اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي زبان و ادبيات فرانسه
مدیر گروه زبان و ادبيات فرانسه
زبان هاي خارجي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37932124-031
تلفکس: 36687391-031
پست الکترونیک: a.ayati@fgn.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه زبان فرانسه
گروه فرانسه كه در سال 1338 تاسيس گرديد، از سال 1358 به صورت گروهي مجزا در دانشكده زبان‌هاي خارجي و با عنوان گروه زبان و ادبيات فرانسه به ادامه فعاليت پرداخت. پس از انقلاب اسلامي در سال 1363 به دنبال بازنگري برنامه هاي آموزشي و هماهنگ نمودن آن با نياز هاي جامعه اسلامي گروه فعاليت خود را در مقطع كارشناسي از سر گرفت . در سال 1369 براي اولين بار در مقطع كارشناسي ارشد اقدام به پذيرش دانشجو نمود .
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal