۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
محمد خاقانی اصفهانی
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : عربی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبان و ادبیات عرب,دانشگاه تهران,ایران,1367-1371
فوق لیسانس,زبان و ادبیات عرب,تربیت مدرس,ایران,1364-1367
لیسانس,زبان و ادبیات عرب,دانشگاه اصفهان,ایران,1355-1363
جستجو:
|
بررسی ساختار صرفی گویش عربی ایل خمسه استان فارس,همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1396,علی کواری,محمد خاقانی اصفهانی,عبدالله معصومی | جزئیات
سنجش میزان کاربست هوش‌های چندگانه و سطوح شناختی در کتاب‌های عربی آموزش و پرورش,نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی,ملی,سخنرانی,1395,محمد اجاقی,محمد خاقانی اصفهانی,امیر قمرانی | جزئیات
گویش عربی ایل خمسه استان فارس از منظر زبانشناسی,همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی,ملی,سخنرانی,1394,محمد خاقانی اصفهانی,یداله حیدری | جزئیات
تحلیلی بر امکان و سازواری مفهوم دانشگاه اسلامی,ششمین کنفرانس بین المللی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران,ملی,پوستر,1394,رضا علی نوروزی,محمد خاقانی اصفهانی,مریم خاقانی اصفهانی | جزئیات
گزارش سفر به ترکیه و عراق,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1394,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
گفتگوهای ایرانی عربی و نقش آن در خلق تمدن جدید اسلامی,الحوار العربی الإیرانی,بین المللی,سخنرانی,1394,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
بررسی و نقد برابرنهاده های "بین" در ترجمه های فارسی قرآن کریم,همایش بین المللی ترجمه قرآن,بین المللی,سخنرانی,1393,محمد خاقانی اصفهانی,رضا شکرانی,فاطمه گلی | جزئیات
التناص الدینی عند عماد الدین الإصبهانی,همایش ملی بینامتنیت(تناص),ملی,سخنرانی,1393,محمد خاقانی اصفهانی,مجتبی کریمی | جزئیات
طرح تشکیل شورای عالی زبان و ادبیات عربی,همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان عربی,ملی,سخنرانی,1393,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
جلوه هایی از میراث مشترک ایران و عراق,همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق,بین المللی,سخنرانی,1393,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
التناص بین البلاغة القدیمة والجدیدة,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1392,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
The Semantic Succession and juxtaposition relations of Between ("Bain") in Quran,Global Conference on L inguistics an Foreign Language Teaching LINELT 2014,بین المللی,سخنرانی,1392,فاطمه گلی,محمد خاقانی اصفهانی | Detail
دور الکتب والأبحاث الالکترونیة فی تطویر اللغة العربیة (مشترک),العربیة وهویة الأمة,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد خاقانی اصفهانی,سمیّة کاظمی نجیب آبادی | جزئیات
نقد و بررسی ترجمه های فارسی واژه ای بحث انگیز در قرآن کریم,هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد خاقانی اصفهانی,فاطمه گلی | جزئیات
نظام درختی جمله در دستور زبان هستی گرا,راهکارهای توسعة بین رشته ای در حوزة زبان و ادبیات عربی,ملی,سخنرانی,1390,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
مبانی رویکردی مبتنی بر جهان بینی اسلامی به ماهیت زبان,دومین کنگره ملی علوم انسانی,ملی,سخنرانی,1390,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
دور القرآن الکریم فی تأسیس علم اللسانیات العربیة,بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم,بین المللی,سخنرانی,1389,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
بررسی تطبیقی توانمندی زبانهای فارسی و عربی در واژه سازی,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1389,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
علت رخداد حوادث منافع جمهوری اسلامی در انقلاب مصر نوع نگاه آمریکا به حوادث,تحولات مصر و تونس,هفته پژوهش,پوستر,1389,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
بررسی چالش های اخلاق زیستی و راهبردهای برون رفت از آن ها از دید پارادایم غرب و اسلام معاصر,دهمین اجلاس آسیایی اخلاق زیستی وچهارمین نشست آسیایی اقیانوسیة یونسکو در حوزه اخلاق,هفته پژوهش,سخنرانی,1388,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
بین البلاغة التقلیدیة والأسلوبیات الحدیثة,چهارمین همایش مدیران گرو های عربی دانشگاه های کشور,ملی,سخنرانی,1388,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
تعلیم اللغة العربیة وإشکالیة المستویات اللغویة,همایش بین المللی آموزش زبان عربی در ایران,بین المللی,سخنرانی,1388,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
تعلیم العربیة من منطلق اللسانیات الحدیثة,التجارب العالمیة فی تعلم اللغة العربیة وتعلیمها,بین المللی,سخنرانی,1388,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
اسلوب قصیده « قمر الظهیرة» احمد دحبور,الأدب المقاوم فی لبنان وأشکال التعبیر,ملی,سخنرانی,1388,آزاده منتظری,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
بررسی سبک شناختی شعر لاعب النرد محمود درویش,همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان,ملی,سخنرانی,1388,مریم اکبری موسی آبادای,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
دور المعلوماتیة فی إصلاح عملیة تعلیم النحو العربی,الأداة المعلوماتیة فی خدمة اللغة العربیة,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
اسلام و مسیحیت در شعر خاقانی شروانی,همایش بین المللی ارمنی شناسی,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد خاقانی اصفهانی,دکتر تورج زینی وند | جزئیات
مکانة العربیةُ فی إیران قدیما وحدیثاً,تحدیث العربیة ومستقبلها فی سوق لغات العالم,بین المللی,سخنرانی,1387,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
سبک شناسی نهج البلاغه,نشست های تخصصی سرای اهل قلم,ملی,سخنرانی,1387,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
تصحیح مسار تعلیم النحو علی اساس توافر المقولات النحویة,سومین همایش سراسری مدیران گروه های زبان وادبیات عربی ایران,ملی,سخنرانی,1386,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
اللغة العربیة ثابتة أم متغیرة؟,همایش زبان عربی,ملی,سخنرانی,1386,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
تطور أسالیب الجملة العربیة,المؤتمر الدولی عن: اللغة العربیة والأدب الإسلامی منهجا وتطورا,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
الاقتراض من العربیة فی اللغة الفارسیة,المؤتمر العالمی عن اسهامات اللغة والأب فی البناء الحضاری للأمة الإسلامیة,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
تعلیم اللغة العربیة فی إیران,کنفرانس بین المللی اتواصل العالمی الحضاری - الهند وإیران نموذجا,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
مشروع التقویم الداخلی لقسم اللغة العربیة وأدابها بجامعة اصفهان النتائج والتوصیات,همایش بین المللی آموزش عالی در عراق,بین المللی,سخنرانی,1386,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
دیدگاه ادیان در مورد شبیه سازی,میزگرد تخصصی هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
هل العربیة أفضل اللغات؟,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
العروض و القوافی عند الخلیل و اثرها علی اللغات الآخری ,الأیام الثقافیة العمانیة,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
جدلیة الذات و الآخر فی منظومتنا التوحیدیة,جدلیة الذات و الآخر فی عالم الیوم,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
العروض المقارن الفارسی العربی، وصلة المقامات الموسیقی الایرانیة و العربیة,ندوة النقد الأدبی الحدیث إلی الأدب المقارن,ملی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
المنظور الاسلامی و تطبیقاته فی حوار الحضارات ,کنفرانس بین المللی گفتگوی تمدنها,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
قراء ه اسلامیه عن حوار الحضارات و الثقافات فی واقعه و مستقبله ,کنفرانس بین المللی گفتگوی تمدنها,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
خطایی بزرگ در آموزش و پرورش کشورهای اسلامی,همایش بین المللی آموزش و پرورش کشورهای اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
دراسة بلاغیة فی رباعیات عماد الدین الأصفهانی,همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه ی زبان و ادب عربی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
ارزیابی درونی گروه عربی دانشگاه اصفهان, دستاوردها و چشم اندازها ,دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقاء کیفیت دانشگاهی,ملی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
علاقة النحو بالبلاغة فی ضوء الألسنیة الحدیثة. . . ,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
التواصل الثقافی بین العرب والإیرانیین,التواصل الثقافی,ملی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
مناهج تدریس اللغة العربیة فی الجامعات الإیرانیة. ,همایش بین المللی اللغة العربیة ومتطلبات التهیئ اللغوی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
عالمیة اللغة العربیة، إیران نموذجا. ,همایش بین المللی لغة الطفل العربی فی عصر العولمة,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
محاولات لتغییر اسم الخلیج الفارسی، الاهداف ، النتائج ,همایش بین المللی خلیج فارس,بین المللی,سخنرانی,1384,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
برنامه ی پیشنهادی کارشناسی ارشد مترجمی زبان و ادبیات عربی,دومین همایش مدیران گروه های زبان عربی کشور,ملی,سخنرانی,1384,منصوره زرکوب,نرگس گنجی,محمد خاقانی اصفهانی,سردار اصلانی | جزئیات
الألسنیة العربیة فی مرحلة الدکتوراه,همایش ملی: دومین همایش مدیران گروه های عربی دانشگاه های کشور,ملی,سخنرانی,1384,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
اصفهان عاصمة الثقافة فی العالم الإسلامی,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
شبیه سازی انسان از منظر علم و دین,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
زبانشناسی در پارادایم اندیشه اسلامی، ,همایش بین المللی نقش زبان در گفتگوی تمدنها،,بین المللی,سخنرانی,1383,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
التنوع اللغوی وحوار الحضارات، ,همایش بین المللی نقش زبان در گفتگوی تمدنها،,بین المللی,سخنرانی,1383,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
مقارنة بین حسان بن ثابت و الخاقانی الشروانی,همایش بین المللی نقش زبان در گفتگوی تمدنها,بین المللی,سخنرانی,1383,محمد خاقانی اصفهانی,دکتر تورج زینی وند | جزئیات
العربیة الفصیحة والعربیة العامیة,همایش بررسی روشهای آموزش زبان عربی در ایران,ملی,سخنرانی,1383,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
العربیة فی عالم الیوم، 22/9/,هفته پژوهش،,ملی,سخنرانی,1383,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
زبان عربی و چالشهای جهان معاصر,هفته پژوهش،,ملی,سخنرانی,1383,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
ام علی (ع): اسطوره اضداد، ,دومین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان،,ملی,سخنرانی,1382,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
تعلیم اللغة العربیة بین المنهج التقلیدی والألسنیة التولیدیة والتحویلیة,همایش زبان و زبانشناسی,ملی,سخنرانی,1382,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
الخلیل بن أحمد الفراهیدی وأثره فی الشعر الفارسی,همایش خلیل بن احمد،,بین المللی,سخنرانی,1382,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
المجامع اللغویة العربیة والفارسیة، ,همایش بررسی آثار متقابل عربی و فارسی،,ملی,سخنرانی,1380,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
التطور اللغوی فی العربیة المعاصرة، 20/9/,هفته پژوهش،,ملی,سخنرانی,1380,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
التعریب بین العربیة والفارسیة. .,همایش تأثیر متقابل ادبیات عرب و ادبیات فارسی,ملی,سخنرانی,1380,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
الدعوة إلی التجدید، وحوارها مع الأصولیة,ملی,سخنرانی,1380,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
تقویم الجسم عند الإمام الخمینی، ,مؤتمر العرفان عند الإمام الخمینی,بین المللی,سخنرانی,1377,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
الحوزة والجامعة بین الماضی والحاضر,ملی,سخنرانی,1374,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
نماذج من الشهید والشهادة فی الثورة الإسلامیة، – 7 محرم1417 ,ملی,سخنرانی,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
الإسلام وإشکالیة العولمة اللغویة,سمینار روابط ایران و عرب,ملی,سخنرانی,محمد خاقانی اصفهانی | جزئیات
جستجو:
|
تکنیک های رئالیسم جادویی وکارکردهای آن در ادبیات داستانی معاصر لبنان,دکتری,1397,محمد خاقانی اصفهانی
بررسی تکنیک های پسامدرن در داستان های عربی و فارسی (جمال الغیطانی و ابوتراب خسروی),دکتری,1397,احمد رضا صاعدی,محمد خاقانی اصفهانی
زیبایی هنجارگریزی بیانی در قرآن کریم,دکتری,1397,محمد خاقانی اصفهانی,نصراله شاملی,سید محمدرضا ابن‌الرسول
نقد جامعه شناختی رمان های (ذات، بازگشت به تبعیدگاه و درگشوده),دکتری,1397,محمد خاقانی اصفهانی,نرگس گنجی,احمد رضا صاعدی
سبک شناسی شعر پایداری فلسطین بعد از شکست سال 1967م (بررسی موردی اشعار معین بسیسو، زینب حبش، سمیح صباغ، ابراهیم المقادمه و نبیلة الخطیب) ,دکتری,1397,محمد خاقانی اصفهانی,سمیه حسنعلیان
نقد جامعه شناختی رمانهای " ذات، العوده الی المنفی، الباب المفتوح",دکتری,1397,محمد خاقانی اصفهانی,احمد رضا صاعدی
تحلیل زبانشناختی 20سوره از جزء 29وجزء30قران کریم با رویکرد نقشگرا,دکتری,1397,سید رضا سلیمان زاده نجفی,نصراله شاملی,محمد خاقانی اصفهانی
مطالعة تطبیقی مجاز در زبانشناسی کلاسیک عربی و فلسفة زبان,دکتری,1396,سید محمدرضا ابن‌الرسول,محمد خاقانی اصفهانی,عادل رفیعی
ترجمه کتاب الکلمة والسیف از صالح وردانی,کارشناسی ارشد,1396,محمد خاقانی اصفهانی,احمد رضا صاعدی
بررسی تطبیقی بیگانگی و کارکردهای آن در دو رمان «چه کسی باور می‌کند، رستم» نوشته روح انگیز شریفیان و «خاطرات تن» نوشته احلام مستغانمی بر اساس رویکرد جامعه‌شناختی ـ روانشناختی ملوین سیمن ,کارشناسی ارشد,1396,احمد رضا صاعدی,محمد خاقانی اصفهانی
تحلیل محتوای کتاب های عربی آموزش وپرورش در ایران براساس الگوی آموزشی آرمسترانگ برگرفته از تئوری هوش های چند گانه گاردنر و سطوح حیطه شناختی بلوم,دکتری,1395,محمد خاقانی اصفهانی,امیر قمرانی
ترجمه کتاب طبیعة تحتضر ومنقذ علی الطریق ,کارشناسی ارشد,1395,محمد خاقانی اصفهانی,سردار اصلانی
نقد جامعه شناختی مشعر مملوکی (ابن الوردی، بوصیری و ابن نباته),دکتری,1395,محمد خاقانی اصفهانی,مهدی عابدی جزینی,نصراله شاملی
ترجمه نیمه نخست کتاب نحو بلاغة جدیدة اثر خلیل کفوری,کارشناسی ارشد,1395,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
سخنان امام حسین (ع) ؛ بررسی سبک شناسانه خطبه ها، نامه ها و نیایش ها,دکتری,1395,محمد خاقانی اصفهانی
گفتمان کاوی انتقادی در شعر خلیل مطران,دکتری,1394,محمد خاقانی اصفهانی
مقایسه و بررسی رمان های خطه ای از اروپا اثر رضوی عاشور و نقشه عشق اثر اهداف سویف با تکیه بر نقد پسااستعماری,دکتری,1394,حمید احمدیان,محمد خاقانی اصفهانی,حسین پیر نجم الدین
معناشناسی نحوی ظروف در قرآن کریم و برابریابی آن در ترجمه‌های فارسی,دکتری,1394,محمد خاقانی اصفهانی,رضا شکرانی,سید محمدرضا ابن‌الرسول
ترجمه نیمه دوم کتاب مناهج النقد الأدبی الحدیث (رؤیه إسلامیه) از صفحه 118 تا 139,کارشناسی ارشد,1394,محمد خاقانی اصفهانی,سید محمدرضا ابن‌الرسول
ترجمه نیمه نخست کتاب «مدخل الی علم اللغه»,کارشناسی ارشد,1393,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
دراسه أسلوبیة‌ فی رسائل الإمام علی علیه‌السلام,دکتری,1393,منصوره زرکوب,سید محمدرضا ابن‌الرسول,محمد خاقانی اصفهانی
ترجمة نیمة نخست (صفحات 1-93)کتاب: الترجمة وأدواتها- دراسات فی النظریة والتطبیق,کارشناسی ارشد,1393,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
ترجمه کتاب: المهدی المنتظر عند الشیعة الإثنی عشریة - فصل اول تا ششم,کارشناسی ارشد,1393,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
ترجمه بخش دوم کتاب "المهدی المنتظر عندالشیعه الاثنی عشریه",کارشناسی ارشد,1393,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
هندسه المستویات اللسانیه من المصادر العربیه,کارشناسی ارشد,1393,سردار اصلانی,محمد خاقانی اصفهانی
ترجمه کتاب «مناهج النقد الادبی الحدیث(بخش نخست)»,کارشناسی ارشد,1393,محمد خاقانی اصفهانی,سردار اصلانی
أسلوب الشرط بین العربیه والفارسیه (دراسه تقابلیه),دکتری,1393,سید محمدرضا ابن‌الرسول,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
جلوه‌های رئالیسم جادویی در دو رمان حارس المدینه الضائعه و کولی در کنار آتش,کارشناسی ارشد,1393,محمد خاقانی اصفهانی,سید محمدرضا ابن‌الرسول
فهیمه شجاع,دکتری,1393,محمد خاقانی اصفهانی
سبک شناسی صحیفه سجادیه (نیمه اول),دکتری,1393,سید محمدرضا ابن‌الرسول,محمد خاقانی اصفهانی,عبدالغنی ایروانی زاده
ترجمه کتاب معجم المصطلحات الدبلوماسیة والسیاسیة,کارشناسی ارشد,1393,سید رضا سلیمان زاده نجفی,محمد خاقانی اصفهانی
ترجمه دو مبحث از کتاب فی البلاغة العربیة واللسانیات الحدیثة,کارشناسی ارشد,1392,محمد خاقانی اصفهانی
دراسهٌ الاًسلوب فی السّور المسبّحات,کارشناسی ارشد,1392,نصراله شاملی,محمد خاقانی اصفهانی
نقد و بررسی سبک عباس محمود العقاد در کتاب ساره,کارشناسی ارشد,1392,محمود خورسندی,محمد خاقانی اصفهانی
ترجمه التعابیر الاصطلاحیه العربیه المعاصره و الکشف عما یعادلها فی الفارسیه فی معجم التعبیر الاصطلاحی فی العربیه المعاصره (من السین حتی القاف),کارشناسی ارشد,1392,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
ترجمه و معادل یابی تعبیرهای اصطلاحی معاصر زبان عربی در کتاب ((معجم التعبیر الاصطلاحی فی العربیه المعاصر)) (حرف باء،تاء،...ءزاء),کارشناسی ارشد,1392,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
ترجمه التعابیر الاصطلاحیه العربیه المعاصره و الکشف عما یعادلها فی الفارسیه فی معجم التعبیر الاصطلاحی فی العربیه المعاصره (من الکاف حتی الیاء),کارشناسی ارشد,1392,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
شرح 20 قصیده از دیوان طغرایی اصفهانی (قصاید شماره 21 تا 40),کارشناسی ارشد,1392,نصراله شاملی,محمد خاقانی اصفهانی
تحلیل تطبیقی خطاهای صرفی و نحوی فارسی آموزان عربی زبان و عربی آموزان فارسی زبان,دکتری,1392,محمد خاقانی اصفهانی
طباق و مقابله در علم بلاغت عربی پیداش و سیر تحول,دکتری,1391,سید رضا سلیمان زاده نجفی,محمد خاقانی اصفهانی,عبدالغنی ایروانی زاده
ترجمه و معادلیابی تعبیرهای اصطلاحی معاصر زبان عربی در کتاب معجم التعبیر الاصطلاحی فی العربیة المعاصرة (حرف الف),کارشناسی ارشد,1391,منصوره زرکوب,محسن محمدی فشارکی,محمد خاقانی اصفهانی
اسلوب استفهام در خطبه های نهج البلاغه (از دیدگاه بلاغی),کارشناسی ارشد,1391,نصراله شاملی,محمد خاقانی اصفهانی
مکان در رمانهای عربی – بررسی مورد پژوهانه آثار طیب صالح,دکتری,1391,محمد خاقانی اصفهانی,نرگس گنجی
فکرة المدینة الفاضلة أو الیوتوپیا لدی أعلام شعراء التفعیلة العراقیین والإیرانیین,دکتری,1391,نرگس گنجی,محمد رضا نصر اصفهانی,محمد خاقانی اصفهانی
تحلیل و بررسی شعر ابونواس با رویکرد اجتماعی,دکتری,1391,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
اصطلاحات زبانشناسی (عربی انگلیسی فارسی),کارشناسی ارشد,1390,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
بررسی رویکرد بلاغت‌پژوهان زبان عربی و زبان‌شناسان به مقوله معانی اصلی و فرعی انشای طلبی و مقایسه آن با یکدیگر,کارشناسی ارشد,1390,سید محمدرضا ابن‌الرسول,والی رضایی,محمد خاقانی اصفهانی
منهجیه شروح المعلقات,دکتری,1390,سید محمدرضا ابن‌الرسول,محمد خاقانی اصفهانی
بررسی معادل های فارسی واژگان قرآنی (حروف ت،ث،ج بر اساس کتاب المعجم المفهرس لاْلفاظ القرآن الکریم),کارشناسی ارشد,1390,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
بررسی معادل های فارسی واژگان قرآنی (حرف ح)بر اساس کتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم,کارشناسی ارشد,1390,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
نقش اختلافات قرائات در ترجمه های فارسی قرآن جزء 25-20,کارشناسی ارشد,1390,محمدرضا ستوده نیا,محمد خاقانی اصفهانی
من جمالیات الاستعارة فی القرآن الکریم,دکتری,1390,سید علی میرلوحی فلاورجانی,سید رضا سلیمان زاده نجفی,محمد خاقانی اصفهانی
امام علی علیه السلام در ادبیات مسیحیان عرب معاصر,دکتری,1390,محمد خاقانی اصفهانی,جعفر دلشاد
معناشناسی کبر در نهج البلاغه و راه درمان علمی و عملی آن در حوزه فردی و اجتماعی,کارشناسی ارشد,1390,نصراله شاملی,محمد خاقانی اصفهانی
بررسی و مفایسه نظریه وحدت وجود نزد ابن عربی و ادیبان مهجر شمالی ,دکتری,1389,نصراله شاملی,محمد خاقانی اصفهانی
نقش اسمای حسنا در میدان های معناشناسی وعد و وعید الهی در قرآن,کارشناسی ارشد,1389,اعظم پرچم,محمد خاقانی اصفهانی
مطالعه ی ترجمه های انگلیسی و فارسی استعاره ی تصریحیّه ی اصلیّه و تصریحیّه ی تبعیّه درسی و نه سوره مکّی قرآن مجید,کارشناسی ارشد,1389,حسین پیر نجم الدین,محمد خاقانی اصفهانی
جایگاه مرد در شعر سعادالصباح,کارشناسی ارشد,1389,محمد خاقانی اصفهانی,نرگس گنجی
التفات در قرآن کریم و تحقق ترجمه آن در فارسی و انگلیسی,کارشناسی ارشد,1389,حسین پیر نجم الدین,محمد خاقانی اصفهانی
بررسی معادلهای فارسی الفاظ قرآنی (حرف أ و ب بر اساس المعجم المفهرس فؤاد عبدالباقی),کارشناسی ارشد,1389,محمد خاقانی اصفهانی,نصراله شاملی
بررسی سازش واژگانی و دستوری در ترجمه محمدرضا مرعشی پور از «زقاق المدق»نجیب محفوظ,کارشناسی ارشد,1389,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
نقد و بررسی کتاب‌های عربی دوره راهنمایی بر اساس روش دستور ـ ترجمه ,کارشناسی ارشد,1389,محمد خاقانی اصفهانی,سید محمدرضا ابن‌الرسول
ترجمه رمان "وجوه فی الزحام" اثر فاطمه یوسف العلی ,کارشناسی ارشد,1389,محمد خاقانی اصفهانی,نرگس گنجی
صور خیال در شعر ابراهیم ابوزید,کارشناسی ارشد,1389,محمد خاقانی اصفهانی,حمید احمدیان
فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی (عربی ،فارسی،انگلیسی),کارشناسی ارشد,1389,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
دلالت صوتی در خطبه های نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1389,محمد خاقانی اصفهانی,ماجد نجاریان
الدلالة الصوتیة فی آیات الوعد والوعید القرآنیة,کارشناسی ارشد,1388,محمد خاقانی اصفهانی,نصراله شاملی
جمالیات الوصف فی شعر ابن المعتز,کارشناسی ارشد,1388,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
معجم مصطلحات العلوم التربویه وعلم النفس من العربیه الی الفارسیه و الانجلیزیه,کارشناسی ارشد,1388,محمد خاقانی اصفهانی,محمد باقر کجباف
رمز گرایی در شعر عبد الوهاب البیاتی,کارشناسی ارشد,1388,محمد خاقانی اصفهانی,نرگس گنجی
المرأه فی شعر سعاد الصباح,کارشناسی ارشد,1388,محمد خاقانی اصفهانی,نرگس گنجی
بررسی تاثیر فاصله (کلمه اخیر آیه)بر فرهنگ قرآن,کارشناسی ارشد,1388,محمد خاقانی اصفهانی,ماجد نجاریان
التفاؤل والنزعة الإنسانیة فی شعر أبو ماضی و شهریار, ,کارشناسی ارشد,1387,محمد خاقانی اصفهانی,نرگس گنجی,احمد رضا نصر اصفهانی
الفرس فی دیوان أبی نواس,کارشناسی ارشد,1387,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
النزعة التأویلیة فی شعر المهجر,دکتری,1387,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب,نصراله شاملی
شرح الشواهد الشعریه فی تفسیر مجمع البیان لعلوم القرآن (ق و حدید),کارشناسی ارشد,1387,محمد خاقانی اصفهانی,عبدالغنی ایروانی زاده
المحسنات البدیعیه فی الصحیفه السجادیه,کارشناسی ارشد,1387,سید محمدرضا ابن‌الرسول,محمد خاقانی اصفهانی
شرح شواهد شعری مجمع البیان از آیه 14 سوره لقمان تا آیه 70 سوره صافات,کارشناسی ارشد,1387,محمد خاقانی اصفهانی,عبدالغنی ایروانی زاده
بررسی خطاهای نگارشی دانشجویان عربی مقطع لیسانس در دانشگاه اصفهان و کاشان,کارشناسی ارشد,1387,نرگس گنجی,محمد خاقانی اصفهانی
جلوه های بلاغی دعا در قرآن کریم, ,کارشناسی ارشد,1386,محمد خاقانی اصفهانی,نصراله شاملی
بررسی معادل های فارسی واژگان قرآنی, جزء سوم. ,کارشناسی ارشد,1386,محمد خاقانی اصفهانی,منصوره زرکوب
دراسةالفکاهة فی مقامات الهمذانی,کارشناسی ارشد,1386,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
استعاره در شعر مهجر,کارشناسی ارشد,1385,محمد خاقانی اصفهانی,محمد کاظم حاج ابراهیمی
مکاتب خمر ی در شعر عربی و فارسی (نقد تطبیقی),دکتری,1385,نصراله شاملی,جمشید مظاهری سیچانی,محمد خاقانی اصفهانی
الدلالة الصوتیة فی القرآن الکریم,دکتری,1385,سید علی میرلوحی فلاورجانی,محمد خاقانی اصفهانی
المدارس الخمریة فی الشعر العربی والفارسی,دکتری,1385,نصراله شاملی,جمشید مظاهری سیچانی,محمد خاقانی اصفهانی
الوجوه البیانیة فی الامثال القرآنیة فی الثلث الاول من القرآن ,کارشناسی ارشد,1384,منصوره زرکوب,محمد خاقانی اصفهانی
شرح شواهد مجمع البیان از آیه 99 سوره اعراف تا آیه 9 سوره توبه,کارشناسی ارشد,1384,محمد خاقانی اصفهانی,سید رضا سلیمان زاده نجفی
دراسة رسائل قابوس بن وشمگیر بلاغیاً,کارشناسی ارشد,1384,عبدالغنی ایروانی زاده,محمد خاقانی اصفهانی
شرح شواهد مجمع البیان (ازآیه 89 سوره اعراف تا آیه 9 سوره توبه),کارشناسی ارشد,1384,محمد خاقانی اصفهانی,سید رضا سلیمان زاده نجفی
تحقیق و شرح شواهد کشاف زمخشری من الفاتحة إلی آخر البقرة,کارشناسی ارشد,1383,محمد خاقانی اصفهانی
تحقیق و شرح شواهد کشاف زمخشری(از سوره فاتحه الکتاب تا پایان سوره بقره),کارشناسی ارشد,1383,سید رضا سلیمان زاده نجفی,محمد خاقانی اصفهانی
دراسة الشعر الفلسطینی المعاصر، ,کارشناسی ارشد,1382,محمد خاقانی اصفهانی
دراسة علل ضعف رغبة طلاب المدارس الثانویة فی مادة العربیة,کارشناسی ارشد,1381,محمد خاقانی اصفهانی
بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی در شهر شیراز,کارشناسی ارشد,1381,محمد خاقانی اصفهانی,محمد جواد لیاقت دار
تشبیه در نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1373,محمد خاقانی اصفهانی
جلوه های مجاز در نهج البلاغه (از خطبه 1 تا 110),کارشناسی ارشد,1373,محمد خاقانی اصفهانی
بررسی کنایه در نهج البلاغه,کارشناسی ارشد,1373,محمد خاقانی اصفهانی
اعلال و ابدال,کارشناسی ارشد,1372,سید علی میرلوحی فلاورجانی,محمد خاقانی اصفهانی
صفدر شاکر,کارشناسی ارشد,1371,محمد خاقانی اصفهانی
سید اسماعیل نوری,کارشناسی ارشد,1370,محمد خاقانی اصفهانی
نشأة الشعر الحر فی الأدبین العربی والفارسی (نیمایوشیج و بدر شاکر السیاب نموذجا)،,کارشناسی ارشد,محمد خاقانی اصفهانی
جستجو:
|
تصنیف أصفهان الموضوعی للغة العربیة وآدابها,تصنیف,دانشگاه اصفهان,1398,محمد خاقانی اصفهانی,سید محمدرضا ابن‌الرسول,محمد اجاقی,سید رضا سلیمان زاده نجفی,عسکر علی کرمی ازونبلاغی,سمیه کاظمی نجف‌آبادی,محمد رحیمی خویگانی,سمیه حسنعلیان,روح اله نصیری,بیانلو
البلاغة الجدیدة (تنظیر لبلاغة البیان والتبیین),تالیف,سازمان سمت,1396,محمد خاقانی اصفهانی
اخلاق و فناوری,تالیف,دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم,1393,محمد خاقانی اصفهانی
لغة الإعلام فی الصحافة العربیة والفارسیة,چاپ جدید,مجمع ذخایر اسلامی-دانشگاه اصفهان,1393,محمد خاقانی اصفهانی
التطورات النحویة فی اللغة العربیة من البدایة حتی الآن,تالیف,مجمع ذخایر اسلامی-دانشگاه اصفهان,1393,محمد خاقانی اصفهانی
نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی,تالیف,بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی,1392,محمد خاقانی اصفهانی
الألسنیة العربیة,تصنیف,دار جریر للنشر - عمان - اردن,1391,محمد خاقانی اصفهانی,دکتر عطاء أبوجبین
سیبویه، مبتکر نظام چند ارزشی جمله در جهان اسلام؛ فصل 33 از کتاب (سیبویه پژوهی),تصنیف,خانه کتاب,1391,محمد خاقانی اصفهانی,گروه همکاران
اخلاق و فناوری [فصل پنجم] از کتاب اخلاق و تربیت (نشست های علمی - پژوهشی -جلد اول),تالیف,دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان,1391,محمد خاقانی اصفهانی,گروه همکاران
نقد کتاب های عربی دوره راهنمایی,تالیف,ادب امروز,1390,محمد خاقانی اصفهانی,محمد اجاقی
ترنم وحی,تالیف,نگار اصفهان,1390,محمد خاقانی اصفهانی
دیوان خاقانی اصفهانی,تالیف,پیام علوی,1388,محمد خاقانی اصفهانی
أستاذ مشارک فی قسم اللغه العربیه وآدابها ،فصل28 از کتاب( استراتیجیه تنمیه لغه الطفل العربی),تالیف,المجلس العربی للطفوله والتنمیه,1388,محمد خاقانی اصفهانی
عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدی فی الأدبین العربی والفارسی,تالیف,یونسکو عمان,1386,محمد خاقانی اصفهانی
أصفهان فی الماضی والحاضر والمستقبل,تالیف,دانشگاه علمی کاربردی اصفهان,1385,محمد خاقانی اصفهانی
اصفهون نصفی جهون (شعر فارسی),تصنیف,جهاد دانشگاهی,1385,محمد خاقانی اصفهانی
Relativism in Physics and Philosophy[دکتر پیام عباسی مترجم کتاب و دکتر خاقانی تالیف و گردآوری کتاب را به عهده داشته اند],ترجمه,انتشارات ارکان,1384,محمد خاقانی اصفهانی,پیام عباسی
پژواک وحی ,تالیف,جهاد دانشگاهی اصفهان,1384,محمد خاقانی اصفهانی
أصول الإدارة العامة,ترجمه,انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران,1380,محمد خاقانی اصفهانی
نسبی‌گرایی در فیزیک و فلسفه، ,تالیف,انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان،,1380,محمد خاقانی اصفهانی
راز آیینه (مجموعه اشعار عربی و فارسی),تالیف,انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان،,1380,محمد خاقانی اصفهانی
بینات (چاپ سوم با تعلیقات),تالیف,انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران,1378,محمد خاقانی اصفهانی
أمر بین أمرین(ثنائیات الإنسان والکون)، 1999,تالیف,دار الهادی، بیروت،,1377,محمد خاقانی اصفهانی
فرهنگ رسانه,تالیف,انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران,1377,محمد خاقانی اصفهانی
جلوه های بلاغت در نهج البلاغه، ,تالیف,بنیاد نهج البلاغه، تهران،,1376,محمد خاقانی اصفهانی
المفردات الأجنبیة فی العربیة والفارسیة، 1998,تالیف,دار الروضة، بیروت،,1376,محمد خاقانی اصفهانی
Evidences (بینات به فرانسه)،با ترجمه د. عقیل الشیخ حسین، 1999 ,تالیف,دار الهادی، بیروت،,1375,محمد خاقانی اصفهانی
لغة الإعلام فی الصحافة العربیة والفارسیة، 1997,تالیف,دار الروضة، بیروت,1375,محمد خاقانی اصفهانی
بینات,تالیف,دار التعارف بیروت,1374,محمد خاقانی اصفهانی
غلبه بر خوف,ترجمه,جهاد دانشگاهی تهران,1366,محمد خاقانی اصفهانی
بینات چاپ دوم,تالیف,دار الهادی، بیروت,محمد خاقانی اصفهانی
أمر بین أمرین,چاپ جدید,دار الهادی,محمد خاقانی اصفهانی
جستجو:
|
جستجو:
|
کسب رتبه A در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم. به عنوان سردبیر مجله بحوث فی اللغة العربیة,ریاست دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1396
پژوهشگر برتر استانی درکارگروه علوم انسانی هفته پژوهش سال 1396,معاون پ‍ژوهش و فناوری دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1396
جایزة مسابقه بین المللی نوآوری فکری و ادبی سید الأوصیاء,دبیرخانه مسجد بزرگ کوفه,کوفه - عراق,1395
استاد نمونه معرفی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری,دانشگاه اصفهان,وزارت علوم، تهران,1394
کتاب سال استان خراسان رضوی به عنوان برگزیده در حوزه دین به خاطر نشر کتاب نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی,اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی,هفدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران سال مشهد مقدس,1394
پژوهشگر برگزیده گروه عربی در هفته پژوهش آذر 92,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1392
جایزه اثر ویژه در بخش تألیفات قرآنی,معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم,دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم (اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور,1390
پژوهشگر برگزیده استانی,استاندار استان اصفهان,استانداری اصفهان,1390
پژوهشگر برگزیدة گروه عربی,رئیس دانشگاه,دانشگاه اصفهان,1389
احراز رتبه اول در سومین همایش اهل قلم,دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان,اصفهان,1386
استاد نمونه دانشگاه اصفهان در سال 1384,رئیس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1384
دریافت جایزه و لوح تقدیر بخاطر برگزیده شدن طرح پژوهشی (زبان عربی از منظر زبانشناسی نوین) در مسابقه نهمین دوره پژوهش فرهنگی برگزیده سال,وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ,تهران,1383
برگزیده شدن قصاید عربی بنده جزو 15 شاعر برجسته در جهان عرب , کنگره بین المللی ابن زیدون اندلسی ,اسپانیا – قرطبه,1383
انتخاب در مجموعه دانشمندان برگزیده عرب در سال 2005 ,انجمن بین المللی مترجمان و زبانشناسان عرب,قطر,1383
کسب رتبه اول کشوری در ، با ارائه شعر پژواک وحی,مسابقات شعر قرآن و عترت ویژة اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور دانشگاه آزاد اسلامی,تهران,1382
جستجو:
|
پژواک وحی (بلندترین قصیده مردف تاریخ ادبیات فارسی),1383,رتبه اول جشنواره قرآن و عترت,تهران,محمد خاقانی اصفهانی
اصفهاون نصفی جهون,1383,جهاد دانشگاهی,اصفهان,محمد خاقانی اصفهانی
راز آیینه (مجموعه شعر عربی و فارسی,1379,جهاد دانشگاهی,دانشگاه اصفهان,محمد خاقانی اصفهانی
تهیه نوار کاست از سرودهای عربی و فارسی اینجانب,1375,گروه موسیقی فرقة الإسلراء,لبنان,محمد خاقانی اصفهانی
Powered by DorsaPortal