۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان
سمیه حسنعلیان
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : عربی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبان و ادبیات عربی,دانشگاه اصفهان,ایران,1387-1390
فوق لیسانس,زبان و ادبیات عربی,دانشگاه اصفهان,ایران,1385-1387
لیسانس,زبان و ادبایت عربی,دانشگاه امام صادق (ع),ایران,1380-1384
دیپلم,علوم تجربی ,دین و زندگی روستای اریسمان,ایران,1378-1379
جستجو:
|
الغدیریات فی الشعر الفارسی المعاصر (دراسه وصفیه تحلیلیه),دومین کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی در آن,بین المللی,سخنرانی,1395,سمیه حسنعلیان | جزئیات
موارد کاربرد آیات قرآنی در شروح مقامات حریری (شرح مطرزی به عنوان نومنه),دومین کنفرانس ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن,بین المللی,سخنرانی,1395,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بنیة القصیدة الرثائیة فی دیوان الشریف المرتضی,المؤتمر السنوی العلمی الدولی السادس,بین المللی,سخنرانی,1394,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بررسی تطبیقی مناقب علی بن موسی الرضا (ع) در شعر فارسی و عربی ,همایش بین المللی علمی پژوهشی امام رضا در آیینه ادبیات تطبیقی فارسی و عربی,بین المللی,سخنرانی,1394,سمیه حسنعلیان | جزئیات
روش شناسی کتاب المراجعات الگوی برتر مناظرات ,همایش ملی علمی پژوهشی مناظرات رضوی,ملی,پوستر,1394,سمیه حسنعلیان | جزئیات
مدرسة الإمام الصادق نموذج راق للجامعة الإسلامیة المثالیة ,النبی المختار وآله الأطهار منبع العلوم الإنسانیة ومدادها,بین المللی,سخنرانی,1394,سمیه حسنعلیان | جزئیات
شهید و پیام های وی در شعر پایداری کمال ناصر ,همایش ملی ادب مقاومت و هنر,ملی,پوستر,1394,سمیه حسنعلیان | جزئیات
أصول الأخلاق الاجتماعیة فی الصحیفة السجادیة,المؤتمر العلمی السنوی الدولی الخامس,بین المللی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
پرتوهای قرآن کریم و حدیث شریف در شعر نزاری قهستانی ,همایش ملی نقد و تحلیل زندگی ، شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی,ملی,پوستر,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
استراتیجیات إحیاء الحضارة الإسلامیة فی ضوء القرآن الکریم ومعارفه ,همایش بین المللی پژوهش های قرآنی,بین المللی,پوستر,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
تبیین روابط پایدار در خانواده متعالی در سبک زندگی اسلامی ,نخستین همایش مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی,ملی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
جستاری در بیان راهبردهای مدیریتی گسترش همبستگی و تعامل اجتماعی با نیازمندان در گفتار و رفتار امام علی (ع) ,نخستین همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی,ملی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
السیاحة الدینیة ودورها فی تنشیط العراق اقتصادیا،علمیا وثقافیا ,العراق مهد الأنبیاء وموطن الأولیاء,بین المللی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی برگرفته از قرآن کریم در شعر ابن یمین فریومدی ,نهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بررسی و تحلیل مضامین اخلاقی برگرفته از قرآن کریم در شعر ابن یمین فریومدی ,نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بایسته‌های ثبات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی (با تاکید بر آموزه‌های قرآنی و سیره علوی),همایش ملی سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت,ملی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
القیم الأخلاقیة المشترکة بین الأدیان السماویة فی التعامل مع البیئة ,همایش بین المللی ادیان توحیدی و مسائل دینی جهان معاصر با رویکرد فرهنگی,بین المللی,پوستر,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بازتاب سخنان امیر بیان (ع) در مقامات حریری ,همایش ملی بینامتنیت (التناص),ملی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بررسی پدیده بینامتنیت دینی و ادبی در اشعار مهیار دیلمی,همایش ملی بینامتنیت (التناص),ملی,پوستر,1393,سمیه حسنعلیان,سمیرا مزرعه فراهانی | جزئیات
النص الشعری التفاعلی وانعکاساته فی الواقع الاجتماعی الإیرانی,هشتمین همایش بین المللی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه واسط,بین المللی,سخنرانی,1393,سمیه حسنعلیان | جزئیات
نقد و بررسی شیوه های آموزش زبان فارسی در مجموعه کتاب های آموزش نوین زبان فارسی اثر دکتر احسان قبول,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی,ملی,سخنرانی,1392,مریم اکبری,آزاده منتظری,سمیه حسنعلیان | جزئیات
سیمای اهل بیت (ع) در شعر وحشی بافقی,هشتمین همایش بین الملیی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,پوستر,1392,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بررسی مهارت‌های چهارگانه زبان در تدریس زبان فارسی به گویشوران عربی,هشتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,پوستر,1392,آزاده منتظری,مریم اکبری,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بررسی تحلیلی محتوایی زیارت‌نامه‌های امامزادگان و بیان فلسفه آن‌ها,کنگره بین المللی امام زادگان,بین المللی,پوستر,1392,سمیه حسنعلیان | جزئیات
امامزادگان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت,کنگره بین المللی امام زادگان,بین المللی,پوستر,1392,سمیه حسنعلیان | جزئیات
عناصر الأخلاق الاجتماعیة فی القرآن الکریم ,قرآن کریم انسان و جامعه,بین المللی,سخنرانی,1392,سمیه حسنعلیان | جزئیات
فقر و مسئولیت دولت در کلام و سیره نبوی (ص),سبک زندگی پیامبر اعظم (ص),ملی,سخنرانی,1392,سمیه حسنعلیان | جزئیات
کودکان در سبک زندگی نبوی,سبک زندگی پیامبر اعظم (ص),ملی,پوستر,1392,سمیه حسنعلیان,محمود شهنازی | جزئیات
تبیین الگوهای روابط اجتماعی با نظر به سبک زندگی پیامبر اکرم (ص),سبک زندگی پیامبر اعظم (ص),ملی,سخنرانی,1392,سمیه حسنعلیان | جزئیات
سعدی و حکمت دینی ,سعدی و حکمت,ملی,سخنرانی,1392,سمیه حسنعلیان | جزئیات
باثولوجیا رسائل قسم اللغة العربیة‌وادابها بجامعة أصفهان خلال خمسین عاما منذ تاسیسه عام 1341 حتی نهایه عام 1391(دراسه احصائیه و صفیه انتقادیه) ,شانزدهمین همایش هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1392,سمیه حسنعلیان,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول | جزئیات
سیمای حضرت زهرا (س) در آیینه شعر عربی,همایش بین المللی حضرت زهرا (س),بین المللی,پوستر,1391,سمیه حسنعلیان,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول | جزئیات
الرمزیة فی أشعار سمیح القاسم,الأدب الفلسطینی فی میزان النقد الأدبی الحدیث,بین المللی,پوستر,1391,سمیه حسنعلیان | جزئیات
نقش معلم در تعلیم و تربیت جامعه از دیدگاه امام خمینی ,همایش ملی امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی,ملی,پوستر,1391,سمیه حسنعلیان,محمود شهبازی | جزئیات
روابط بینامتنی قرآن کریم با دعاهای الصحیفة الرضویة الجامعة,نخستین همایش ملی صحیفه رضویه,ملی,پوستر,1391,سمیه حسنعلیان | جزئیات
تأثیر نامه امام علی (ع) به مالک اشتر بر سیاست‌نامه نظام الملک,نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات,ملی,سخنرانی,1391,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول,سمیه حسنعلیان | جزئیات
تحلیل ساختار خطبه جهاد نهج البلاغه در سایه ساختارگرایی تکوینی,نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات,ملی,پوستر,1391,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول,سمیه حسنعلیان | جزئیات
انعکاس محتوا و ساختار کلام امام علی (ع) در نامه‌های سیدجمال‌الدین اسدآبادی,نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات,ملی,پوستر,1391,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول,سمیه حسنعلیان | جزئیات
جلوه های پایداری در مجموعه شعری «پیام آزادی »ادیب برومند,هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بلاغه التشبیه فی المعلقات السبع ,دو راللغه العربیه فی تحقیق الحضاره العالمیه,بین المللی,سخنرانی,1391,سید رضا سلیمان زاده نجفی,سمیه حسنعلیان | جزئیات
دراسة أخطاء القراءة الجهریة فی اللغة العربیة عند طلاب العربیة من الناطقین بالفارسیة فی الجامعات الإیرانیة,الموتمر الدولی الثانی للغات,بین المللی,سخنرانی,1390,سید رضا سلیمان زاده نجفی,سمیه حسنعلیان | جزئیات
شهید باهنر و رسالت معلمی ,کنگره بزرگداشت شهید حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد باهنر,ملی,سخنرانی,1390,سمیه حسنعلیان | جزئیات
جایگاه قرض الحسنه در اندیشه اسلامی و تفکر رضوی(ع),قرض الحسنه در فرهنگ رضوی,ملی,پوستر,1390,سمیه حسنعلیان,محمود شهنازی | جزئیات
جایگاه نماز در بیانات و سیره امام رضا (ع),همایش ععلمی پژوهشی نماز در آموزه های رضوی (ع),ملی,پوستر,1390,سمیه حسنعلیان | جزئیات
روش شناسی مناظرات امام رضا (ع),پنجمین همایش علمی پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی,ملی,پوستر,1390,سمیه حسنعلیان,محمود شنازی | جزئیات
پیامبر اکرم (ص) و کودک,اولین کنگره ملی سیره اهل بیت (ع) ویژه همایش پیامبر اعظم (ص),ملی,سخنرانی,1390,سمیه حسنعلیان,محمود شهنازی | جزئیات
سیمای پیامبر (ص) در مدایح نبوی,اولین کنگره ملی سیره اهل بیت (ع) ویژه همایش پیامبر اعظم (ص),ملی,سخنرانی,1390,سمیه حسنعلیان | جزئیات
اصول رفتار اجتماعی از دیدگاه رسول اکرم (ص)در نهج الفصاحه,اولین کنگره ملی سیره اهل بیت (ع) ویژه همایش پیامبر اعظم (ص),ملی,سخنرانی,1390,سمیه حسنعلیان | جزئیات
بررسی سبک شناسانه خطبه سوم نهج البلاغه معروف به شقشقیة,همایش ملی "نهج البلاغه و علوم انسانی",ملی,پوستر,1390,سمیه حسنعلیان | جزئیات
شادکامی و آرامش روانی از دیدگاه امام علی (ع),دومین همایش ملی «نهج البلاغه و علوم انسانی»,ملی,پوستر,1390,سمیه حسنعلیان,محمود شهنازی | جزئیات
فقر و مسئولیت دولت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه,دومین همایش ملی «نهج البلاغه و علوم انسانی»,ملی,پوستر,1390,سمیه حسنعلیان | جزئیات
حجاب و عفاف امنیت اجتماعی,همایش ملی عفاف حجاب امنیت فردی و اجتماعی,ملی,پوستر,1390,سمیه حسنعلیان,محمود شهنازی | جزئیات
تطویر المهارات اللغویة الأربع لدی متعلم العربیة فی إیران,الموتر الدولی الثانی للغات,بین المللی,پوستر,1390,سمیه حسنعلیان | جزئیات
آرایه های ادبی در خطبه‌های حضرت زینب (س),کنگره ادبی حضرت زینب (س),ملی,سخنرانی,1389,سمیه حسنعلیان | جزئیات
تصویر پردازی در شعر مقاومت (سمیح القاسم),تحقیقات نوین در زبان عربی,ملی,سخنرانی,1389,سمیه حسنعلیان | جزئیات
تاریخچه حجاب در ادیان و اقوام گذشته,عفاف و حجاب و نقش آن در توسعه و مشارکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پایدار بانوان,ملی,پوستر,1389,سمیه حسنعلیان | جزئیات
حجاب انتخاب تاریخی زنان ایران,همایش ملی عفاف و حجاب و نقش آن در توسعه مشارکت سیاسی اجتماعی فرهنگی پایدار بانوان,ملی,پوستر,1389,سمیه حسنعلیان | جزئیات
تأثیر آموزه های قرآن در اشعار حماسی سمیح القاسم,همایش ادبیات مقاومت درلبنان,ملی,سخنرانی,1388,سمیه حسنعلیان | جزئیات
پرتوی از قرآن در اشعار فارسی شیخ بهایی,اصفهان و صفویه با محوریت شیخ بهایی,ملی,سخنرانی,1388,سمیه حسنعلیان | جزئیات
جستجو:
|
شرح تسعة عشرة قصیدة من دیوان الطغرائی الأصفهانی ,کارشناسی ارشد,1394,سمیه حسنعلیان,سید رضا سلیمان زاده نجفی
دراسة آراء الفراء النحویة فی کتابه معانی القرآن ومقارنتها بآراء البصریین من سورة المنافقون حتی نهایة سورة الناس,کارشناسی ارشد,1394,سمیه حسنعلیان,نصراله شاملی
شرح عشرین قصیدة من دیوان الطغرائی الأصفهانی,کارشناسی ارشد,1394,سمیه حسنعلیان,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول
ترجمه شرح خطبه شقشقیه از ابوالمعالی کلباسی,کارشناسی ارشد,1394,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول,سمیه حسنعلیان
شرح و تحلیل بیست و هفت قصیده از دیوان طغرایی اصفهانی(از قصیده 80 تا قصیده 106),کارشناسی ارشد,1394,سمیه حسنعلیان,مهدی عابدی جزینی
بررسی تطبیقی جلوه‌های پایداری در اشعار زینب حبش و طاهره صفارزاده,کارشناسی ارشد,1393,احمد رضا صاعدی,سمیه حسنعلیان
ترجمه بخش نخست کتاب المسئولیه الطبیه فی الجراحه التجمیلیه ,کارشناسی ارشد,1393,سمیه حسنعلیان,منصوره زرکوب
جستجو:
|
کارنامه گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم‌قرن گذشته از آغاز تأسیس تا پایان سال 1391 (فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی),سایر,کانون پژوهش با همکاری انتشارات دانشگاه اصفهان,1393,سمیه حسنعلیان,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول
بررسی پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان در نیم‌قرن گذشته از آغاز تأسیس تا پایان سال 1391 (توصیفی ـ انتقادی),سایر,دانشگاه اصفهان,1393,سمیه حسنعلیان,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول
جستاری در ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفه الرضویة الجامعة ,تالیف,انتشارات دانشگاه امام صادق (ع),1392,سمیه حسنعلیان
جستجو:
|
جستجو:
|
مقاله برگزیده در هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی,رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم,تهران,1393
کسب مقام برتر در مقاله نویسی و ارائه مقاله حضرت زینب(س) الگوی زن مسلمان در عصر حاضر در عرصه علمی ،آموزشی و تربیتی,بسیج جامعه زنان سپاه امیر المؤمنین (ع) ,قم,1391
پایان نامه برتر علوم انسانی دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1390
پژوهشگر برتر بسیجی ,سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان ,سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه صاحب الزمان (عج),1390
کسب رتبه برتر مقاله در اولین جشنواره مقاله نویسی با محوریت پیامبر اعظم (ص),اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و بوستان قرآن و عترت (ع),قم,1390
کسب رتبه برگزیده دوم کشوری در فراخوان مقاله کنگره علمی شهید باهنر,مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان,کرمان,1390
تقدیر بخاطر ارائه مقاله کارایی نماز در مقابله با جنگ نرم,جشنواره کشوری نماز آبشار رحمت الهی,مازندران حوزه علمیه,1390
کسب مقام برتر در رشته مقاله در کنگر حضرت زینب (س),فرمانده سپاه فجر فارس و رییس کنگره حضرت زینب (س),شیراز,1389
ارائه مقاله عاشورا و اثر ان در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت,مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان,اصفهان,1389
پژوهشگر شایسته دانشگاه اصفهان ,مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان,اصفهان,1389
لوح تقدیر بخاطر ارائه مقاله تأثیر نماز بر بهداشت روانی و استحکام خانواده در همایش نماز و همت مضاعف ,ستاد اقامه نماز استان زنجان ,زنجان,1389
تقدیر بخاطر ارائه مقاله آرایه ةای ادبی در خطبه حضرت زهرا (س) به کنگره,کنگره حضرت فاطمه زهرا (س) و انسان معاصر,اصفهان,1388
تقدیر بخاطر ارائه مقاله بررسی حضور زن در مسجد و جماعت براساس آموزه های دینی ,ستاد نماز جمعه اصفهان و ستاد اقامه نماز استان اصفهان,اصفهان,1388
کسب رتبه اول آزمون دکتری,دانشگاه اصفهان,اصفهان,1387
کسب مقام اول در مسابقات سراسری قرآن (حفظ موضوعی),دانشگاه اصفهان,اصفهان,1383
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal