and EFL Applied Linguistic Research Articles,,1389
زهرا اميريان ورنوسفادراني, منصور توكلي
Genre Analysis: An Investigation of the Discussion Sections of Applied Linguistics Research Articles,,1387
زهرا اميريان ورنوسفادراني, زهره كسائيان, منصور توكلي
Reassessing the ESP Courses Offered to Engineering Students in Iran.,,1387
زهرا اميريان ورنوسفادراني, منصور توكلي
A Contrastive Intercultural Analysis of the English and Persian Research Articles: The Case of the Discussion Sections,,1387
زهرا اميريان ورنوسفادراني, منصور توكلي
ANALYSIS OF E-MAIL GENRE: A NEW PERSPECTIVE TO EAP WRITING,Iranian Journal of Applied Lingusities- زبان شناسي كاربردي-دانشگاه تربيت معلم,1381
زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمدحسن تحريريان
A Contrastive Intercultural Analysis of the English and Persian Research Articles (The Case of the Discussion Sections),,
زهرا اميريان ورنوسفادراني, ?
Iranian EFL teachers’ practices and learner autonomy: Do gender, educational degree, and experience matter?,,
زهرا اميريان ورنوسفادراني, ??, ?, ???
Politcal Terms by APLL: Issues of Terminology Implantation and Acceptability,,
اکبر حسابي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, جواد نظري
Genre Dynamism in Research Articles: Analysis of the Move Schemata of the Introduction and Discussion Sections of Applied Linguistics Hyperarticles,,
زهرا اميريان ورنوسفادراني
Pragmatic Instruction and Speaking Ability of EFL Learners in Virtual vs. Face-to-face Classroom Contexts: Expressive Declarative and Directive Speech Acts in Focus,,
حسين الخفاجي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمد اميريوسفي, عباس سلطان
A Requiem for the Short-Lived Democracy in Iran in the 1950s Jamalzadehs Rewriting of Ibsens An Enemy of the People,,
سعيد كتابي, سمانه فرهادي, بهزاد قادري سهي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Making Sense of Core Qualities to Sustain Professional Development through Core Reflection Practice,,
زهرا اميريان ورنوسفادراني, منصور توكلي, ?
The Effect of Using Interest-based Materials on EFL Learners Performance in Reading: Focusing on Gender Differences,,
زهرا اميريان ورنوسفادراني
A Comparative Study of Iraqi Intermediate EFL Monolingual and Bilingual Learners' Autonomy, Motivation, and Willingness to Communicate (WTC): The Case of Baghdad and Erbil Universities,مداد الآداب,
عباس ال خنفر, زهرا اميريان ورنوسفادراني, منيژه يوحنائي
جستجو:
|
Investigating foreign language needs of engineers:A new perspective ti esp courses in iran (a case study (3243),ISSUES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE IN IRAN,1385/11/19 _ 1385/11/19,زهرا اميريان ورنوسفادراني
Analysis of move schemata (9023),,1387/09/23 _ 1387/09/23,زهرا اميريان ورنوسفادراني
the place of attitude, values, and motivation in the definition of communicative competence (12686),,1382/09/22 _ 1382/09/22,زهرا اميريان ورنوسفادراني
The effects of Addressees' gender and age on speakers' degrees of politeness: a case of Persian native speakers (),,1390/09/04 _ 1390/09/04,مريم بارحيمي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Defining the concept of translation competence: communicative and textual sub-competence in focus (13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,زهرا اميريان ورنوسفادراني
Study of Attitudes of Students of Linguistics about English in ESP Courses (4260),the first national conference in teaching English, literature and translation,1392/05/23 _ 1392/05/23,هادي زادهوش, زهرا اميريان ورنوسفادراني
The issue of genre dynamism and language teacher pedagogy (),,1392/08/10 _ 1392/08/10,زهرا اميريان ورنوسفادراني
The place of genre in translation studies (3343),National interdisciplinary conference on current issues of English language teaching and learning,1393/12/14 _ 1393/12/14,زهرا اميريان ورنوسفادراني
Strategies in Cultural Dubbing of the Humorous Parts of a Drama Series: the Case of "Due South", Episode 60 (4381),The second national applied research conference on English language studies,1393/11/09 _ 1393/11/09,زهرا شريعتي, زهرا اميريان ورنوسفادراني, عباس اسلامي راسخ
Exploring EFL Readers’ Hypertext Reading Strategies (2401),first international congress of linguistics and foreign literature,1394/11/10 _ 1394/11/10,زهرا اميريان ورنوسفادراني
Dynamism of academic genres and langauge teacher pedagogy (1214),3rd international conference on applied research in language studies,1394/11/08 _ 1394/11/08,زهرا اميريان ورنوسفادراني
EAP Students’ Patterns of Vocabulary Learning Strategy Use: The Case of Medical Students (1219),3rd International Conference on Applied Resrach in Language Studies,1394/11/08 _ 1394/11/08,مهسا امساکي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Developing Intercultural Communicative Competence in Iranian TEFL Classrooms (4240),The First International English-French Conference on Applied Linguistics and Literature,1395/02/23 _ 1395/02/23,زهرا اميريان ورنوسفادراني
Translating idioms in dubbing of animations from English into Persian: the case of Home, Frozen and Brave (2891),International Conference on Literature and Linguistics,1395/04/29 _ 1395/04/29,ايثار آيينه دار, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Iranian EFL Teachers’ Professional Self-concepts and Teaching Practices Regarding Intercultural Communicative Competence: the case of knowledge dimension (),,1395/09/05 _ 1395/09/05,زهرا اميريان ورنوسفادراني
Morphological analysis strategy in English Transparent and Semi-transparent multi-morphemic terms: a case study of iranian high school students (3969),The 4th ELT conference:advances in ELT and applied linguistics,1396/02/20 _ 1396/02/20,مينا کريمي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
Ethnocentrism and Intercultural Communicative Competence in Iranian EFL Students (the Case of Attitudes Dimension) (3994),the 5th ELT conference: bridging theory and practice,1398/02/11 _ 1398/02/11,زهرا اميريان ورنوسفادراني
Developing Intercultural Communication Skills through Integrated Social Language Tasks (4205),The First ICELS,1398/09/21 _ 1398/09/21,زهرا اميريان ورنوسفادراني
A Comparative Socio-cognitive Analysis of Discourse Strategies Employed by Islamic Republic of Iran News Network and Fox News Channel Reporting Covid 19's Outbreak (),the 1st International Online Conference, Language and the Pandemic,1400/01/02 _ 1400/01/04,زهرا اميريان ورنوسفادراني, فهيمه سيفي
|
تكنيكهاي زبانشناختي و منظورشناختي به كار رفته توسط دانشجويان عراقي رشته زبان انگليسي براي پذيرش يا رد دعوت: تمركز بر حالت (گفتاري يا نوشتاري) و مخاطبين,دكتري,1403/04/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
مطالعه مقايسه اي در خصوص نقش يادگيري مشاركتي در خودكارآمدي و يادگيري خودتنظيم فراگيران ايراني و عراقي زبان انگليسي با تمركز بر چالش هاي آنها,دكتري,1403/04/27, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي نقش تمايل به مقايسه اجتماعي در اضطراب، لذت، تمايل به برقراري ارتباط، ادراك توانش زباني، و تاب آوري زبان آموزان ايراني مقطع كارشناسي,كارشناسي ارشد,1403/04/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
كلاس مودل-محور باژگونه ي بازي وارشده و انگيزه ، مشاركت، دستاوردهاي زباني و نگرش زبان آموزان ايراني,دكتري,1403/04/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
رابطه ي ميان راهبردهاي خودتنظيمي نگارش، رفتار بازخوردجويانه و عملكرد نگارش زبان آموزهاي ايراني,كارشناسي ارشد,1403/04/18, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي استقلال، انگيزه و تمايل به برقراري ارتباط فراگيران يك زبانه عراقي سطح متوسط زبان انگليسي در دانشگاههاي بغداد و مقايسه آنان با فراگيران دوزبانه عراقي-كردي در دانشگاه هاي اربيل,دكتري,1403/04/18, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير بازخورد مبتني بر چت جي پي تي بر درستي ساختارهاي دستوري زبان آموزان ايراني سطح متوسط به بالاي زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1403/03/27, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير پيش-فعاليتهاي مبتني بر وب بر پيچيدگي، صحت و رواني مهارت نوشتاري فراگيران عراقي زبان انگليسي,دكتري,1403/03/27, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ارزيابي كتابهاي انگليسي "انگليسي براي عراق " سري 2 و 3 مرحله متوسط,دكتري,1403/02/19, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تحليل روابط منسجم در ترجمه انگليسي متون عربي توسط زبان آموزان عراقي زبان خارجي انگليسي: تجزيه و تحليل مقابله اي در دانشگاه كوفه,دكتري,1403/02/09, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تحليل گفتمان انتقادي پيرامون متون تنظيم خانواده و فرزندآوري در ايران,كارشناسي ارشد,1403/02/02, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
آموزش منظورشناختي و مهارت گفتار فراگيران عراقي زبان انگليسي در دو محيط آموزشي حقيقي و مجازي: مطالعه كنش گفتارهاي عاطفي، خبري و امري,دكتري,1402/12/19, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ارتباط ميان ثبات، ميزان لذت بردن از كلاس زبان و رفتار معلم و تمايل به برقراري ارتباط در ميان فراگيران عراقي زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1402/12/15, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي تطبيقي پوشش واژگاني كتابهاي درسي دبيرستان در ايران ، عراق و افغانستان.,كارشناسي ارشد,1402/11/09, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي تطبيقي پوشش واژگاني كتابهاي درسي دبيرستان در ايران ، عراق و افغانستان.,كارشناسي ارشد,1402/11/09, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ترجمه فارسي كتاب «مترو حلب» اثر مها حسن,كارشناسي ارشد,1402/10/18, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ارتباط حافظه فعال، فرايند هاي اوليه و ثانويه در خواندن، و توانايي خواندن و درك مطلب در زبان دوم,دكتري,1402/10/10, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
جمع سپاري ترجمه براي ويرايش متون پزشكي در ماشين هاي ترجمه,دكتري,1402/09/11, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير استفاده از استراتژي هاي يادگيري مشاركتي بر يادگيري دستور زبان توسط فراگيران عراقي زبان انگليسي: مطالعه موردي زمان حال ساده و حال استمراري,كارشناسي ارشد,1402/08/24, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
حضور ايبسن در زبان فارسي: پوياشناسي تاريخي نيروهاي اجتماعي- سياسي موثر بر جمالزاده از مشروطه تا پايان ده? سي شمسي در ترجم? دشمن مردم,دكتري,1402/07/23, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ترجمه فارسي كتاب يادگيري در عصر ديجيتال,كارشناسي ارشد,1402/07/08, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
درك اجتماع كاوشگر و توجه، مشاركت، تمايل به ادامه كلاس، و رضايتمندي دانشجويان عراقي مقطع كارشناسي رشته زبان انگليسي در محيط هاي برخط يادگيري زبان,دكتري,1402/07/08, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تأثير اضطراب بر عملكرد گفتاري زبان آموزان سطح متوسط عراقي: مطالعه موردي دانشجويان سال اول و دوم دانشگاه,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
نظريه پردازي شايستگي تطبيق پذيري مدرسان زبان در محيط آموزش زبان خارجي ايران: آيا پروراندن شايستگي تطبيق پذيري عملكرد مدرسان زبان انگليسي را در برخورد با نوآوري تغيير مي دهد؟,دكتري,1402/06/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
آموزش نشانه مفعولي "را" به فارسي آموزان خارجي سطح مياني بر اساس روش آموزش ارتباطي,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
رسايي و تاثيرات آن بر روي فرايندهاي واجي و واژ- واجي زبان فارسي معاصر معيار در چارچوب نظريه بهينگي,دكتري,1402/06/06, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
سازوكارهاي پشتيباني يادگيري و برآورده ساختن نيازهاي اساسي روانشناختي فراگيران ايراني در كلاس هاي برخط زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران,كارشناسي ارشد,1402/05/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
روابط متقابل بين ادراك زبان‌آموزان عراقي زبان انگليسي از حضور اجتماعي و حضور آموزشي و رضايت از نيازهاي ابتدايي روان‌شناختي، پشتكار، انگيز? دروني و احساسات منفي در آموزش آنلاين,دكتري,1402/05/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ااستعاره هاي تنانه: خوانشي شناختي از روايات منظوم شبه حماسي شكسپير و مارلو,دكتري,1402/04/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
پيرامون موقعيت هاي روانشناختي مترجم : رابطه بين سازه اي خودكارامدي، خودتنظيمي ، انگيزه تحصيلي ، عزت نفس و عملكرد ترجمه,كارشناسي ارشد,1402/04/21, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
شبيه سازي و ارزيابي توانايي هاي شناختي فردي فراگيران ايراني در فرا گيري املاي انگليسي با استفاده از مدل محاسبه گر شبكه عصبي چند لايه پرسپترون,دكتري,1402/04/21, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير تكليف درونداد بنياد و برونداد بنياد بر يادآوري واژگان زبان دوم انگليسي در زبان آموزان عراقي مبتدي,كارشناسي ارشد,1402/04/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير استفاده از فيس بوك بر يادگيري واژگان توسط فراگيران عراقي زبان انگليسي,دكتري,1402/04/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تأثير بازخورد اصلاحي ضمني شفاهي (تكرار و درخواست شفاف سازي) بر بهبود دقت و روان زبان آموزان ايراني متوسطه انگليسي,كارشناسي ارشد,1402/02/31, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تحليل محتواي كتاب هاي فارسي دوره ابتدائي سال 1401-1400 و تنظيم مفاهيم آن ها در قالب واژه نامه دو سويه,كارشناسي ارشد,1402/02/31, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
-فارسي: تأثير آموزش صريح و ضمني كنش¬گفتار¬هاي عذرخواهي، درخواست و امتناع بر دانش منظورشناختي زبان¬آموزان عراقي,دكتري,1402/02/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسيمحتواي منظورشناسي كتب انگليسي سه كشور مسلمان(ايران،عراق، تركيه),كارشناسي ارشد,1402/02/17, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تعامل بين بازخورد اصلاحي متمركز در مقابل بازخورد جامع و استعداد زبان و تأثيرات آن ها بر يادگيري و استفاده زبان آموزان زبان انگليسي از جملات معلوم و مجهول,كارشناسي ارشد,1401/12/21, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير بازي هاي ترجمه در يادگيري زمان حال كامل انگليسي توسط زبان آموزان ايراني سطح متوسط,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير بازي هاي ترجمه در يادگيري زمان حال كامل انگليسي توسط زبان آموزان ايراني سطح متوسط,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تجزيه و تحليل كتب آموزش زبان انگليسي دوره اول دبيرستان عراق(1و 2و 3): توصيف عيني، تجزيه و تحليل غير عيني و استنتاج هاي غير عيني,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير بازي آنلاين اسكريبل بر روي يادگيري لغات دانشجويان زبان انگيسي,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ارتقاي حافظه ي فعال از طريق يادگيري زبان دوم: تاثير دو روش پاسخ فيزيكي كامل و روش ارائه-تمرين-توليد,دكتري,1401/10/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي بازنمايي «ديگري» در ترجمه نهادي گفتمان رهبري: ارزيابي ترجمه از منظر نظريه مجاورت,دكتري,1401/09/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير گروهبندي همگن و ناهمگن زبان آموزان انگليسي بر اضطراب در سخنگويي و تمايل به برقراري ارتباط آنها,كارشناسي ارشد,1401/09/19, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي نمود چندزبانگي در دوبله و زيرنويس ناشنوايان و كم شنوايان,دكتري,1401/09/06, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي استفاده از شبكه مفهومي فردي و گروهي در يادگيري واژگان توسط فراگيران عراقي زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1401/09/05, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تهيه و تدوين متون خواندن برگرفته از روزنامه هاي اقتصادي براي غيرفارسي‌زبانان سطح متوسطه در چارچوب رويكرد تكليف محور,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بازنمايي استعاري كوويد19 در واحدهاي واژگاني در عناوين خبرگزاري‏ هاي رسمي ايران,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
فن آوري و يادگيري زبان خارجي در كودكان: آيا قلم هوشمند بر يادگيري نونهالان تاثيرگذار است؟,دكتري,1401/06/29, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تجربه ي ‘غرقگي ‘ فراگيران ايراني زبان انگليسي در محيط رايانه اي: نوع تمرين و نحوه ي ارائه در كانون توجه.,دكتري,1401/06/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
نقش مدرس زبان در جلب توجه زبان آموزان,كارشناسي ارشد,1401/06/23, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي توانش ارتباطي بين فرهنگي دانشجويان ايراني خارج از كشور,دكتري,1401/06/15, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير ابزارهاي نوشتاري مشاركتي و بازخورد صريح/ ضمني بر توليد نوشتاري زبان دوم، ، ادراك حضور اجتماعي و اسناد زبان آموزان ايراني:پژوهش فرا تحليل محور,دكتري,1401/06/14, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
رابطه بين خودكارآمدي فراگيران ، استفاده از استراتژي و عملكرد آنها در آزمون گرامر: آيا تفاوتي بين زبان آموزان با خودكارآمدي بالا و زبان آموزان با خودكارآمدي پايين وجود دارد؟,كارشناسي ارشد,1401/06/12, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
اشنايي با موضوع در درك مطلب زبان دوم ،آيا تكرار فعاليت در عملكرد خواندن و انگيزه يادگيرندگان زبان دوم نقشي دارد ؟,كارشناسي ارشد,1401/06/08, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي تاثير استفاده از متون الگو و تصحيح خطا به عنوان روش هاي بازخوردي بر نوشتار زبان آموزان ايراني به زبان دوم,كارشناسي ارشد,1401/06/08, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير اجراي اقدام پژوهي بر رشد حرفه اي معلمان زبان انگليسي,دكتري,1401/06/07, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير آموزش مبتني بر فهرست واژگاني بر يادگيري همايندهاي زبان انگليسي در محيط آموزشي برخط در ايران,كارشناسي ارشد,1401/04/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي سبك شناسانه شعر سراج بغدادي,كارشناسي ارشد,1401/04/13, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تأثير مدل يادگيري تركيبي بر پيشرفت دانشجويان عراقي در يادگيري ادبيات انگليسي و نگرش آنها نسبت به آن,دكتري,1401/03/24, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
قصه گويي ديجيتال و توانايي گفتاري زبان آموزان جوان انگليسي: تمركز بر دقت، روان بودن، و پيچيدگي گفتار,كارشناسي ارشد,1401/02/24, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير به كارگيري تكنيكهاي يادگيري معكوس بر يادگيري عمدي و اتفاقي واژگان توسط فراگيران ايراني زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1400/12/24, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ارزيابي كيفيت ترجمه چكيده پايان نامه ها و مقالات ترجمه شده از فارسي به انگليسي در رشته روانشناسي,كارشناسي ارشد,1400/12/23, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تهيه و تدوين متون خواندن برگرفته از قصه هاي كليله و دمنه در چهار چوپ رويكرد تكليف محور براي غير فارسي زبانان,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
زاويه ديد در ترجمه: بررسي موردي دو رمان فارسي جاي خالي سلوچ و زوال كلنل و ترجمه هاي انگليسي آنها با تمركز بر نقش مترجم بومي و غير بومي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
زاويه ديد در ترجمه: بررسي موردي دو رمان فارسي جاي خالي سلوچ و زوال كلنل و ترجمه هاي انگليسي آنها با تمركز بر نقش مترجم بومي و غير بومي,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
پسايندسازي گروه‌هاي حرف‌اضافه‌اي مبدأ و مقصد در زبان‌ فارسي,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
پيرامون ترجمه تصويري شنيداري يا ترجمه ادبي,كارشناسي ارشد,1400/11/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثيرافتراقي انواع بازخورد بر هيجانات پيشرفت، اهداف دستيابي و مهارت گفتاري زبان آموزان ايراني,دكتري,1400/11/05, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بخش گفتاري آزمون تافل اينترنتي: تاثير زمان آماده سازي بر عملكرد آزمون دهندگان,دكتري,1400/11/04, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير تغيير زبان در كلاس درس بر ريز مهارت هاي در ك شنيداري وتوانايي صحبت كردن فراگيران زبان انگليسي :با تمركز بر سطحتسلط زبان و انگيزش,كارشناسي ارشد,1400/08/29, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير خواندن گسترده و خواندن گسترده مبتني بر تكليف بر روان خواني و درك مطلب دانش آموزانايراني: با تمركز بر استرس در خواندن و خود ادراكي روان خواني توسط دانش آموز,كارشناسي ارشد,1400/08/11, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تهديد يا فرصت : نگرش زبان آموزان و مدرسان زبان انگليسي ايراني به يادگيري آنلاين در دوره كرونا,كارشناسي ارشد,1400/07/17, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
آموزش انتقادي,دكتري,1400/06/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير تشويق هوش و تشويق تلاش بر انگيزه دروني و بيروني زبان اموزان نوجوان ايراني سطح مقدماتي در كلاس هاي حضوري و غيرحضوري,كارشناسي ارشد,1400/06/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير رفتار دوستانه و صميمي معلم بر انگيزه و تمايل به برقراري ارتباط دانشجويان مقطع كارشناسي رشته زبان انگليسي در دانشگاه چارمو در منطقه كردستان عراق,كارشناسي ارشد,1400/06/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي عناصر روايي در شعر نازك الملائكه (تحليل جلد اول ديوان شاعر),كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي تاثير بازي هاي ويديوئي و تفكر انتقادي بر مهارت درك مطلب دانشجويان زبان انگليسي ايراني: مطالعه موردي بازي "خروس جنگي",كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بكارگيري وب كوئست در محيط آموزش عالي ايران: تاملي بر هويت حرفه اي اساتيد آموزش زبان انگليسي و نظرات و عملكرد دانشجويان زبان انگليسي در مهارت نگارش,دكتري,1399/12/23, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
فهرست بومي سازي شده جهت ارزيابي كتب آموزشي زبان انگليسي بر اساس دستور نقش گراي نظام مند,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
: تكيه گاه سازي آموزشي از طريق تمرين هاي تعاملي و تاثير آن بر يادگيري و يادآوري دانش واژگاني زبان آموزان ايراني,كارشناسي ارشد,1399/09/25, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي بومي سازي غيررسمي بازي در ايران پس از افزايش امنيت فايل هاي بازي,كارشناسي ارشد,1399/09/23, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
سياست خارجي روسيه,كارشناسي ارشد,1399/09/04, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ارتباط نظام خود انگيزشي زبان دوم با مهارت خواندن و اضطراب خواندن دانش آموزان دبيرستاني در محيط ايران,كارشناسي ارشد,1399/08/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي و ارزشيابي نگارش به سبك پرونده اي: استنباط دانشجويان ايراني رشته انگليسي از توانايي نوشتن، بهبود نگارش متن و بازخورد دريافتي چندگانه,دكتري,1399/08/20, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
پيدايي فرامتني مترجمان ايراني در رمان هاي ترجمه شده از انگليسي به فارسي در سه دهه اخير,دكتري,1399/05/15, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
مدل ارتباط ساختاري نظريه هاي ضمني هوش،خودكارآمدي و تجربيات عاطفي معلمان و تمايل به برقراري ارتباط و سيستم خود انگيزشي زبان دوم فراگيران ايراني زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1398/10/24, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي ميزان اعتبار و درستي آزمون زبان دكتراي تخصصي دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير ارزيابي پوياي گروهي بر مهارت نوشتن به زبان انگليسي در فراگيران سطح متوسط زبان انگليسي: بررسي پيشرفت مهارت نوشتن، انگيزه زبان آموزان و نظر مدرسان,دكتري,1398/06/31, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
مطالعه مقابله اي آموزش كلاسي و آموزش آنلاين بر روي زبان آموزان سطح متوسط ايران براي مهارت مكالمه/ پيچيدگي. رواني. دقت,كارشناسي ارشد,1398/06/24, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
,دكتري,1398/05/12, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي ترجمه ي سبك ترانه هاي دوبله شده در انيميشن ها از انگليسي به فارسي,كارشناسي ارشد,1398/05/06, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ترجمه عناوين از زبان انگليسي به فارسي بر اساس متن شناسي رايس,كارشناسي ارشد,1398/04/16, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
نقش خلاصه نويسي در يادگيري و به يادسپاري واژگان توسط دانشجويان عربي آموز ايراني. مطالعه موردي: دانشجويان مقطع كارشناسي رشته زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1397/11/10, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي رابطه ي بين دانش واژگاني و دانش دستوري با ميزان صحت و تكرار استفاده از افعال دو قسمتي در فعاليت هاي نوشتاري زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,1396/04/28, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي توانش ترجمه مترجمان تازه كار و حرفه اي ايراني (بررسي عنصر ارتباطي و متني ),كارشناسي ارشد,1393/12/10, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ترجمه كتاب شكسپير ايران و شرق,كارشناسي ارشد,1392/07/30, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير دانش فرهنگ زبان مبدا بر ترجمه معناي ضمني : بررسي تطبيقي ترجمه انگليسي اشعار حافظ توسط مترجمان فارسي زبان و غير فارسي زبان,كارشناسي ارشد,1392/07/29, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
برسي استراتژي ترجمه در دو سياق كلام ادبي و فلسفي,كارشناسي ارشد,1392/07/22, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
استفاده از استراتژي هاي فرا شناختي در درك شنيداري فراگيران ايراني زبان انگليسي در سطوح مختلف مهارت,كارشناسي ارشد,1391/10/27, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
نوع روش هاي يادگيري واژگان زبان انگليسي مورد استفاده توشط دانشجويان مترجمي زبان انگليسي در ايران ( مقايسه عملكرد دانشجويان قوي و ضعيف پسر و دختر كارشناسي و كارشناسي ارشد),كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تحليل نياز ها و بررسي كار آمدي درس زبان تخصصي در ايران :مطالعه زبان انگليسي دانشجويان رشته زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي تاثير روش فعاليت محور در مهارت خواندن در انگليسي براي اهداف ويژه,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي ترجمه آوازها در پويا نمايي هاي دوبله شده از انگليسي به فارسي مخصوص كودكان,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ميزان آشنايي و نگرش مدرسان زان و پرستاري نسبت به تدريس استراتژي هاي خواندن در كلاس هاي زبان تخصصي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير تفاوت رشته و سطح مهارت دانشجويان انگليسي با اهداف ويژه روي راهكارهاي يادگيري واژگان,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
مطالعه‌ي مقايسه‌اي راهبردهاي تطبيق فرهنگي در دوبله‌ي صدا و سيما و استوديوهاي دوبله‌,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير تكاليف آكادميك، به صورت انفرادي و مشاركتي، برتوانايي گفتاري دانشجويان ايراني زبان خارجي انگليسي: با تمركز بر دقت، رواني و پيچيدگي بيان شفاهي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
نقش معلم در افزايش تمايل دانش آموزان به برقراري ارتباط در بين فراگيران ايراني سطح متوسط زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي تكه هاي كلام در كتاب هاي زبان دبيرستان و تاپ ناچ,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تفكر انتقادي و يافتن معاني كلمات ناشناي آشكار و نيمه آشكار از طريق استراتژي تحليل اجزاي كلمه,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي تاثير طرلحي پيش تكليف و طراحي همزمان بر پيچيدگي و صحت ترجمه نوشتاري فارسي به انگليسي دانشجويان ايراني رشته مترجمي زبان انگليسي,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
پايان نامه,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تمايل براي برقراري ارتباط در زبان اموران ايراني بررسي متغيير هاي شناختي و شخصيتي فراگيران,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تجزيه و تحليل انتقادي عناوين خبري مربوط به پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات آمريكا,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
دوبله ارجاعات فرهنگي از انگليسي به فارسي هزارگي در افغانستان.,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي نقش ذهنيت و خودكارآمدي معلمان ايراني زبان انگليسي در پيش بيني تطابق پذيري، كار هيجاني و فرسودگي هيجاني,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي رابطه بين چارچوب هاي ذهني و بهزيستي تحصيلي دانشجويان زبان انگليسي و تمايل آن ها به برقراري ارتباط در كلاس,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير آگاه سازي از مزاياي تكرار تكليف بر پيچيدگي، صحت و رواني توليدات شفاهي زبان دوم دانش آموزان ايراني سطح متوسط: بررسي نقش نياز به شناخت,كارشناسي ارشد,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تامل عمقي به عنوان روشي نوين در جهت تلفيق دانش نظري و تدريس عملي در ايران: بررسي موردي از مدرسان زبان آتي در آيينه,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير ارزيابي پوياي گروهي بر مهارت نوشتن به زبان انگليسي در فراگيران سطح متوسط زبان انگليسي: بررسي پيشرفت مهارت نوشتن، انگيزه زبان آموزان و نظر مدرسان,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي تاثير مطابق نمودن مطالب درسي با زمينه هاي علاقمندي دانشجويان بر ميزان علاقه در كلاس زبان انگليسي,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
نظريه كنشگر-شبكه و نقد ترجمه تئاتر: ارائه روشي براي طبقه بندي كيفيت ترجمه تئاتر,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي جامعه شناختي حرفه ترجمه در ايران: تحليل اعتبار شغلي حرفه ترجمه در روايت مترجمان و غيرمترجمان ايران,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
اقتصاد در شعر والس استيونز: خوانشي از ديدگاه نقد اقتصادي جديد,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
ارزيابي ترجمه كلمات هم نگاره، چند معنايي و تقريبا هم معني قرآن بر اساس نظريه تعادل، نظريه معناشناسي قالبي و رجوع به ساير كلمات قرآني: مطالعه اي بر مبناي پيكره,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تأثير تركيبي ترتيب تكاليف و نوع بازخورد(بازخورد غيرمستقيم و بازخورد فرا زباني) بر پيچيدگي، دقت و رواني نوشتار زبان آموزان ايراني سطح فوق متوسط، رويكرد فرآيندي به توصيف نوشتار,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي كيفيت ترجمه ادبيات كودك با رويكرد نظريه ارزيابي,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
در باب دستكاري ايدئولوژيك ادبيات دفاع مقدس: رويكرد تحليل گفتمان انتقادي و چندوجهي به ترجمه هاي انگليسي ادبيات مقاومت فارسي,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
رابطه خود كارآمدي و هويت معلمان زبان انگليسي عراقي و رشد حرفه اي آنان,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي سرمايه هاي چندگانه ي بورديويي و ترجمه ي ادبيات داستاني در ايران: موردپژوهي ادبيات داستاني ترجمه شده توسط زنان مترجم ايراني پس از انقلاب جمهوري اسلامي ايران,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
تاثير آموزش نشانگرهاي كلامي با استفاده از مدل معكوس بر نگارش فراگيران عراقي زبان انگليسي,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي ويژگيهاي تعامل در كلام مدرسان مرد و زن زبان انگليسي در مدارس دولتي و در موسسه هاي خصوصي آموزش زبان انگليسي در كشور عراق,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
يك رويكرد فرايند محور به تقويت مهارت نوشتن: اثر حوزه ي بازخورد تصحيحي از طريق رسانه ي ديجيتال (همگام و غير همگام) بر پيچيدگي، دقت و شيوايي توليدات نوشتاري زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان دوم,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
بررسي ساختاري و نقشي خوشه¬هاي واژگاني در چكيده¬هاي انگليسي رشته زبانشناسي چاپ شده درمجلات بين المللي و عرب-زبان داخلي,دكتري,, ,زهرا اميريان ورنوسفادراني
جستجو:
|
Teachers' Immediacy, Self-disclosure, and Technology Policy as Predictors of Willingness to Communicate: A Structural Equational Modeling Analysis,اشپرينگر,1400,زهرا اميريان ورنوسفادراني, محسن رضازاده, مريم رحيمي دشتي
The response of the University of Isfahan to COVID-19: remote online language teaching,دانشگاه كمبريج,1400,عادل رفيعي, زهرا اميريان ورنوسفادراني
English for Students of Tourism Management (1(,دانشگاه پيام نور,1395,زهرا اميريان ورنوسفادراني
English for Students of Genetics,دانشگاه اصفهان,1395,سارا هاشمي شهركي, فاطمه عباسيان بروجني, زهرا اميريان ورنوسفادراني
نسخه ي سوم بازاريابي (از محصول به مشتري به روح انساني){اين كتاب به ترجمه خانم دكتر زهرا اميريان ومولفان كتاب اصلي فيليپ كاتلر ،هرمان كارتاجايا،ايوان ستياوان مي باشند),آموخته,1394,زهرا اميريان ورنوسفادراني
Intermediate College English,دانشگاه شيخ بهايي,1385,فرزانه خدابنده, زهرا اميريان ورنوسفادراني, محمدحسن تحريريان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
115 نقد و بررسي آثار ترجمه شده ادبي 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
123 نظريه ها و روش هاي آموزش زبان 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
163 تحليل گفتمان 1401/10/26 دوشنبه 10:00-12:00
168 تجزيه و تحليل كلام 1401/10/21 چهارشنبه 10:00-12:00
168 تجزيه و تحليل كلام 1401/10/21 چهارشنبه 10:00-12:00

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 11 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal