۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ آبان
عادل رفیعی
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : زبانشناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبان شناسی همگانی,علامه طباطبایی,ایران,1380-1386
فوق لیسانس,زبان شناسی همگانی,علامه طباطبایی,ایران,1377-1380
لیسانس,زبان و ادبیات انگلیسی,دانشگاه تبریز,ایران,1370-1374
جستجو:
|
بررسی فرایند صرفی- واجی در زبان فارسی: درج e در پسوندافزایی,سومین همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی، چشم انداز پژوهش های زبان در قرن 21,ملی,سخنرانی,1395,فرشته مهدوی,عادل رفیعی | جزئیات
واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال از منظر صرف ساختی: مورد [x-یاب],چهارمین همایش ملی صرف,ملی,سخنرانی,1395,ذلیخا عظیم دخت,عادل رفیعی | جزئیات
اسم های مرکب برون مرکز به عنوان آمیزه های مفهومی ساختی,چهارمین همایش ملی صرف,ملی,سخنرانی,1395,معصومه دیانتی,حدائق رضائی,عادل رفیعی | جزئیات
تاثیر فعالیت ها و تکنیک های نمایش بر پیشرفت روانی (سلیسی) صحبت کردن فارسی آموزان خارجی زبان,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی,ملی,سخنرانی,1392,مریم زارع,عادل رفیعی | جزئیات
توصیف فرایندهای واژه سازی در گویش لری بختیاری ایذه,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی,ملی,پوستر,1392,معصومه کیانی شاهوندی,عادل رفیعی | جزئیات
نگاهی آماری به واج های همخوانی زبان فارسی در رابطه با نویسه های متناظرشان و آموزش آن,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی,ملی,پوستر,1392,طاهره طارمی,عادل رفیعی | جزئیات
کاربرد نمایش در کاهش اضطراب، افزایش اعتماد، و انگیزه برای صحبت کردن به زبان فارسی به عنوان زبان دوم,دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی,ملی,پوستر,1392,مریم زارع,عادل رفیعی | جزئیات
Azeri (Iran) and Persian in contact,International Symposium of "prospective as a grammatical category: evidence from Turkic, Iranian, and beyonds",بین المللی,سخنرانی,1392,عادل رفیعی | Detail
Shared Morphological Elements in Word Formation of Persian and Turkish,16th International Conference on Turkish Linguistics,بین المللی,سخنرانی,1391,عادل رفیعی | Detail
از واج شناسی تا صرف بهینگی,پنجمین آکادمی تابستانی انجمن زبان شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,عادل رفیعی | جزئیات
صرف ساخت محور: شواهدی از فرایندهای واژه سازی در زبان فارسی,هشتمین همایش زبان شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,عادل رفیعی | جزئیات
دامنه کاربرد نویسه های هم آوا در نظام نوشتاری زبان فارسی,ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1390,طاهره طارمی,عادل رفیعی | جزئیات
رابطه نمود واژی و نمود واجی؛ و ماهیت واحد مبنایی صرف,همایش اساتید و دانشجویان زبان شناسی دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1390,عادل رفیعی | جزئیات
راهکاری برای واژه‌سازی گسترده و نظام‌مند در گونه علمی زبان فارسی,اولین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی چشم انداز، راهکارها و موانع,بین المللی,سخنرانی,1390,عادل رفیعی,رضامراد صحرایی | جزئیات
واژه سازی گونه علمی زبان فارسی در مقابل گونه محاوره‌ای و ادبی,اولین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی چشم انداز، راهکارها و موانع,بین المللی,سخنرانی,1390,رضامراد صحرایی,عادل رفیعی | جزئیات
بررسی قاعده سوم دستور خط فارسی؛ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی,اولین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی چشم انداز، راهکارها و موانع,بین المللی,سخنرانی,1390,طاهره طارمی,عادل رفیعی | جزئیات
واحد و آرایش، واحد و پردازش، دو مدل توصیف زبانی,دومین کارگاه آموزشی و پژوهشی صرف,ملی,سخنرانی,1389,عادل رفیعی | جزئیات
صرف توزیعی و وندافزایی ,نخستین کارگاه آموزشی و پژوهشی صرف,ملی,سخنرانی,1388,عادل رفیعی | جزئیات
نگاهی معنایی به تمایز بین پسوندافزایی اشتقاقی و پسوندافزایی تصریفی,هفتمین همایش زبان شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1386,عادل رفیعی | جزئیات
"را" و کلیت معنایی,ششمین کنفرانس زبان شناسی,بین المللی,پوستر,1383,عادل رفیعی | جزئیات
افزایش و کاهش معنایی در همنشینی واژه های زبان فارسی,اولین همایش ملی بررسی مسائل آموزش زبان انگلیسی و رشته های وابسته,ملی,سخنرانی,1380,عادل رفیعی | جزئیات
جستجو:
|
بررسی مقابله‌ای فرایندهای واژه‌سازی اشتقاقی در زبان‌های فارسی و عربی,دکتری,1396,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول,منصوره زرکوب,عادل رفیعی
بررسی ساختار هجایی زبان فارسی در چهارچوب نظریه همخوان-واکه-ایکس,کارشناسی ارشد,1395,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
توصیف نوآوری های صرفی در مجموعه «شب های برره، اثر مهران مدیری»,کارشناسی ارشد,1395,عادل رفیعی,حدائق رضائی
طراحی تدوین فرهنگ تک زبانه آموزشی افعال فارسی بر اساس معنی شناسی قالبی,کارشناسی ارشد,1395,عادل رفیعی,بتول علی نژاد
ایجاد مجموعه داده ای از مقوله های معنایی گروه های اسم + اسم فارسی به صورتی قابل پردازش در رایانه,کارشناسی ارشد,1395,عادل رفیعی,احمد زائری
تدوین محتوا برای آموزش واژگان زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در سطح مبتدی از طریق پویا نمایی,کارشناسی ارشد,1395,حدائق رضائی,عادل رفیعی
مشخصات حنجره ای همخوانهای گرفته زبان فارسی و گونه های رایج ایرانی,دکتری,1395,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی رده شناختی گویش لری بویراحمدی:ترتیب سازه ها و نظام مطابقه,کارشناسی ارشد,1394,والی رضایی,عادل رفیعی
مطالعه تطبیقی تقدیم و تأخیر در زبان‌شناسی کلاسیک عربی و زبان‌شناسی معاصر,دکتری,1394,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول,نصراله شاملی,عادل رفیعی
تحلیل خطاهای نحوی فلرسی آموزان اردو زبان,کارشناسی ارشد,1393,رضوان متولیان نائینی,عادل رفیعی
بررسی صوت شناختی فضای واکه ای در زبان فارسی و تحلیل آن در چارچوب نظریه پراکندگی سازگاریافته,دکتری,1393,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی عملکرد پسوندهای اشتقاقی اسم عامل ساز فارسی در چهارچوب صرف ساخت- محور,کارشناسی ارشد,1393,عادل رفیعی,حدائق رضائی
بررسی خطاهای باهم آیی در انشاهای فارسی آموزان عربی زبان,کارشناسی ارشد,1393,عادل رفیعی,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول
بررسی آکوستیکی تکیه واژگانی و تکیه زیر و بمی در فراگیران سطح متوسط زبان انگلیسی فارسی زبان,کارشناسی ارشد,1393,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
کاربرد فعالیت ها و تکنیک های نمایش در روانی گفتار فارسی آموزان خارجی,کارشناسی ارشد,1392,عادل رفیعی,منیژه یوحنائی
بررسی نوآوری های دستوری در متون مطبوعات ورزشی فارسی معاصر,کارشناسی ارشد,1392,والی رضایی,عادل رفیعی
ارزیابی کتاب فارسی در سفر بر اساس رویدادهای گفتاری,کارشناسی ارشد,1392,عادل رفیعی,حدائق رضائی
بررسی تاثیر عوامل عمق خط ، طول کلمه و بسامد کلمه در خطاهای املایی فارسی به عنوان زبان دوم نزد دانش آموزان ترک زبان,کارشناسی ارشد,1392,حدائق رضائی,عادل رفیعی
بررسی نظریه ها و روابط معنایی در فرافرهنگ نگاری و کاربرد آن در خرد ساختار فرهنگ های تک زبانه فارسی,دکتری,1392,منوچهر توانگرریزی,عادل رفیعی
بررسی روند تغییرات معنایی در متون تبلیغاتی در روزنامه های دهه های چهل و هشتاد شمسی در ایران,کارشناسی ارشد,1392,عادل رفیعی,منوچهر توانگرریزی
بررسی دستوری و رده‌شناختی نمایه‌سازی مفعول در زبان فارسی,دکتری,1392,والی رضایی,عادل رفیعی
بررسی صوت شناختی واکداری در همخوان های سایشی زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1392,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1391,عادل رفیعی,والی رضایی
توصیف تغییرات واجی حاصل از وندافزایی در زبان فارسی بر پایه نظریه واجشناسی واژگانی,کارشناسی ارشد,1391,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
محدودیت های گزینشی در پسوندافزایی اشتقاقی زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1391,عادل رفیعی,بتول علی نژاد
طبقه بندی نمودی فعل های زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع,کارشناسی ارشد,1390,والی رضایی,عادل رفیعی
مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی,کارشناسی ارشد,1390,عادل رفیعی,بتول علی نژاد
بررسی میزان مقبولیت واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه ی علوم پزشکی,کارشناسی ارشد,1390,عادل رفیعی,محمد عموزاده مهدیرجی
مقایسه نظام واجی گفتار ترک زبانان تبریز و نسل جدید ترک زبانان تبریزی مقیم تهران,کارشناسی ارشد,1390,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی گفتگوی اینترنتی در چهار چوب راهکارهای گرایس,کارشناسی ارشد,1390,منوچهر توانگرریزی,عادل رفیعی
مقایسه فرایندهای واژه سازی در گونه علمی و گونه محاوره زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1390,عادل رفیعی,محمد عموزاده مهدیرجی
بررسی صوت شناختی فرایند قلب در گویش لری بویر احمدی,کارشناسی ارشد,1390,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی صوت شناختی تکیه واژگانی در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1389,بتول علی نژاد,عادل رفیعی
بررسی آرایش وندهای اشتقاقی زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1389,عادل رفیعی,بتول علی نژاد
جستجو:
|
جشن نامه دکتر کورش صفوی,تالیف,انتشارات سیاهرود,1394,عادل رفیعی
جشن نامه دکتر کورش صفوی,تالیف,انتشارات سیاهرود,1394,عادل رفیعی
زبان فارسی، زبان علم: نگاهی به فرایندهای واژه سازی گونه علمی زبان فارسی-(185ص),تالیف,مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور,1392,عادل رفیعی,رضا‌مراد صحرایی
جستجو:
|
جستجو:
|
دریافت تقدیرنامه از معاونت محترم پژوهشی به خاطر اهدای کتابهای الکترونیکی ,معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1392
دریافت تقدیرنامه از معاونت محترم آموزشی در راستای اجرای بند 2 ماده 2 شیوه نامه اجرایی تشویق و تذکر آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان ,معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1392
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal