۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
حدائق رضائی
دانشکده : زبان های خارجی
گروه آموزشی : زبان شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبان شناسی,دانشگاه اصفهان,ایران,1382-1388
فوق لیسانس,زبان شناسی همگانی,دانشگاه اصفهان,ایران,1380-1382
لیسانس,آموزش زبان,دانشگاه اراک,ایران,1376-1380
دیپلم,علوم تجربی,نمونه طالقانی,ایران,-
جستجو:
|
اسم های مرکب برون مرکز به عنوان آمیزه های مفهومی ساختی,چهارمین همایش ملی صرف,ملی,سخنرانی,1395,معصومه دیانتی,حدائق رضائی,عادل رفیعی | جزئیات
Image Schemas in Persian Language and Persian Speakers’ body language: Some Evidences for Cognitive Commitment of Cognitive Linguistics,6th International Conference of Cognitive Science,بین المللی,سخنرانی,1394,حدائق رضائی,مینا قندهاری | جزئیات
A study of complex verb constructions in Persian,Concept Types and Frames in Language, Cognition, and Science,بین المللی,سخنرانی,1393,حدائق رضائی | Detail
بررسی خطاهای املای فارسی دانش آموزان ترک زبان: مطالعه موردی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر زنجان,هشتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1392,اعظم رستمی,حدائق رضائی | جزئیات
Socio- pragmatic Motivations of Conceptual Projections: A Cognitive Approach to Metaphor in Persian TV Commercials,5th International Conferene of Cognitive Sciences,بین المللی,سخنرانی,1392,حدائق رضائی,زهرا قانع | Detail
بررسی مقوله شعاعی صفت چند معنای "قوی" در زبان فارسی,دومین همایش آموزش زبان فارسی و زبان شناسی,ملی,سخنرانی,1392,نجمه علیمردانی,حدائق رضائی | جزئیات
A Critical Cognitive Study of Metaphor in TV Commercials in Iran: A Case of Recreation Centers,The First National Conference on Research in Teaching English, Translation, and Linguistics (RTETL),ملی,سخنرانی,1391,حدائق رضائی,Zahra Ghane | Detail
A Corpus-Based Approach to Critical-Cognitive Analysis of Political Metaphors: Developing a Theoretical Framework,The First Conference in Research in Teaching, Translation, and Linguistics (Isfahan, Iran, 2013),ملی,پوستر,1391,زهرا اسدیان,حدائق رضائی,احمدرضا لطفی | Detail
جستجو:
|
بررسی ظرفیت های فعل زدن براساس شبکه ی قالبی,کارشناسی ارشد,1398,رضوان متولیان نائینی,حدائق رضائی
بررسی واژه های مرکب مختوم به ستاک حال در زبان فارسی از منظر صرف ساختی,دکتری,1398,عادل رفیعی,دکتر جنی آدرینگ,حدائق رضائی
ساخت معنی در اسمهای مرکب اسم-اسم زبان فارسی به عنوان آمیزه های مفهومی ,دکتری,1398,حدائق رضائی,عادل رفیعی
رویکردی شناختی به ساخت های فعل سبک در زبان فارسی,دکتری,1397,محمد عموزاده مهدیرجی,حدائق رضائی
چندمعنایی افعال حرکتی در قرآن کریم با رویکرد شناختی,دکتری,1397,سید محمدرضا ابن‌الرسول,حدائق رضائی
ساختار لایه ای قید در زبان فارسی در چهارچوب دستور نقش و ارجاع,دکتری,1396,والی رضایی,حدائق رضائی
واکاوی ساخت های پیدایشی در گزیده ای از اشعار سپید فارسی بر پایه بوطیقای شناختی,دکتری,1396,حدائق رضائی,عادل رفیعی
ابعاد معناشناختی مکان-واژه های جهت دار در زبان فارسی: با مدل چندمعنایی قاعده مند,دکتری,1395,محمد عموزاده مهدیرجی,حدائق رضائی
توصیف نوآوری های صرفی در مجموعه «شب های برره، اثر مهران مدیری»,کارشناسی ارشد,1395,عادل رفیعی,حدائق رضائی
تدوین محتوا برای آموزش واژگان زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در سطح مبتدی از طریق پویا نمایی,کارشناسی ارشد,1395,حدائق رضائی,عادل رفیعی
تدوین محتوی درسی خواندن بر اساس قصه‌های قرآن برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ,کارشناسی ارشد,1394,والی رضایی,حدائق رضائی
مقایسه کنش های گفتاری در مکالمه های روزمره ی زبان فارسی با مکالمه های کتاب فارسی به فارسی (1),کارشناسی ارشد,1394,حدائق رضائی,بتول علی نژاد
بررسی بازنمود زبانی تجربه ی جسمی شده در مقوله بندی دانشجویان بینا و نابینای 20 تا 30 ساله,کارشناسی ارشد,1394,حدائق رضائی,شادی شاه ناصری
موج چاکنایی همخوانهای روان در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1394,بتول علی نژاد,حدائق رضائی
تحلیل انتقادی- شناختی گفتمان سیاست خارجی هفتمین رئیس جمهور ایران (حسن روحانی),کارشناسی ارشد,1394,حدائق رضائی,والی رضایی
بررسی انتقادی تبلیغات تجاری تلویزیونی فارسی براساس نوع مخاطب,کارشناسی ارشد,1393,محمد عموزاده مهدیرجی,حدائق رضائی
بررسی عملکرد پسوندهای اشتقاقی اسم عامل ساز فارسی در چهارچوب صرف ساخت- محور,کارشناسی ارشد,1393,عادل رفیعی,حدائق رضائی
بررسی نمود دستوری در گویش لری بختیاری,کارشناسی ارشد,1392,والی رضایی,حدائق رضائی
توصیف ساخت نحوی گویش بختیاری از دیدگاه رده شناسی,کارشناسی ارشد,1392,والی رضایی,حدائق رضائی
ارزیابی کتاب فارسی در سفر بر اساس رویدادهای گفتاری,کارشناسی ارشد,1392,عادل رفیعی,حدائق رضائی
بررسی تاثیر عوامل عمق خط ، طول کلمه و بسامد کلمه در خطاهای املایی فارسی به عنوان زبان دوم نزد دانش آموزان ترک زبان,کارشناسی ارشد,1392,حدائق رضائی,عادل رفیعی
تدوین محتوای درسی با محوریت حروف اضافه برای آموزش زبان فارسی با رویکردی شناختی,کارشناسی ارشد,1392,حدائق رضائی,داریوش نژاد انصاری مهابادی
بررسی نقش های ارتباطی سکوت بلیغ در زبان فارسی در سه فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین، درباره الی و بچه های آسمان,کارشناسی ارشد,1392,حدائق رضائی,محمد عموزاده مهدیرجی
فضاسازهای ذهنی در کتاب های داستان کودکان در زبان فارسی,کارشناسی ارشد,1392,حدائق رضائی,منوچهر توانگرریزی
رویکردی انتقادی شناختی به استعاره در اگهی های بازرگانی تلویزیون ایران,کارشناسی ارشد,1391,حدائق رضائی,محمد عموزاده مهدیرجی
جستجو:
|
صد نکته در کلاسداری (مدیریت رفتار در کلاس)-(چاپ دوم),ترجمه,انتشارات مدرسه(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش,1392,حدائق رضائی
صد نکته در کلاسداری (مدیریت رفتار در کلاس( (چاپ اول),ترجمه,انتشارات مدرسه(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش),1391,حدائق رضائی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal