۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
FA
دانشگاه اصفهان
انتصابات و تمدید احکام جدید در دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی حکمی مدیر گروه آموزشی زمین شناسی را منصوب و احکام مدیر گروه آموزشی زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی و رئیس دانشکده ریاضی و آمار را به مدت 2 سال تمدید نمود.


رییس دانشگاه اصفهان طی حکمی مدیر گروه آموزشی زمین شناسی را منصوب و احکام مدیر گروه آموزشی زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی و رئیس دانشکده ریاضی و آمار را به مدت 2 سال تمدید نمود.

به گزارش وب سایت خبری uinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی حکمی دکتر حمایت جمالی عضو هیات علمی گروه زمین شناسی را به عنوان مدیرگروه آموزشی زمین شناسی منصوب و احکام دکتر محمد ربانی  عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری های زیستی  را به عنوان مدیر گروه آموزشی "زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی" و دکتر مجید فخار عضو هیات علمی گروه ریاضی محض را به عنوان رییس دانشکده ریاضی و آمار، به مدت 2 سال تمدید نمود.

تاریخ:
1400/06/04
تعداد بازدید:
4319
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal