۱۴۰۳ دوشنبه ۲۷ فروردين
FA
دانشگاه اصفهان

انتصابات جدید دانشگاه اصفهان در اسفند 1400

طی صدوراحکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه اصفهان، معاون آموزشی فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی، مدیر گروه آموزشی مهندسی هوش مصنوعی، مدیر گروه آموزشی زیست فناوری، مدیر گروه آموزشی شیمی تجزیه، مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، مدیر گروه آموزشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی و مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی منصوب شدند.


طی صدوراحکامی جداگانه از سوی سرپرست دانشگاه اصفهان، معاون آموزشی فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی، مدیر گروه آموزشی مهندسی هوش مصنوعی، مدیر گروه آموزشی زیست فناوری، مدیر گروه آموزشی شیمی تجزیه، مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، مدیر گروه آموزشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی و مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسین هرسیج سرپرست دانشگاه اصفهان، طی صدور احکامی جداگانه، دکتر مهدی رافعی بروجنی را به عنوان معاون آموزشی فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم ورزشی، دکتر حسین ماهوش محمدی را به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی هوش مصنوعی، دکتر امیری دستنایی را به عنوان مدیر گروه آموزشی زیست فناوری، دکتر اسماعیل شمس سولاری را به عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی تجزیه، دکتر مهدی سلیمی را به عنوان مدیر گروه آموزشی رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دکتر شهرام لنجان نژادیان را به عنوان مدیر گروه آموزشی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی و دکتر جلیل رئیسی را به عنوان مدیر گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی منصوب نمود.

گفتنی است در این احکام آمده است: امید است با توکل به خدای متعال و توجه به اصول مدیریت علمی و اخلاق حرفه‌ای برای تحقق دانشگاه جامعه محور و تمدن ساز، ضمن تعامل سازنده با اعضای محترم هیات علمی، یاوران علمی و دانشجویان در بهبود کمی و کیفی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گروه همت گمارید.

تاریخ:
1400/12/27
تعداد بازدید:
13398
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal