شماره تلفن‌های کارشناسان دانشکده زبان
شماره تلفن‌های کارشناسان دانشکده زبان
.
پیرو دستور ریاست محترم دانشکده در شرایط کنونی کرونایی به  منظور تسهیل ارتباط دانشجویان و اساتید محترم با کارشناسان شماره تلفن های همراه همکاران اعلام می گردد.
خانم بغوزیان  کارشناس آلمانی- ارمنی و چینی                 
09131027134
خانم ظهوری  کارشناس ارتقا                                            
09355681679  
  خانم سمیعی کارشناس گروه زبان عربی                             
09903052026
خانم فاتحی کارشناس و مسئول دفتر گروه زبان انگلیسی                             
09139222165
خانم موسوی کارشناس گروه زبانشناسی                                                  
09332641346
حانم کاظمی کارشناس پژوهشی و آموزشی دانشکده                             
09133034881
خانم گنجی کارشناس گروه زبان فرانسه - روسی و مسئول نامه های دفاع دانشکده   
09132662989
تاریخ:
1399/09/01
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal