۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
اکرم آیتی
دانشکده : زبانهای خارجی
گروه آموزشی : فرانسه
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,ادبیات مدرن فرانسه,رن 2,فرانسه,1385-1389
فوق لیسانس,زبان و ادبیات فرانسه,شهید بهشتی,ایران,1382-1385
لیسانس,زبان و ادبیات فرانسه,دانشگاه اصفهان,ایران,1378-1382
دیپلم, ریاضی فیزیک,هجرت,ایران,-
جستجو:
|
سیر معنا در ترجمه از دیدگاه نشانه-معنا شناسی,پژوهشهای نوین ترجمه,ملی,سخنرانی,1393,اکرم آیتی | جزئیات
کنکاشی بر جایگاه زنان در اندیشه متفکران ایران و فرانسه(مطالعه موردی آراء شهید مطهری و سیمون دو بووآر),ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی,بین المللی,سخنرانی,1393,اکرم آیتی,مریم منوچهری تزنگی | جزئیات
Critique of the critic from Tzvetan Todorovs Perepective,CMC 2013,بین المللی,سخنرانی,1392,اکرم آیتی | Detail
Théophile Gautier et l’ambition de « peindre avec des mots » ,Ecrire en artistes des Goncourt à Proust,بین المللی,سخنرانی,1391,اکرم آیتی | جزئیات
جستجو:
|
بازنمایی پوچی جنگ در آثار " سفر به انتهای شب" از لوییفردینال سلین و "زمین سوخته" از احمد محمود با رویکرد تطبیقی,کارشناسی ارشد,1394,اکرم آیتی,محمد جواد شکریان زینی
بررسی ساختار روایی در داستان حسادت از الن رب گریه,کارشناسی ارشد,1393,اکرم آیتی,صفورا ترک لادانی
گذر زمان و مفهوم مرگ در " ایوان مدائن" و " زمانی که بیست یا سی ماه...." ,کارشناسی ارشد,1393,محمد جواد شکریان زینی,اکرم آیتی
زبان و کارگردانی در "افرا" اثر بهرام بیضاوی و "آخر بازی" اثر ساموئل بکت,کارشناسی ارشد,1392,اکرم آیتی,ابراهیم سلیمی کوچی
خود-جامعه-سرگذشت نویسی در رمان جایگاه اثر آنی ارنو,کارشناسی ارشد,1392,مژگان مهدوی زاده,اکرم آیتی
وسوسه پول در خسیس اثر مولیر و باباگوریو اثر بالزاک,کارشناسی ارشد,1391,محمد جواد شکریان زینی,اکرم آیتی
La vision philosophique de Balzac à travers "Louis Lambert" et "La Peau de chagrin" ,کارشناسی ارشد,1391,مژگان مهدوی زاده,اکرم آیتی
جستجو:
|
نقدِ نقد,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1393,اکرم آیتی,راضیه حجتی‌زاده
جستجو:
|
جستجو:
|
همایش کتاب سال اصفهان نویسندگان جوان برگزیده,معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان,اصفهان,1393
کتاب برگزیده جشنواره نویسندگان و مترجمان جوان کشور,وزارت ورزش و جوانان,تهران,1393
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal