۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير
FA
دانشگاه اصفهان

انتصابات جدید در دانشگاه اصفهان

انتصابات جدید در دانشگاه اصفهان


رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، مدیر گروه آموزشی مهندسی برق، مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک و مدیر گروه آموزشی علوم پایه مرکز آموزش عالی شهرضا و مدیر گروه آموزشی ریاضی و آمار دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار را منصوب نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه، دکتر مصطفی کاظمی عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهرضا را به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی برق این مرکز، دکتر محسن معتمدی عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهرضا را به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک ، دکتر علی مراد زاده عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهرضا را به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم پایه مرکز آموزش عالی شهرضا و دکتر وحید نکوخو عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار را به عنوان مدیر گروه آموزشی ریاضی و آمار دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار منصوب نمود.

تاریخ:
1400/02/03
تعداد بازدید:
17732
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal